Job placement

Соціологія — бакалавр (6.030101), спеціаліст (7.03010101), магістр. (8.03010101)

кафедра політології, соціології та соціальної роботи

Випускники напряму “Соціологія” отримують необхідні знання для встановлення специфіки і тенденцій розвитку громадської думки на основі проведення кількісного та якісного соціологічного дослідження. Фахівці з соціології володіють необхідними знаннями з теоретичної соціології, галузевих та спеціальних соціологічних теорій, теоріями і методами соціальної роботи, соціології масової комунікації, комунікативних технологій і зв’язків з громадськістю, що дозволяє випускникам університету на високому фаховому рівні налагоджувати та організовувати зв’язки державних та громадських установ з громадськістю, вивчати та формувати громадську думку з актуальних проблем, пов’язаних з роботою перелічених установ. Сферою діяльності соціологів є дослідження ринку та вивчення громадської думки; робота з базами даних; діяльність щодо зв’язків з громадськістю; діяльність у сфері статистики; допоміжна діяльність у сфері форм державного управління.

Випускники за кваліфікацією “соціолог” працюють переважно в державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, в науково-дослідних центрах, громадських організаціях, засобах масової комунікації та на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах, коледжах, гімназіях, професійно-технічних училищах.

Випускник цієї спеціальності є фахівцем із вивчення суспільного життя, діагностики соціальних потреб, прогнозування динаміки змін у суспільстві. Соціолог володіє всім спектром методів та технологій збору та обробки соціологічної інформації: вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА та ін.). Соціолог — це вчений, який за допомогою різних методів обробки даних, може скласти картину суспільства, що розвивається. Соціолог в підсумку може виявити причину негативного явища в суспільстві і розробити план щодо поліпшення ситуації.

Студенти проходять практику в таких установах, як:
• Національна академія наук України, інститут демографії та соціологічних досліджень, відділ міграційних досліджень;
• Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»;
• Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;
• Інститут демографії та соціологічних досліджень НАН України;
• Компанія ГФК — України: опитування та дослідження ринку (ЮСМ);
• Центр соціальних та політичних досліджень «Социс»

· Всеукраїнський Благодійний Фонд «Дух. Розум. Тіло.»
Центр стратегічних досліжень .
В процесі навчання студенти на замовлення агенцій, що займаються соціологією, беруть безпосередню участь у плануванні, організації та опрацюванні результатів соціологічних досліджень.

Отримані знання фахівця кваліфікаційного рівня «бакалавр» , «спеціаліст» за кваліфікацією «Соціолог», кваліфікаційного рівня «магістр» за кваліфікацією «Науковий співробітник, викладач соціології», згідно з Державним класифікатором професій, дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

• Голова спостережної ради
• Головний соціолог
• Соціолог
• Соціолог з ефективності покарання правопорушників
• Соціолог промисловий
• Науковий співробітник (соціальний захист населення)
• Наглядач в громадському центрі
• Експерт із суспільно-політичних питань
• Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях).

Наші випускники працюють:
• Національна академія наук України;
• НТУУ «КПІ»;
• Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;
• Агентство соціальних досліджень (при центрі трудової реабілітації інвалідів);
• Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»;
• Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
• Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона;
• Київський обласний та районні центри зайнятості;
• Міжнародні організації (Квінтайлс Україна ПІІ);
• Інформаційне агентство «Ліга бізнес інформ»;
• Банківські установи («Правекс-банк», «Надра»);
• ЗАО «МТС»;
• ТОВ «Тир».

Правознавство — готує бакалаврів (6.030402), спеціалістів та магістрів (7\8.03040201) з правознавства — спеціалізації «Право інтелектуальної власності» і «Бізнес-право».

Фахівці отримують ґрунтовні знання з кримінального, митного, адміністративного, цивільного, трудового, господарського, екологічного, фінансового та міжнародного права, права інтелектуальної власності, нотаріату, арбітражного процесу та ін. Після випуску вони успішно працюють у правоохоронних органах, органах державного управління, адвокатурі, в установах банків, юридичних службах державних підприємств, комерційних установ тощо. Обравши для себе відповідну спеціалізацію, студенти мають можливість поглиблено вивчати правове регулювання інтелектуальної власності та правові питання у сфері бізнесу, а також працювати у цих сферах. Спеціальність «Правознавство» передбачає детальне вивчення теорії держави і права, історії держави і права, екологічного, аграрного, кримінального цивільного, господарського, фінансового, житлового, трудового, податкового, адміністративного, сімейного, комерційного, конкурентного права, права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, цивільного, кримінального, господарського процесів, адміністративного процесу та адміністративної відповідальності, кримінології, криміналістики, судової експертизи, судової медицини, судової бухгалтерії, адвокатури, діловодства та інших дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійної та практичної підготовки.

Студенти проходять практику в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, в інших організаціях та установах всіх форм власності, зокрема в таких як:
• Апеляційний суд міста Києва;
• Солом’янський районний суд міста Києва;
• Третейська палата України;
• Київський науково-дослідний інститут судових експертиз;
• Печерське районне управління ГУ МВС України в м. Києві;
• Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Києво-Святошинському районі м. Києва;
• Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
• Тендерна палата України;
• Головне управління юстиції у Київській області.

Знання, одержані під час навчання по спеціальності правознавство, дають можливість працювати у будь-якій сфері юридичної діяльності. Так, фахівець за кваліфікацією «бакалавр» згідно з Державним класифікатором професій здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади:
• Спеціаліст державної служби;
• Спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану;
• Декларант;
• Секретар суду;
• Юрисконсульт;
• Секретар судової колегії;
• Організатори діловодства;
• Спеціаліст з оперативно розшукової діяльності;
• Інспектор міліції;
• Інспектор внутрішньої служби.

Наші студенти працюють y:
• Київському міському управлінні юстиції
• Печерському районному суді м. Києва
• Господарському суді Київської області
• Українській правозахисній фундації
• Українському інституті промислової власності
• Центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
• Державними та приватними нотаріусами
• В державних і комерційних структурах, які займаються питанням інтелектуальної власності.

Соціальна робота — бакалавр(6.130102), спеціаліст (7.13010201),
магістр (8.13010201).

кафедра політології, соціології та соціальної роботи

Організовує виявлення та реєстрацію на підприємстві, в організації, установі, мікрорайоні або зоні соціального обслуговування сімей, окремих громадян, підлітків та дітей, які потребують соціальної, медичної, психологічної, матеріальної та іншої допомоги, охорони і захисту їх морального, фізичного та психічного здоров’я і виконує завдання та обов’язки щодо організації піклування, опікування та догляду.
Встановлює причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні явища, у тому числі на місцях роботи, навчання, мешкання, сприяє їх усуненню. Координує роботу державних, приватних підприємств, громадських організацій та благодійних фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім’ям та особам, які того потребують. Пропагує здорові способи життя, поведінки і використання вільного часу, ефективні методи родинного планування і господарювання, виховання дітей, дбайливого ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин.

Планує і реалізує заходи щодо запобігання травматизму та правопорушень у соціальній сфері. Надає допомогу громадянам, особливо молоді, у працевлаштуванні. Реєструє асоціальні явища і розробляє комплекс заходів щодо їх усунення, зменшення негативного впливу на людське середовище, співпрацює з органами охорони громадського порядку у питаннях ліквідації причин негативних соціальних явищ.

Проводить психологічні та педагогічні консультації, дає юридичні поради. Організовує за місцем проживання соціальну, медичну, побутову допомогу громадянам похилого віку і непрацездатним громадянам. Влаштовує в разі потреби піддоглядних осіб у лікувальні установи, інтернати для дітей та дорослих, професійно-технічні училища. Подає у відповідні організації матеріали та документи з приводу встановлення і позбавлення батьківських прав, піклування, опікування, виховання, догляду, допомоги, лікування, протезування тощо.

Бере участь у роботі центрів та інших організацій, які забезпечують соціальну діяльність: реабілітації, адаптації, соціальної допомоги та захисту, піклування та опікування, притулків, інтернатів, осередків для молоді, підлітків та дітей, клубів, асоціацій та об’єднань за інтересами, забезпечує професійний рівень роботи персоналу підрозділу, в тому числі соціальних працівників та соціальних робітників.

