,

Закінчення роботи над науково-дослідною роботою 2043 «Удосконалення людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України»

В жовтні 2020 року закінчилося виконання НДР 2043, над якою спільно працював колектив молодих науковців ФСП під керівництвом доцента кафедри історії Чолія С. В. На різних етапах у виконанні проєкту брали участь представники кафедри історії, кафедри теорії та практики управління, кафедри соціології, кафедри філософії, кафедри публічного права.

За результатами трирічної роботи було опубліковано монографію, 31 публікацію, в тому числі 10 публікацій, які входять до наукометричних баз даних, здійснено 26 виступів на наукових конференціях та отримано документи на право інтелектуальної власності.

До виконання НДР долучилися також студенти ФСП, які брали участь у спільних публікаціях з тематики проєкту, а 12 студентів захистили магістерські роботи з тематики, дотичної до проєкту.

Остаточний звіт по проєкту відбудеться 26 листопада цього року на засіданні Науково-технічної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.