Аспірантура (PhD)

До аспірантури на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Увага! Терміни можуть бути змінені відповідно до Порядку прийому до аспірантури. За наявності таких змін інформація оновиться на цій сторінці.

Прийом документів: 27.08.2018-31.08.2018 р.

Вступні випробування: 03.09.2018-12.09.2018 р.

Вступні виробування будуть проходить у такій послідовності:

 • 03.09.2018 р. – додаткове фахове випробування (у формі співбесіди, оцінка: рекомендований до вступу/ не рекомендований до вступу);
 • 03.09.2018-07.09.2018 р. – вступний іспит з іноземної мови;
 • 10.08.2018, 11.08.2018 або 12.09.2018 р. –  вступний іспит із спеціальності.

Спеціальності

032 Історія та археологія

Галузь знань: 03 “Гуманітарні науки”.

Випускова кафедра: кафедра історії.

Програма вступного іспиту до аспірантури буде опублікована пізніше.

033 Філософія

Галузь знань: 03 “Гуманітарні науки”.

Випускова кафедра: кафедра філософії.

Програма вступного іспиту до аспірантури буде опублікована пізніше.

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури (033 Філософія)

053 Психологія

Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.

Випускова кафедра: кафедра психології та педагогіки.

Програма вступного іспиту до аспірантури буде опублікована пізніше.

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури (053 Психологія)

054 Соціологія

Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки”.

Випускова кафедра: кафедра соціології.

Програма вступного іспиту до аспірантури буде опублікована пізніше.

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури (054 Соціологія)

081 Право

Галузь знань: 08 “Право”.

Випускова кафедра: кафедра господарського та адміністративного права.

Програма вступного іспиту до аспірантури буде опублікована пізніше.

Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури (081 Право)

281 Публічне управління та адміністрування

Основні строки

Прийом документів – 27.08.2018-31.08.2018 р.

Вступні випробування – 03.09.2018-12.09.2018 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників – інформація буде відома пізніше.

Зарахування до аспірантури – інформація буде відома пізніше.

Строк навчання – чотири роки.

Перелік документів для вступу до аспірантури

Увага! Інформація 2017 року, для вступу в аспірантуру в 2018 році можуть бути внесені певні зміни. Слідкуйте за оновленнями на цій сторінці!

Для вступу до аспірантури необхідно подати наступні документи:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи;
 • анкета + фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація (надсилається електронною поштою до 15.06.2017 р. на адресу aspirantura@kpi.ua).

Вступні випробування до аспірантури

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Оплата навчання та стипендія

Підготовка докторів філософії в аспірантурі на факультеті соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється:

 • за державним замовленням (для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір);
 • понад державне замовлення (на підставі договорів, укладених між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступником до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

Розмір стипендії аспіранта денної форми (за умови навчання за державним замовленням) визначається в межах 2118-3530 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури (як мінімум за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом на розмір стипендії не впливає. Особам, які не працювали перед вступом до аспірантури або отримана заробітна плата яких буде менше, ніж 2118 грн., стипендія встановлюється на рівні 2118 грн. на місяць. Якщо середня заробітна плата за основним місцем роботи перебільшувала 3530 грн. за місяць, стипендія встановлюється на рівні 3530 грн. на місяць.

Вартість навчання понад державне замовлення – інформація буде відома пізніше.

Відділ аспірантури НТУУ “КПІ”

Умови вступу до аспірантури в НТУУ “КПІ”

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49

Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, каб. 247.