Складу офісу

Іщенко Анна Миколаївна

Керівник міжнародного офісу
ст. викл. кафедри теорії та практики управління, директор НДЦ ПС «Соціоплюс»
ishchenko.kpi@gmail.com

Попов Костянтин Леонідович

к.ю.н., доцент кафедри публічного права
popovkost@bigmir.net

Винославська Олена Василівна

к.психол.н., проф.
olenavynoslavska@gmail.com

Стребкова Юлія Віталіївна

к.філос.н., доцент
 strebkova@i.ua

Боєва Світлана Юріївна

к.іст.н., доцент