Соціологія

Спеціальність 054 Соціологія

Випускаюча кафедра: кафедра соціології
Спеціалізації: «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку», «Врегулювання конфліктів та медіація»
Спеціалізація «Соціологія модернізації
та науково-технічного розвитку»

Соціолог володіє всім спектром методів та технологій збору та обробки соціологічної інформації: вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА та ін.).

Соціологія – найбільш фундаментальна наука про суспільство, що вивчає різні соціальні групи і суспільні процеси. Соціологія – це засіб вирішення гострих суспільних проблем, поліпшення умов життя людей.
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” готує професійних соціологів. Підготовка соціологів здійснюється за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. При випускаючої кафедрі діє аспірантура.

Перевага соціологічної спеціальності полягає у фундаментальній підготовці з соціологічних та загальноосвітніх дисциплін: соціологія політики, соціологія економіки, соціологія культури, соціологія мас-медіа, соціологія реклами та зв’язків з громадськістю (PR), психології, політології, економіки, конфліктології, комп’ютерної обробки даних, англійської мови, курси з підготовки та проведення соціологічних, маркетингових, політологічних досліджень.
Це дає можливості широкого професійного вибору.

Спеціалізація «Врегулювання конфліктів та медіація»

Врегулювання конфліктів в будь-якому суспільстві – завжди актуальна сфера професійної діяльності. Максимальний попит на фахівців даної спеціалізації існує сьогодні в нашій державі, що зумовлено наявністю збройного протистояння на Сході України та анексією Криму.

Вперше в Україні створена комплексна програма підготовки експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів, що базується на новітніх дослідженнях соціології, науки публічного управління, психології, педагогіки та публічного права.

В межах спеціалізації студенти отримають компетенції з дисциплін:

 • «Соціологія конфлікту»;
 • «Конфлікти в світовій політиці та сталий розвиток»;
 • «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів»;
 • «Теорія та практика ведення переговорів»;
 • «Політичні інструменти соціального примирення»;
 • «Теорія та методологія сучасної конфліктології»;
 • «Психологія конфлікту та медіаційні практики»;
 • «Основи відновного правосуддя».

Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Завантажити презентацію спеціальності

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких установах, як:

 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
 • Ukrainian Politconsulting Group
 • Телерадіокомпанія «112-ТВ»
 • Компанія ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна»
 • Інститут соціології Національної Академії Наук України

В процесі навчання студенти на замовлення агенцій, що займаються соціологією, беруть безпосередню участь у плануванні, організації та опрацюванні результатів соціологічних досліджень.

Працевлаштування

Отримані знання фахівець згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • Керівник/аналітик, PR – спеціаліст соціологічних служб органів внутрішніх справ, СБУ, Міністерства оборони України.
 • Керівник соціологічних компаній, соціальних проектів.
 • Журналіст, фахівець з мас-медіа та комунікацій з громадськістю (PR) в державних, комерційних та неурядових організаціях.
 • Менеджер з персоналу (HR-менеджер), консультант з питань управління організацією.
 • Експерт з організації та проведення маркетингових та рекламних кампаній.
 • Державний службовець, фахівець з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
 • Експерт аналітичних служб центральних органів державної виконавчої влади (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства).
 • Викладач гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін.
 • Консультант в політичних партіях, експерт з організації та проведення виборчих кампаній.
 • Консультант міжнародних організацій (Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров’я, Програма розвитку ООН та інші).

Умови вступу (сертифікати ЗНО)*

Профільні предмети:
1. Українська мова та література (коефіцієнт 0,35).
2. Математика (коефіцієнт 0,2).
Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів.
Непрофільний предмет:
3. Історія України АБО іноземна мова (коефіцієнт 0,4).
Не менше 100 балів.

* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр.

Оплата навчання*

Бакалавр, денна форма навчання – 24 700 грн/рік.
Бакалавр, заочна форма навчання – 14 700 грн/рік.
Магістр, денна форма навчання – 27 600 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 14 700 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

* Інформація носить ознайомчий характер та вказана станом на 2017 рік.  Вартість навчання вказана для осіб, що навчаються за кошти фізичиних та юридичних осіб. Для вступників 2018 року вартість навчання буде відома пізніше.

Довідкова інформація

+38 (096) 282 77 11
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7 та 19
fsp.kpi.ua@gmail.com
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *