Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Спеціальність Право

Спеціалізація Інформаційне право та право інтелектуальної власності

ЗНО Українська мова і література, Історія України – профільні; (один 100 балів,   при умові, що інший не менше 140)

Іноземна мова або Математика – непрофільні (не менше 100 балів)

Форма навчання денна, заочна

Вивчають Поряд з фундаментальними правничими дисциплінами (теорія права, конституційне, адміністративне, цивільне право і процес, кримінальне право і процес) студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання інтелектуальної власності, правового забезпечення функціонування інформаційного суспільства та інформаційних відносин, забезпечення інформаційної безпеки, правових питань інформаційних технологій та формування інформаційних ресурсів. Студенти отримують також навички здійснення інформаційного та соціально-правового моделювання, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, складання договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності.

Кар’єрні можливості адвокат, нотаріус, суддя, прокурор, юрисконсульт, патентний повірений, професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом, професіонал із організації інформаційної безпеки, менеджер з права, слідчий правоохоронних органів, викладач вищих навчальних закладів, професіонал державної служби