Вісник «Філософія. Психологія. Педагогіка»

Мета Вісника

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. В умовах світових та вітчизняних процесів розвитку суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців в інженерній галузі, здатних своєю працею забезпечити подолання кризових явищ у суспільстві та безпечний подальший розвиток науки і техніки. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

Архів номерів

2015 Номер 1 (43) Номер 2 (44) Номер 3 (45)
2014 Номер 1 (40) Номер 2 (41) Номер 3 (42)
2013 Номер 1 (37) Номер 2 (38) Номер 3 (39)
2012 Номер 1 (34) Номер 2 (35) Номер 3 (36)
2011 Номер 1 (31) Номер 2 (32) Номер 3 (33)
2010 Номер 1 (28) Номер 2 (29) Номер 3 (30)
2009 Номер 1 (25) Номер 2 (26) Номер 3 (27), частина 1 Номер 3 (27), частина 2
2008 Номер 1 (22) Номер 3 (24)
2007 Номер 1 (19) Номер 2 (20) Номер 3 (21), частина 1 Номер 3 (21), частина 2
2006 Номер 1 (16) Номер 2 (17) Номер 3 (18)
2005 Номер 1 (13) Номер 2 (14) Номер 3 (15), частина 1 Номер 3 (15), частина 2

 

Область  Вісника

Журнал містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних та всеукраїнських зустрічах, конференціях, семінарах; (2) статті, що висвітлюють теоретико-методологічне підґрунтя або практичні підходи щодо розвитку особистості інженера у просторі вищої технічної освіти; (3) результати емпіричних досліджень в галузі психології і педагогіки вищої освіти. Спеціальні випуски журналу можуть бути присвячені конкретним актуальним проблемам філософії, психології або педагогіки вищої освіти. Журнал є науковим форумом для обговорення результатів теоретичних і прикладних досліджень вчених і практиків.

Публікація матеріалів і умови придбання

Збірник наукових праць “Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка”. На 2015 рік заплановано видати 3 номери. Придбати журнал можна за попереднім замовленням або в магазині видавничо-поліграфічного комплексу НТУУ “КПІ” «Політехніка».

Відділення редакції журналу

м. Київ, факультет соціології і права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», корпус 7, к. 117,  Проспект Перемоги 37, 03056 Київ, Україна.
тел./факс: +38 (044) 204-84-53.
е-mail: pptu@kpi.ua

Мова видання – українська, російська, англійська.

Періодичність – 3 номери на рік.

Переглянути склад Редакційної колегії

Переглянути вимоги до статей 

Інші наукові видання факультету соціології і права:

Перелік фахових видань України можна знайти:

Видання, що входять до наукометричної бази SCOPUS:

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *