,

Міжнародний день академічної доброчесності

Шановні студенти, викладачі та працівники нашого факультету!

Вітаємо вас з Міжнародним днем академічної доброчесності!
Бажаємо завжди притримуватися політики нульової толерантності до проявів плагіату та пам’ятати, що «академічна доброчесність» – це все ж не лише академічний плагіат, а ще й списування, обман, фабрикація, обман, хабарництво тощо.

Нагадувати про те, що не потрібно використовувати чужі тексти та видавати їх за свої не будемо. По-перше, це всім відомо, по-друге, це в будь-якому випадку буде виявлено.

Нагадуємо, що в КПІ ім. Ігоря Сікорського затверджене Тимчасове положення «Про систему запобігання академічному плагіату» (додаток до Наказу №1/180від 21.05.20187 року), в якому містяться засади політики, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.

Іншим важливим документом є Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського, який встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті, Також в університеті діє Комісія з питань етики та академічної чесності, щодо моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм Кодексу.

Зображення: Українська правда.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.