Публічне управління та адміністрування (дисципліни)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Соціальне проектування
Соціологія модерну та модернізації
Методологія соціологічних досліджень
Кількісні методи соціологічного дослідження
Якісні методи соціологічного дослідження
Соціологія організацій та управління
Соціологія праці та трудових відносин
Сучасні соціологічні теорії
Загальна психологія
Теорія держави і права
Філософія
Культурологія
Економічна теорія
Релігієзнавство
Логіка
Історія філософії
Соціологія
Політологія
Історія соціології
Соціальна філософія
Соціальне проектування
Вступ до спеціальності
Математичні методи обробки та аналізу соціологічної інформації
Соціальне моделювання та прогнозування
Соціологічна думка в Україні
Соціологія культури
Соціологія особистості
Соціологія молоді
Соціологія міста
Політична соціологія
Соціальна психологія
Риторика
Естетика
Соціальна етика
Цивільне та сімейне право
Іноземна мова професійного спрямування

Дисципліни професійної складової

Прикладна статистика
Соціокультурний розвиток людства
Соціологія державного управління
Соціологія державної служби
Новітні соціологічні теорії
Маркетинг в соціальній сфері
Діловодство
Діалектична логіка
Іміджелогія
Психологія управління
Ділове спілкування
Математичні методи оптимізації управління
Основи менеджменту
Соціальні технології в адміністративному менеджменті
Валеологія
Гендерні дослідження

Дисципліни, які вивчаються у магістратурі

Управління інформаційними зв’язками
Управління змістом робіт
Управління трудовими ресурсами
Теорія організації
Менеджмент організації
Керівник адміністративної служби
Техніка адміністративної діяльності: Зв’язки з громадськістю
Техніка адміністративної діяльності: Корпоративна культура
Правові засади адміністративної діяльності
Аудит і оцінювання управлінської діяльності
Основи сталого розвитку суспільства
Інтелектуальна власність
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Педагогіка вищої школи
Філософські проблеми наукового пізнання
Іноземна мова професійного спрямування
Основи наукових досліджень
Вступ до інформаційної безпеки
Математичне моделювання соціальних систем і процесів
Державне регулювання соціокультурної сфери