(Українська) ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління: імперативи забезпечення сталого розвитку»