Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління
Спеціалізації: «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування»
Вибірковий блок дисциплін: «Управління публічними закупівлями»

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент»

Поряд з вивченням загально управлінських дисциплін (публічне управління, основи менеджменту, управління трудовими ресурсами, соціологія організації та управління, державне управління) студенти отримують поглиблені знання з організації роботи адміністративних структур, правових засад адміністративної діяльності, економіки і фінансів, управлінського аудиту, проектного менеджменту, зв’язків з громадськістю та реклами, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, антикризового менеджменту.

Спеціалізація «Електронне урядування»

Поряд з вивченням загально управлінських дисциплін (публічне управління, основи менеджменту, управління трудовими ресурсами, соціологія організації та управління, державне управління) студенти отримують поглиблені знання з інформаційної безпеки та захисту інформації, електронного документообігу та електронного урядування, інформаційного права, проектного менеджменту, експертних технологій, зв’язків з громадськістю та реклами, комунікацій в публічному адмініструванні, технологій інформаційного менеджменту.

Вибірковий блок дисциплін «Управління публічними закупівлями»

Доступний на спеціалізаціях «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування»

З 2016 року всі закупівлі бюджетними організаціями здійснюється через електронну систему публічних закупівель ProZorro. З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, попередження порушень при здійсненні публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та забезпечення належного рівня знань та практичних навичок спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства, кафедра теорії та практики управління Факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у межах освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями» для сфери публічних закупівель України.

Детальніше про вибірковий блок дисциплін «Управління публічними закупівлями»

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний стиль життя.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» включає викладання наступних циклів дисциплін:
Економічний блок:

 • Макроекономіка
 • Теорія організації
 • Мікроекономіка
 • Маркетинг
 • Облік та аудит

Управлінський блок:

 • Основи менеджменту
 • Менеджмент кадрових ресурсів
 • Державне регулювання соціально-культурної сфери
 • Проектний менеджмент
 • Політичне лідерство

Правничий блок

 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Трудове права
 • Цивільне право
 • Право інтелектуальної власності
 • Державна служба

Соціальний блок:

 • Основи сталого розвитку
 • Зв’язки з громадськістю
 • Соціальна психологія
 • Конфліктологія
 • Іміджелогія та риторика

Про спеціальність на Вікіпедії – переглянути
Подібна спеціальність у Гарварді – переглянути

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких установах, як:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державні районні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціоплюс»
 • Національна Академія управління при Президенті України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії
 • Управління статистики у м. Києві

Працевлаштування

Здійснюється комплексна підготовка, яка забезпечуватиме майбутніх випускників мультидисциплінарними знаннями з управління та адміністрування, соціально-поведінкових, гуманітарних та правових дисциплін.

Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування є:

 • центральні органи виконавчої влади;
 • територіальні органи ЦОВВ;
 • місцеві органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • державні і муніципальні установи;
 • інституції громадянського суспільства;
 • громадські об’єднання;
 • некомерційні організації;
 • міжнародні неурядові організації;
 • міждержавні органи та структури;
 • науково-освітні установи.

Загальний перелік професій, за якими можуть працювати студенти після отримання ними диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • менеджера по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • секретар адміністративний, комітету організації (установи);
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника, менеджер підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з ліцензування;
 • рекламіст;
 • менеджер зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • керівник прес-служби.

Умови вступу (сертифікати ЗНО)*

Профільні предмети:
1. Українська мова та література (коефіцієнт 0,35).
2. Математика (коефіцієнт 0,2).
Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів.
Непрофільний предмет:
3. Історія України АБО іноземна мова (коефіцієнт 0,4).
Не менше 100 балів.

* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр.

Вартість навчання

Бакалавр, денна форма навчання – 27 900 грн./рік.
Бакалавр, заочна форма навчання – 16 100 грн./рік.
Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.

Довідкова інформація

+38 (096) 282 77 11
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7 та 19
fsp.kpi.ua@gmail.com
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *