Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління»

Конференція проводиться один раз на два роки. Присвячена теоретико-методологічним питанням щодо управління, включає дослідження  технологій та інструментів управління в контексті інформатизації суспільства, адміністративно-правових та культурних аспектів управління. 

Конференція проводить на базі кафедри теорії та практики управління
Конференція у соціальних мережах – ВК

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації»

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ: ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ»