НДЦ ПС «Соціоплюс»

Науково-дослідницький центр прикладної соціології “Соціоплюс” заснований на базі Факультету соціології (нині – Факультет соціології і права) одного з найбільших ВНЗ як України, так і країн СНД – Національного технічного університету України “Київського політехнічного інституту”, свою діяльність центр розпочав у листопаді 2002 року.

Адреса підрозділу : Проспект Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 09

Сайт підрозділу : http://socioplus.com.ua/

Імейл підрозділу: socioplus@socioplus.com.ua

Телефон підрозділу: 044-456-81-87

Основними завданнями Центру є проведення наукових досліджень прикладного характеру, задоволення потреб в соціологічній інформації структурних підрозділів НТУУ “КПІ”, органів виконавчої влади та інших підприємств і організацій та методично-консультаційна підтримка навчального процесу факультету соціології і права.

НДЦ ПС “Соціоплюс” спеціалізується на проведенні різного роду якісних та кількісних соціологічних досліджень, до них входять дослідження якості освітніх послуг, оцінка якості підготовки випускників очима роботодавців, дослідження розповсюдженості корупційних дій у вищих навчальних закладах тощо.
Також Центр спеціалізується у проведенні досліджень по визначенню відомості торгових знаків серед споживачів та особливостей сприйняття цих знаків. Центр співпрацював з багатьма компаніями, які представляли такі відомі торгові знаки як «ЛІГА», «БАЛТИКА», «БУРЁНКА», «НА ЗДОРОВЬЕ», «СЕЛЯНСЬКЕ», «AREON», «INTERTOOL», «Дім кави» тощо.

Основні принципи роботи Центру:

 • професіоналізм;
 • науковість та відповідальність фахівців;
 • нетрадиційний підхід при здійсненні досліджень;
 • володіння всім спектром стандартних методик та інформаційних технологій;
 • висока якість та оперативність здійснення проектів.

Основні напрями науково-дослідної діяльності Центру:

 1. Проведення всіх видів кількісних досліджень (Всеукраїнські репрезентативні соціологічні дослідження, опитування громадської думки, різні види анкетувань тощо);
 2. Розробка методології та проведення якісних соціологічних досліджень (фокус-груп, поглиблених інтерв’ю, експертних опитувань тощо);
 3. Соціологічні експертні системи підтримки прийняття управлінських рішень;
 4. Моніторингові дослідження ЗМІ;
 5. Соціологічне забезпечення процедур реєстрації інтелектуальної власності;
 6. Дослідження соціальної складової сталого розвитку регіонів України.

Головними напрямками діяльності Центру є:

 • виконання за замовленнями НТУУ “КПІ” комплексних соціологічних та маркетингових досліджень на основі використання сучасних технологій;
 • проведення експрес-опитувань, моніторингу суспільної думки щодо проблем, що носять суспільно значущий характер;
 • проведення соціологічних (маркетингових) досліджень та попередніх соціологічних (маркетингових) експертиз з метою визначення соціального чи економічного ефекту від впровадження державними, комерційними та громадськими організаціями соціальних програм та інноваційних проектів;
 • надання організаційної допомоги кафедрам у проведенні пошукових, прикладних наукових досліджень в тісному зв’язку з навчальним процесом;
 • співробітництво з галузевими організаціями, установами, підприємствами, науково-дослідними та учбовими інститутами;
 • міжнародне співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами;
 • створення постійно поновлюваного банку соціологічних даних з метою забезпечення підрозділів НТУУ “КПІ”, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та інших користувачів науково обґрунтованими соціологічними даними;
 • видання науково-методичних матеріалів, періодичних звітів та дайджестів, що стосуються досліджуваних центром проблем;
 • організація науково-практичних семінарів та інших наукових заходів з участю представників органів державної влади, науково-дослідних установ, навчальних закладів та громадських організацій;
 • виконання рекламних заходів з питань соціологічних та маркетингових досліджень;
 • співпраця   з   засобами   масової   інформації   в   галузі   висвітлення результатів досліджень Центру.
Іщенко Анна Миколаївна

директор Науково-дослідницького центру прикладної
соціології „Соціоплюс” НТУУ „КПІ”.

Телефон: 0676837515

Імейл: kuchma_anna@mail.ru

anna
Дерев’янко Анна Володимирівна

Соціолог-аналітик

Імейл: kaktys_net@mail.ru

derevjanko
 
Мельник Богдана Богданівна

Соціолог-аналітик

Телефон: 09695328957

Імейл: bohdanamelnyk1@rambler.ru

melnyk
Ліповська Світлана Олегівна

Соціолог-аналітик

Телефон: 0967702498

Імейл: lipovska.svetoch@gmail.com

lipovska
Тимошенко Ірина Валеріївна

Соціолог-аналітик

Телефон: (044)-456-81-87

Імейл: ballamut@ukr.net

tumoshenko

Партнери підрозділу:

 wdc

Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку

 benatov

Патентне бюро «Бенатов і партнери»


Здобутки/нагороди/грамоти тощо

 Друга премія за книгу «Взаємодія ВНЗ та ринку праці в дзеркалі соціології» на конкурсі АН ВО України (Постанова Президії АН ВО України від 17 вересня 2010 року (протокол №8).

Грант НТУУ “КПІ” фінансової підтримки проекту “Дослідження нових форм і механізмів навчальної діяльності студентів НТУУ “КПІ” в умовах становлення інформаційного суспільства”.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *