Аналіз результатів першого календарного контролю

Викладачі кафедри історії проаналізували результати першого календарного контролю другого семестру 2020-2021 навчального року.

Учасники обговорення погодилися, що система підтримки навчального процесу «Електронний кампус» в умовах дистанційного навчання ще раз довела свою ефективність. За її допомогою був налагоджений швидкий зв’язок студент – викладач – кафедра – деканат факультету, а останній апгрейд календарного контролю дозволив врахувати особливості розподілу вибіркових навчальних дисциплін. Суттєво допомагає викладачу визначити рівень активності студента та нараховані бали відповідно до РСО поточний контроль. Щоденна робота у «ЕК» значно оптимізує робочий час викладача.

Результати першої атестації студентів з історичних дисциплін у порівнянні з попередніми семестрами покращилися. Викладачі пов’язують це, перш за все, із засвоєнням дистанційних технологій, використанням у навчальному процесі різних навчальних платформ, застосуванням нових методів та методик навчання. Крім того, підвищилася відповідальність самих студентів щодо виконання робочих навчальних програм. Кафедра, в свою чергу, постійно інформує викладачів про нові можливості «ЕК», контролює роботу НПП в системі, вчасне оформлення документів та розміщення методичних матеріалів.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.