Склад офісу

Керівник

Іщенко Анна Миколаївна
Ст. викл. кафедри теорії та практики управління, директор НДЦ ПС «Соціоплюс»
kuchma_anna@mail.ru

Проектні менеджери

Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доц. кафедри публічного права
popovkost@bigmir.net

Стецюра Катерина Олександрівна, викл. кафедри філософії
kateryna.stetsura@gmail.com

Відповідальні за міжнародну діяльність по кафедрам

Кафедра соціології
Кутуєв Павло Володимирович, зав. кафедри, д.соц.н., проф.
p.kutuev@gmail.com

Кафедра історії
Костилєва Світлана Олександрівна, зав. кафедри, д.і.н., проф.
s.kostyleva@ukr.net

Кафедра психології і педагогіки
Винославська Олена Василівна, к.психол.н., проф.
olenavynoslavska@gmail.com

Кафедра публічного права
Попов Костянтин Леонідович, к.ю.н., доц.
popovkost@bigmir.net

Кафедра господарського та адміністративного права
Цирфа Галина Олександрівна, к.і.н., доц.
ga-tsirfa@ukr.net

Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Петряєв Сергій Юрійович, в.о. зав. кафедри, к.ю.н., доц.
kipp_fsp_kpi@ukr.net

Кафедра філософії
Інформація уточнюється.

Кафедра теорії та практики управління
Іщенко Анна Миколаївна, ст. викл.
kuchma_anna@mail.ru

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *