Господарське та адміністративне право і процес

Спеціальність Право

Спеціалізація Господарське та адміністративне право і процес

ЗНО Українська мова і література, Історія України – профільні; (один 100 балів,   при умові, що інший не менше 140)

Іноземна мова або Математика – непрофільні (не менше 100 балів)

Форма навчання денна, заочна

Вивчають Поряд з фундаментальними правничими дисциплінами (теорія права, конституційне, адміністративне, цивільне право і процес, кримінальне право і процес) студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового і банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Студенти отримують також навички складання проектів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики.

Кар’єрні можливості адвокат, нотаріус, суддя, прокурор, юрисконсульт, арбітражний керуючий, державний реєстратор, податковий інспектор, слідчий правоохоронних органів, керівник юридичних та адміністративних підрозділів, викладач вищих навчальних закладів, професіонал державної служби, менеджер з права.