Соціологія (дисципліни)

Обов’язкові навчальні дисципліни

Соціальне проектування
Вступ до спеціальності
Математичні методи обробки та аналізу соціологічної інформації
Соціальне моделювання та прогнозування
Соціологічна думка в Україні
Соціологія культури
Соціологія особистості
Соціологія молоді
Соціологія міста
Політична соціологія
Соціальна психологія
Філософія
Культурологія
Економічна теорія
Релігієзнавство
Логіка
Історія філософії
Політологія
Історія соціології
Соціологіямодерну та модернізації
Методологія соціологічних досліджень
Кількісні методи соціологічного дослідження
Якісні методи соціологічного дослідження
Соціологія організацій та управління
Соціологія праці та трудових відносин
Сучасні соціологічні теорії
Загальна психологія
Теорія держави і права
Соціальна філософія
Риторика
Естетика
Соціальна етика
Цивільне та сімейне право
Іноземна мова професійного спрямування
Соціологія

Дисципліни професійної складової

Соціологія гендеру
Соціальна статистика
Основи роботи з кількісною соціологічною інформацією
Ділове спілкування та зв’язки з громадськістю
Соціологія сім’ї
Соціологія соціальної роботи
Комп’ютерний аналіз соціологічної інформації
Демографія
Етнологія
Психодіагностика
Теорії соціальної стратифікації
Соціологія громадської думки та цінностей
Соціологія господарського розвитку
Соціологія суспільних рухів
Соціологія освіти

Дисципліни, які вивчаються у магістратурі

Філософські проблеми наукового пізнання
Біоетичні моделі професійної діяльності в соціальній роботі
Глобалізація: соціологічний аналіз
Іноземна мова для науковців
Інституціональна соціологія
Інтелектуальна власність та її правові засади
Методологія наукових досліджень
Методологія тренінгів
Новітні методи аналізу даних в соціології
Новітні соціологічні теорії
Основи сталого розвитку суспільства
Паблік рілейшнз (PR)
Патентознавство та авторське право
Педагогіка вищої школи
Пізнавальні технології в соціології
Прикладне програмування в соціології засобами R
Релігія в модерному соціуму
Соціальна структура суспільства
Соціальні проблеми інновацій
Соціокультурний розвиток людства
Соціологічний супровід соціальної політики
Соціологія злочинності
Соціологія комунікацій
Соціологія постмодерну
Соціологія права
Соціологія рекламної діяльності
Соціологія трудової кар’єри випускників ВНЗ
Теорія соціальних змін