Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності готує фахівців:

 1. Бакалавр 081 «Право»;
 2. Магістр 081 «Право»;
 3. PhD (аспірантура) 081 «Право».

Спеціалізація: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності».
Форми навчання з кожної спеціальності: денна, заочна, друга вища на базі вищої освіти.

Форма навчання

Бакалавр

Магістр

PhD (аспірантура)

Денна

4 роки

1,5 роки

4 роки

Заочна

4,5 роки

4 роки

Кваліфікаційний рівень: юрист.

Спеціальність «Право» передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, кримінального, цивільного, господарського, житлового, трудового, адміністративного та сімейного права, права інтелектуальної власності, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Фахівці згідно з Державним класифікатором професій можуть займати посади:

 • спеціаліст державної служби;
 • помічник судді;
 • слідчий;
 • помічник слідчого;
 • юрисконсульт;
 • помічник державного нотаріуса;
 • спеціаліст з оперативно-розшукової діяльності;
 • інспектор поліції та багато інших професій, які забезпечуються вищою юридичною освітою.

Факультетом соціології і права видається Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського «Політологія. Соціологія. Право». В рубриці «Право» публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права. В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів та студентів магістратури, які працюють над темою наукового дослідження «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави».

Контактна інформація
Петряєв Сергій Юрійович
Завідувач кафедри