Магістратура (081 Право)

Вступ до магістратури (ЗНО)

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до абзаців третього – сьомого п.2 розділу VII та п.4. розділу ІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

 • тест з права;
 • тест загальної навчальної правничої компетентності;
 • тест з іноземної мови (англійська, німецька або французька мова).

 

Прийом документів

Відповідно до Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 “Право” у 2017 році вступники можуть подати не більше 5 заяв на участь у конкурсному відборі:

 • 12.07.2017 — 25.07.2017 — подача документів вступників, які здобули освіту за напрямом підготовки /спеціальністю «Право» («Правознавство»). Вступники складають Єдине фахове вступне випробування, дата і місце проведення визначається Українським центром оцінювання якості освіти. Увага! Після подачі документів до Відбіркової комісії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського у визначений відповідальною особою Відбіркової комісії ФСП день і час вступник отримує екзаменаційний лист, в якому буде вказана дата, час і місце проведення Єдиного фахового вступного випробування).
 • 12.07.2017 — 17.07.2017 — подача документів вступників, які здобули освіту за іншим напрямом підготовки /спеціальності. Вступники приймають участь у додатковому вступному випробуванні (18.07.2017, 12:00, 19 корпус, аудиторія № 327), за результатами якого можуть бути допущені до складання  Єдиного фахового вступного випробування.

Документи подаються до Відбіркової комісії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського — 113 аудиторія 7 корпусу.

Відповідальна особа — Тихонюк Ольга Володимирівна (+38-067-377-64-24).

Згідно із Положенням про Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра, прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників проводиться у наступні терміни:

Етапи вступної кампанії на 5-й курс

Прийом документів

Подача документів вступників, які здобули освіту за напрямом підготовки/спеціальністю «Право».

Прийом документів

подача документів вступників, які здобули освіту за іншим напрямом підготовки/спеціальності.

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування складають вступники, які здобули освіту за іншим напрямом підготовки/спеціальності.

Вступні випробування

Комплексне вступне випробування та випробування з іноземної мови для вступників, які мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань у вищих навчальних закладах.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Місце проведення визначається Українським центром оцінювання якості освіти

Результати ЄФВВ

Офіційне оголошення результатів єдиного фахового вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника».

Результати ЄФВВ (друга сесія)

Офіційне оголошення результатів другої сесії єдиного фахового вступного випробування здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника».

Рейтингова оцінка ЄФВВ

Результати єдиного фахового вступного випробування у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100 – 200 балів передаються Українським центром до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Список рекомендованих до зарахування

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами єдиного фахового вступного випробування, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та /або вступних іспитів у вищому навчальному закладі.

Зарахування (бюджет)

Термін зарахування вступників на навчання за державним замовленням.

Зарахування (контракт)

Термін зарахування вступників за за кошти фізичних та юридичних осіб.

 
 

Перелік необхідних документів

 1. Заява на участь у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2. Диплом бакалавра (спеціаліста) з додатком (оригінал + 2 ксерокопії).
 3. Ксерокопія паспорта громадянина України (стор. 1, 2 та всі з реєстрацією, починаючи зі стор. 10) або ксерокопія посвідки на постійне проживання в Україні (2 примірники).
 4. Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (1 примірник).
 5. У разі зміни прізвища, імені, по батькові після отримання диплома бакалавра (спеціаліста), а також у разі наявності творчих досягнень на інше прізвище – ксерокопія свідоцтва про зміну прізвища, імені, по-батькові (про шлюб, розірвання шлюбу тощо) – 2 примірники.
 6. Ксерокопія військового квитка або приписного свідоцтва для чоловіків (всі заповнені сторінки).
 7. 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см з одного негативу, підписані на звороті (прізвище, ім’я, по-батькові повністю на кожній фотографії).
 8. 2 поштові конверти з марками по Україні (із зазначеною зворотною адресою).
 9. Оригінали та ксерокопії (3 примірники) документів, які підтверджують право на зарахування поза конкурсом чи інші пільги при вступі до ВНЗ (перелік необхідних документів уточнити індивідуально залежно від пільгової категорії).
 10. Ксерокопії матеріалів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, матеріали конференцій, дипломи за призові місця на конкурсах наукових робіт, студентських олімпіадах тощо) – за їх наявності. Для статей та матеріалів конференцій необхідно зробити ксерокопії титульного аркуша та його звороту (з бібліографічним описом збірника/журналу), сторінки змісту з власним прізвищем та ініціалами та назвою статті /доповіді та всіх сторінок, на яких міститься власна стаття або доповідь на конференції.

Документи подаються в паперовій папці з зав’язками.

Паспорт громадянина України, військовий квиток або приписне свідоцтво, оригінал диплома бакалавра (спеціаліста) з додатком, документи, що дають право на пільги, встановлені чинним законодавством України, документи, які підтверджують творчі фахові досягнення, разом з їх копіями вступник пред’являє особисто до відбіркової комісії ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського в терміни, визначені для подання документів.

Копії документів завіряються безкоштовно відбірковою комісією ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського або нотаріально. Наявність оригіналів документів при поданні копій обов’язкова. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 

Розклад вступних випробувань

081  “Право” (магістр)
Додаткове вступне випробування* 18.07.2017 р. 12:00, корпус №19, ауд. 327

Тихонюк
Ольга Володимирівна
+38 (067) 377 64 24

Комплексне вступне випробування** 03.08.2017 р. 10:00, корпус №19, ауд. 327
Іноземна мова** 03.08.2017 р. 10:00, корпус №19, ауд. 327
Єдине фахове вступне випробування 03.08.2017 р. 10:00, місце проведення визначається Українським центром оцінювання якості освіти

* Додаткове вступне випробування складають вступники, які здобули освіту за іншим напрямом підготовки /спеціальності.

** Для вступників, які мають право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань у вищих навчальних закладах.
 

Програми вступних випробувань

Програма вступних випробувань складається з програми тестування із загальної навчальної правничої компетентності (ТЗНПК) та програм дисциплін:

 • «Конституційне право України»;
 • «Цивільне право України»;
 • «Цивільне процесуальне право України»;
 • «Кримінальне право України»;
 • «Кримінальне процесуальне право України»;
 • «Адміністративне право України».

Програма ЗНО для вступу на 5-й курс 081 «Право»
Програма додаткового випробування для вступу на 5-й курс 081 «Право»

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання блоку Іноземна мова. Таким вступникам результат єдиного фахового вступного випробування з блоку Іноземна мова встановлюється на максимальному рівні (200 балів).

Брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у вищих навчальних закладах України за результатами вступних випробувань у вищому навчальному закладі можуть:

 1. Вступники, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837.
 2. Вступники, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.
 3. Вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року.

 

Довідкова інформація

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
НТУУ “КПІ”, корпус №7 та №19
+38 (067) 377 64 24
Вконтакті // Facebook
fsp.kpi.ua@gmail.com
http://fsp.kpi.ua/
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського