Шановні студенти, аспіранти та молоді вчені!

Запрошуємо вас взяти участь у ХХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки ФСП 2018». Тема цьогорічної конференції: «Industry 4.0. Людина і суспільство у вирі трансформацій».

Дата проведення конференції: 19-20 квітня 2018 року

Термін подачі заявок та тез – до обіднього часу 16 квітня 2018 року.

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу обраної Вами секції.

Термін подачі заявок та тез – до обіднього часу 16 квітня 2018 р.

Секція 1. Філософські засади науково-технічного поступу і сучасності

Куратор секції: Рубанець О.М., д.філос.н., проф.

Секретар секції: ст.викл. Ковальова С.Б. (050) 668 58 57

Електронна адреса секції: dni.filosofia@email.ua

Секція 1. Підсекція «Соціальна філософія»

Куратор секції: Сторіжко Л.В., д.філос.н., проф.

Секретар секції: Мартинюк Євгеній (067) 937 07 32

Електронна адреса секції: dni.s-filosofia@email.ua

Секція 1. Підсекція «Філософські аспекти проблеми науки та техніки»

Куратор секції: Свідло Т.М., к.філос.н., доц.

Секретар секції: ст. викл. Костроміна Г.М. (093) 106 68 79

Електронна адреса секції: dni.2filosofia@email.ua

Секція 2. Від «промислової» до «цифрової»: індустріальна історія України і світу

Куратори секції: Лабур О.В., к.і.н., доц., Бузань В.Ю., к.і.н., викл.

Секретар секції: к.і.н., доц. Лабур О.В. (099) 603 14 77

Електронна адреса секції: dni.istoria@email.ua

Секція 3. Industry 4.0 та нові соціальні реалії: чудовий новий світ або суспільство нерівних

Куратори секції: Якубін О.Л., к.політ.н., ст.викл., Багінський А.В., к.політ.н., викл., Донська А.Г., к.політ.н., викл.

Секретар секції: Клімова Вікторія (096) 618 87 46

Електронна адреса секції: dni.sociology@i.ua

Теми/проблемні питання секції:

 1. Конфлікти та їхнє врегулювання: глобальні та регіональні перспективи.
 2. Демократія, безпека та нагляд у цифровому соціумі: практики та політики.
 3. Нові технології та нова соціальна структура: продукування нерівностей чи постання інноваційних підприємців?
 4. Наука як продуктивна сила в цифрову епоху.
 5. Гендерні виміри соціально-економічних трансформацій .
 6. Модерна держава поміж (нео)патримоніалізмом та інформаційними технологіями: нічний сторож чи Левіафан?
 7. Класична соціологія та нові соціальні реальності: потенціал для пояснення.
 8. Новації у методах дослідження суспільства: тенденції та перспективи.
 9. Прогностика та форматування / маніпулювання суспільними трендами в контексті новітніх технологій: очікування та реалії.
Секція 4. Метаморфози сучасної культури

Куратори секції: Покуліта І.К., к.філос.н., доц., Балакірова С.Ю., к.філос.н., доц.

Секретар секції: Омельченко Олена (096) 728 97 47

Електронна адреса секції: omelchenkoalenav@gmail.com

Секція 5. Гендерні дослідження

Куратор секції: Стребкова Ю.В., к.філос.н., доц.

Секретар секції: Юсько Вікторія (068) 739 59 04

Електронна адреса секції: dni.gender@email.ua

Секція 6. Трансформація публічного управління та адміністрування в умовах четверної промислової революції

Куратори секції: Мельниченко А.А., к.філос.н., доц., Божок О.І., викл.

Секретар секції: викл. Божок О.І. (067) 938 63 48

Електронна адреса секції: dni.upravl@email.ua

Секція 7. Правові засади людиноцентристського виміру

Куратори секції: Чепульченко Т.О., к.ю.н., доц., Пряміцин В.Ю., викл.

Секретар секції: Нікітіна Софія (093) 982 44 80

Електронна адреса секції: dni.pravo@email.ua

Секція 8. Реформування господарського та адміністративного права і процесу. Сучасні напрями правового забезпечення розвитку бізнесу

Куратори секції: Кравчук О.О., д.ю.н., проф., Голосніченко Д.І., д.ю.н., проф.

Секретар секції: викл. Тихонюк О.В. (044) 204 91 61

Електронна адреса секції: businessadmkpi@gmail.com

Ярмарок проектів. Соціальне проектування: перетворення сьогодення і прогнозування майбутнього

Куратор: Федорова І.І., к.філос.н., проф.

Модератор: Шаповалова О.А., к.філос.н., викл.

Секретар: Прищепа Вікторівна (050) 858 62 53

Електронна адреса секції: vitapryshchepa@gmail.com

Конкурс студентських презентацій. Гендерні дослідження. Людина у «чоловічому» та «жіночому» світах

Куратор: Стребкова Ю.В., к.філосо.н., доц.

Секретар секції: Юсько Вікторія (068) 739 59 04

Електронна адреса секції: dni.gender@email.ua

Круглий стіл. Психологічна ціна нових віртуальних технологій

Куратор: Кононець М.О., к.психол.н., доц.

Секретар: Москаленко О.В., ст.викл. (050) 700 20 20

Електронна адреса секції: olgets@ukr.net

Воркшоп з прикладної соціології. Фокус-групові дослідження у вивченні цінностей сучасної молоді

Куратор: Іщенко А.М., ст. викл.

Секретар: Волицький Назар (099) 738 28 50

Електронна адреса секції: nazar.volitskii@yahoo.com

 

Заявка на участь

Для участі в конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на електронну адресу обраної Вами секції.

Термін подачі заявок та тез – до обіднього часу 16 квітня 2018 р.

У заявці обов’язково необхідно вказати:

 1. Прізвище
 2. Ім’я
 3. По батькові
 4. Повна назва закладу вищої освіти, в якому навчається учасник
 5. Назва факультета
 6. Курс навчання
 7. Тема виступу/доповіді/проекту
 8. Секція/Ярмарок проектів
 9. E-mail

Тези доповідей секцій та творчих робіт Ярмарку проектів будуть опубліковані у збірнику конференції (після вичитки!).

Бажаючі опубліковути тези за результатами конференції сплачують оргвнесок.

Вимоги до оформлення тез доповідей секцій

Обсяг тез доповідей повинен бути в межах 2 сторінок А4. Перевищення обсягу може слугувати підставою для відмови у публікації.

Мова тез доповідей – українська, російська та англійська.

Основні вимоги:

 • формат А4;
 • поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегль 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • використання таблиць, малюнків і схем небажане.

Тези доповіді готуються у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc) у такому порядку:

Через один інтервал друкується текст тез доповіді.

Список використаних джерел (без повторів) додається за необхідністю в кінці тексту під назвою:

Список використаних джерел: (без лапок). У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.56].

Увага! Невідповідність оформлення тез доповіді наведеним вище вимогам може бути приводом відмови у публікації. Редакція повідомляє авторові тільки про рішення з приводу публікації. Редакція у випадку відмови в публікації не повертає рукописи й не вступає в теоретичні дискусії.

Контактна інформація

Голова НТСА ФСП Волицький Назар (099) 738 28 50
Заступник Голови НТСА ФСП Тегза Катерина (050) 075 87 40
Голова Студентської ради ФСП Трачук Владислав (099) 964 10 54