Редакційна колегія

Рік заснування: 05.11.2001
Проблематика: Філософія. Психологія. Педагогіка
ISSN: 1683-3309
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №5589 “Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка”
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова ВАК України №1-05/6 від 12 червня 2002 р.
Галузі науки: 09.00.02 – діалектика та методика пізнання;
09.00.03 – соціальна філософія та філософія науки;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
13.00.02 – теорія та методика навчання з галузей знань
Періодичність: 3 збірника в рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Головний редактор: Новіков Б.В., доктор філософських наук, професор, Україна
Заступники головного редактора: Винославська О.В., кандидат психологічних.наук, доцент, Україна;
Віхляєв Ю.М., доктор педагогічних наук, професор, Україна
Літературний редактор: Жирун О.А., кандидат психологічних наук, доцент, Україна
Помічники редактора: Архипова Є.О., кандидат філософських наук, Україна;
Кононець М.О., кандидат психологічних наук, Україна;
Сингаївська А.М., кандидат філософських наук, Україна
Члени редколегії:
Філософські науки Алнебратт Керстін, доктор філософських наук, професор, Швеція;
Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Біляков Г.Ф., доктор філософських наук, професор, Україна;
Димитрова Л.М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Кетуракис С., доктор філософських наук, професор, Литва;
Ларсон Б., доктор філософських наук, Швеція;
Рубанець О.М., доктор філософських наук, професор, Україна;
Сторіжко Л.В., доктор філософських наук, професор, Україна
Психологічні науки Аугустиниене А., доктор соціальних наук (психол. науки), Литва;
Балл Г.О., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Волянюк Н.Ю., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Горчаков В.Ю., доктор біологічних наук, професор, Україна;
Дуган О.М., доктор біологічних наук, професор, Україна;
Карамушка Л.М., доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Україна;
Колесов А., доктор психологічних наук, доцент, Латвія;
Ложкін Г.В., доктор психологічних наук, професор, Україна;
Немировський К., доктор медичних наук, професор, Аргентина;
Розенштроц К., доктор психологічних наук, Аргентина
Педагогічні науки Гузій Н.В., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Зіньковський Ю.Ф., доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Україна;
Морозова Т.Ю., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Сичев С.О., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Сусь Б.А., доктор педагогічних наук, професор, Україна;
Чучулкиєне Н., доктор соціальних наук (освітні науки), Литва
Адреса редакції: 37, проспект Перемоги, м. Київ, Україна
корпус 7, поверх 1 (праворуч), к. 117
кафедра психології і педагогіки
Поштова адреса: 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7, к. 117, кафедра психології і педагогіки
е-скринька: pptu@kpi.ua

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *