Навчальні дисципліни (Психологія)

Бакалаврат

Цикл загальної підготовки
 1. Засади усного професійного мовлення (риторика)
 2. Історія української культури
 3. Основи здорового способу життя
 4. Практичний курс іноземної мови
 5. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування
 6. Філософські основи наукового пізнання
 7. Урбоекологія
 8. Теорія ймовірності
 9. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації
 10. Математичні методи в психології
 11. Основи економіки
 12. БЖД та цивільний захист
Цикл професійної підготовки
 1. Вступ до психології
 2. Вікова та педагогічна психологія
 3. Анатомія і еволюція нервової системи
 4. Загальна психологія з практикумом (у двох частинах)
 5. Історія психології
 6. Психологія в системах «людина-техніка»
 7. Методологія і методи психологічних досліджень
 8. Експериментальна психологія
 9. Психологія конфлікту
 10. Психологія особистості
 11. Психологія спорту
 12. Соціальна психологія (+ курсова робота)
 13. Основи психодіагностики
 14. Диференційна психологія
 15. Професійна етика психолога (+ курсова робота)
 16. Патопсихологія
 17. Психологія праці
 18. Основи психологічного консультування
 19. Організаційна психологія
 20. Психологія сім’ї
 21. Основи психотерапії (+ курсова робота)
 22. Теорія і практика психологічного тренінгу
 23. Психологія здоров’я
 24. Виробнича практика
 25. Переддипломна практика
 26. Атестаційний екзамен комплексний екзамен
 27. Кваліфікаційна робота