В процесі проходження практики студенти зорієнтовані на вивчення практичних питань із подальшою розробкою конструктивних пропозицій щодо розв’язання проблем вразливих верств населення, впроваджують нові інноваційні моделі роботи та науково обґрунтовують їх ефективність, або вивчають проблемну ситуацію та надають рекомендації з удосконалення вже існуючих форм та методів роботи.

Студенти проходять практику в таких установах, як:
• Центри соціальних служб для молоді (Київський міський центр соціальних служб для молоді, районні соціальні служби, студентські соціальні служби, зокрема студентська соціальна служба НТУУ «КПІ»)
• Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів»
• Спілка самаритян України
• Християнська асоціація молоді та сім’ї в Україні «YМСА»
• Центр правової допомоги населенню «Громадський захисник»
• Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю «Джерела»
• БВО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖЦ)»
• Міжнародний гуманітарний центр «РОЗРАДА»

Отримання диплому кваліфікаційного рівня «бакалавр» кваліфікації «соціальній працівник», кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «фахівець соціальної роботи» та кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації «професіонал в галузі соціального захисту населення» згідно з Державним класифікатором професій дає змогу займати посади:

• Викладач вищого навчального закладу
• Науковий співробітник в галузі соціально-політичних наук

• Науковий співробітник (соціальний захист населення)

• Експерт-консультант із суспільно-політичних питань
• Соціальний працівник, реабілітолог, тренер
• Фахівець із соціальної роботи
• Соціальний інспектор
• Інспектор пенсійного фонду

Керівник соціального розвитку підприємств
Фахівець з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т.п.
Наші випускники працюють:
• Центри соціальних служб (Київський міський центр соціальних служб для молоді, районні соціальні служби)
• Національна академія наук України
• Міністерство соціальної політики України

• Пенсійний фонд України

Державна служба зайнятості України
Спілка самаритян України
• Державна інспекція України з питань праці

Заклади вищої та середної освіти
Центр стратегічних досліджень
Всеукраїнський Благодійний Фонд «Дух.Розум.Тіло.»

Адміністративний менеджмент (8.18010018 ) — кваліфікаційний рівень — магістр

Вимоги до оформлення магістерських дисертацій

Кафедра теорії і практики управління — готує магістрів на базі диплому бакалавра з соціології або бакалавра з будь якої спеціальності, здійснює перепідготовку (друга вища освіта) на базі диплому про повну вищу освіту. Основною метою адміністративного менеджменту є підготовка студентів до кар’єри управлінця в державних, комерційних і некомерційних організаціях. Адміністративний менеджмент — це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Випускники цієї спеціальності отримують кваліфікацію — менеджер з адміністративної діяльності. Магістр адміністративного менеджменту — фахівець з управління та інженірінгу адміністративних структур та процесів. Наші випускники мають ґрунтовні базові знання та професійні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів. Магістри адміністративного менеджменту підготовлені до науково-аналітичної, консультативно-методичної діяльності на засадах системності, креативності та інноваційності. Випускники мають досвід розробки та впровадження соціальних проектів, розробки унікальних та стандартних соціальних технологій, підбору персоналу, участі у підготовці та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій, участі у міжнародних науково-практичних конференціях з управління та днях науки студентів та аспірантів, участі у ярмарках проектів. Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Студенти спеціальності «адміністративний менеджмент» у процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний стиль життя.

Засвоєнню методів соціальної інженерії в адміністративній діяльності сприяють такі навчальні курси:

управління трудовими ресурсами
техніка адміністративної діяльності,
управління інформаційними зв язками
математичне моделювання соціальних систем і процессів
аудит і оцінювання управлінської діяльності
менеджмент організації,
методи та технології соціологічних досліджень,
математичні моделі систем підтримки прийняття рішень
проектний менеджмент,
цивільний захист,
управління соціокультурною сферою,
зв’язкі з громадськістю,
соціальні технологій в адміністративному менеджменті,
креативні технології,
ділове спілкування
електронне урядування
інформаційна безпека
тощо.
Студенти спеціальності адміністративний менеджмент в процесі навчання та проходження практики проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, а також навичок використання в повсякденній діяльності таких соціальних технологій, як технології нарощування інтелекту, освітні технології, технології саморозвитку особистості, технології самоменеджменту та ін.

