Магістратура (081 Право)

Вступні випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за спеціальністю 081 «Право» проводяться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (далі – на основі результатів ЗНО).

У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного вступного іспиту 2018 року.

Приклад програми ЗНО для вступу на 5-й курс 081 «Право» (від 08.04.2016 р.).

Основні строки

Реєстрація для складання ЗНО: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Реєстрація електронних кабінетів: 14.05.2018-05.06.2018 р.

Початок прийому заяв та документів: 02.07.2018 р.

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних випробувань: 09.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів)

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО: 26.07.2018 р.

Вступні випробування (згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії):

  • Додаткові випробування: 14.05.2018-31.05.2018 р.;
  • Іноземна мова: 11.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів);
  • Фахові випробування: 13.07.2018 р. (тільки для осіб, які, згідно Умов прийому, мають право вступати на основі вступних іспитів).

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення – не пізніше 13.08.2018 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 18:00 18.08.2018 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які приймають участь у конкурсному
відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18:00 18.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Терміни зарахування вступників:

  • за державним замовленням – до 12:00 20.08.2018 р.;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 22.08.2018 р. (в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені).

Конкурсний бал

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня магістра на спеціальність 081 «Право» розраховується за формулою: КБ = П1 + П2 + П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права, П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

Вартість навчання

Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.