Аспірантура (PhD)

До аспірантури на факультет соціології і права НТУУ “КПІ” на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Прийом документів: 31 серпня 2017 року, з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 17:00, корпус №1, каб. 247.

Вступні випробування: з 01 вересня 2017 року по 12 вересня 2017 року.

Спеціальності

032 Історія та археологія

Галузь знань: 03 “Гуманітарні науки”.

Випускова кафедра: кафедра історії.

Програма вступного іспиту до аспірантури (032 Історія та археологія)

 

 

Основні строки

Прийом документів – 31 серпня 2017 року, з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (корпус №1, каб. 247);

Вступні випробування – з 01 вересня 2017 року по 12 вересня 2017 року.

Оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 15 вересня 2017 року.

Зарахування до аспірантури – з 01 жовтня 2017 року.

Строк навчання – чотири роки.

 

Перелік документів для вступу до аспірантури

Для вступу до аспірантури необхідно подати наступні документи:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи;
 • анкета + фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації), завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання, та копія додатку до нього;
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація (надсилається електронною поштою до 15.06.2017 р. на адресу aspirantura@kpi.ua).

 

Вступні випробування до аспірантури

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

Оплата навчання та стипендія

Підготовка докторів філософії в аспірантурі на факультеті соціології і права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” здійснюється:

 • за державним замовленням (для врегулювання відносин між аспірантом і НТУУ “КПІ” укладається договір);
 • понад державне замовлення (на підставі договорів, укладених між НТУУ “КПІ” та вступником до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

Розмір стипендії аспіранта денної форми (за умови навчання за державним замовленням) визначається в межах 2118-3530 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури (як мінімум за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом на розмір стипендії не впливає. Особам, які не працювали перед вступом до аспірантури або отримана заробітна плата яких буде менше, ніж 2118 грн., стипендія встановлюється на рівні 2118 грн. на місяць. Якщо середня заробітна плата за основним місцем роботи перебільшувала 3530 грн. за місяць, стипендія встановлюється на рівні 3530 грн. на місяць.

Вартість навчання понад державне замовлення – 17 900 грн. за навчальний рік (вартість вказана у 2016 році, середня вартість підготовки контрактника уточнюється щорічно, інформацію необхідно уточнювати). Оплата за навчання – у вересні 2017 року.

 

Відділ аспірантури НТУУ “КПІ”

Умови вступу до аспірантури в НТУУ “КПІ”

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури

Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49

Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua

Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, корпус 1, каб. 247).