Студенти проходять практику в таких установах, як:

Національне агентство України з питань державної служби
• Комітети Верховної Ради України
• Київська міська державна адміністрація
• Державні районні адміністрації
• Пенсійний фонд України
• Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціоплюс»
• Національна Академія управління при Президенті України
• Банківські установи
• Страхові компанії
• Управління статистики у м. Києві

Отримання диплому магістра адміністративного менеджменту (кваліфікація — менеджер з адміністративної діяльності) згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:
• Начальник відділу кадрів (за умови 5 років стажу роботи за фахом)
• Начальник відділу соціального розвитку (за умови 5 років стажу роботи за фахом)
• Експерт з суспільно-політичних питань
• Менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу Працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій:
• Керівник прес-служби (центральні органи державної влади)
• Керівник служби міністра
• Консультант Президента України
• Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)
• Менеджер по персоналу
• Менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
• Спеціаліст державної служби
• Інспектор пенсійного фонду
• Державний соціальний інспектор
• Радник(органи державної влади)
• Менеджер з реклами
• Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
• Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)
• Фахівець з питань зайнятості
• Професіонал з корпоративного управління
• Науковий співробітник
• Відповідальний працівник банку
• Професіонал з інтелектуальної власності
• Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою

Магістри адміністративного менеджменту затребувані на ринку праці: освіта за даною спеціальністю надає навички та знання, які дають можливість працювати у сфері державного адміністрування, політичній сфері, у площині PR та HR, в комерційних та некомерційних організаціях та установах.

Наші випускники працюють у таких організаціях та установах:
• Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім’ї і молоді, головний спеціаліст відділу національного усиновлення
• Верховна Рада України, Секретаріат депутатської фракції «Трудова Україна», головний консультант
• Фастівська державна податкова інспекція, податковий інспектор
• Державний департамент інтелектуальної власності, юридичне управління, головний спеціаліст
• Управління Пенсійного фонду України Печерського р-ну м.Києва, головний спеціаліст відділу СПОВ
• Держкомстатистики України, провідний економіст
• Оболонська районна державна адміністрація, спеціаліст з землеволодіння
• Відділ державного казначейства Печерського району, головний спеціаліст
• МИН. МОН України, Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, головний спеціаліст
• Медіа Дирекція Україна, спеціаліст по роботі зі ЗМІ

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, головний саеціаліст
• Квазар-Мікро, менеджер з підбору персоналу
• НТУУ «КПІ», департамент учбово-виховної роботи, завідувач сектором студентської культурно-спортивної роботи
• ТОВ Експерт, інвестсоціолог
• ТОВ Хаммер, менеджер з реклами
• Школа продуктивності, керівник персоналу
• Систем технолоджі компані, менеджер з підбору персоналу
• ТОВ ПК «Паритет», менеджер з персоналу
• ТОВ Віват комп’ютер сервіс, начальник відділу управління персоналом
• Телеканал СТБ, помічник генерального директора
• ТОВ «Ворскла-сталь», спеціаліст з тендерних операцій
• ІК ТЧХАУ, провідний спеціаліст міжнародного відділу
• Benish-gps-ukraine, PR-директор
• Фірма «Газ-Днепр», управління персоналом
• ТОВ «Бізнес Центрп Фармація», менеджер з персоналу
• ЗАТ Альба Україна, асистент директора зі збуту
• ООО «Екософт», менеджер відділу аналітики
• Sun Interbrew Ukraine, молодший бренд менеджер
• ЗАТ Газ транзит з іноземними інвестиціями, менеджер з адміністративної діяльності
• МПТВП Онико, маркетолог
• Банк «Фінанси і кредит», кредитний інспектор
• Київський Авіаційний завод, інженер з підготовки кадрів

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *