Ковальський Борис Павлович

Кандидат історичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (1974 р.)

Освіта

Вища освіта

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1968)

Аспірантура

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1973)

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
 2. Історія державного управління

Сфера наукових інтересів

 • радянська національна політика
 • сучасна історія України
 • історія науки і техніки

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Ковальський Б. П. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, Б.П. Ковальський та ін..; під аг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

Деякі публікації

2012 рік
 1. Ковальський Б. П. Нові методики індивідуальної роботи з студентами в дистанційному навчанні. / Б.П. Ковальський// Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 34 – 38.
2011 рік
 1. Ковальський Б. П. Навчальний процес в умовах інформаційного суспільства: нові виклики. / Б.П. Ковальський// Актуальні проболеми викладання історії України та української культури у вищій школі. Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 61 -65.

2009 рік
 1. Ковальський Б. П. Історія, сучасність, студентство – троє в одному човні / Б. П. Ковальський // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 8—11.
2007 рік
 1. Ковальський Б. П. Х Міжнародна студентська історична науково-практична конференція : Вступна доповідь / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 176—179.
2000 рік
 1. Ковальський Б. П.  Деякі аспекти стосунків держави і церкви в умовах становлення незалежної України / Б. П. Ковальський // На межі тисячоліть : християнство як феномен культури. — К., 2000. — С. 254—257.
2003 рік
 1. Ковальський Б. П. Польське і українське питання на тегеранській, Ялтинській і Потсдамській конференціях під час Другої світової війни / Б. П. Ковальський, А. Г. Ліпкан // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 32—39.
2000 рік
 1. Ковальський Б. П. Про деякі новації в періодизації ходу Великої вітчизняної війни / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник тез наукових виступів студентів та аспірантів V Міжнародної студентської науково-практичної конференції. Вип. 15. — К. : Видавництво Європейського університету, 2000. — С. 134—135.
1999 рік
 1. Ковальський Б. П. Подальший розвиток міжнародної політики України в кінці ХХ ст. / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 13. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 1999. —  С. 1—13.
1995 рік
 1. Ковальський Б. П.  Сучасна етнополітика в Україні (її викладання в курсі історії України) / Б. П. Ковальський // Проблеми освіти. — К., 1995. — Вип. 3. — С. 107—113.
1994 рік
 1. Ковальський Б. П. З історії українського кіно 60-80-х років / Б. П. Ковальський, О. В. Некрасова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 2. — К. : НПО «Монокон», 1994. — С. 16—25.
 2. Ковальський Б. П. Роль і місце історичної освіти студентів у вищих навчальних закладах України / Б. П. Ковальський // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С. 5—6.
1993 рік
 1. Ковальський Б. П.  Міжнародне визнання і політика України. Участь в СНД / Б. П. Ковальський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 5.  — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1993. — С. 71—79.
1992 рік
 1. Ковальський Б. П. Україна в умовах суверенного відродження / Б. П. Ковальський // Сторінки політичної історії. Збірник статей і доповідей на наукових конференціях. Вип. 4. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1992. — С. 56—64.
1989 рік
 1. Ковальский Б. П. О некоторых аспектах национальной политики КПСС / Б. П. Ковальский // Сторінки політичної історії. Збірник статей і виступів на наукових конференціях. Вип. 1. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой», 1989. — С. 7—13.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email