Public Administration

специальность1

Спеціальність 074 “Публічне управління та адміністрування”

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціалізації:

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний стиль життя.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» включає викладання наступних циклів дисциплін:
Економічний блок:

 • Макроекономіка
 • Теорія організації
 • Мікроекономіка
 • Маркетинг
 • Облік та аудит

Управлінський блок:

 • Основи менеджменту
 • Менеджмент кадрових ресурсів
 • Державне регулювання соціально-культурної сфери
 • Проектний менеджмент
 • Політичне лідерство

Правничий блок

 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Трудове права
 • Цивільне право
 • Право інтелектуальної власності
 • Державна служба

Соціальний блок:

 • Основи сталого розвитку
 • Зв’язки з громадськістю
 • Соціальна психологія
 • Конфліктологія
 • Іміджелогія та риторика

Про спеціальність на Вікіпедії – переглянути
Подібна спеціальність у Гарварді – переглянути

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких установах, як:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державні районні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціоплюс»
 • Національна Академія управління при Президенті України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії
 • Управління статистики у м. Києві

Працевлаштування

Здійснюється комплексна підготовка, яка забезпечуватиме майбутніх випускників мультидисциплінарними знаннями з управління та адміністрування, соціально-поведінкових, гуманітарних та правових дисциплін.

Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування є:

 • центральні органи виконавчої влади;
 • територіальні органи ЦОВВ;
 • місцеві органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • державні і муніципальні установи;
 • інституції громадянського суспільства;
 • громадські об’єднання;
 • некомерційні організації;
 • міжнародні неурядові організації;
 • міждержавні органи та структури;
 • науково-освітні установи.

Загальний перелік професій, за якими можуть працювати студенти після отримання ними диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • менеджера по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • секретар адміністративний, комітету організації (установи);
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника, менеджер підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з ліцензування;
 • рекламіст;
 • менеджер зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • керівник прес-служби.

Умови вступу (сертифікати ЗНО)

абитуриент 2016 (прямоугольник для сайта)2

 Оплата навчання:

Магістр, денна форма навчання – 24 600 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 13 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Faculty Admission commission:

+38 (044) 204 91 74
+38 (063) 115 73 91
Kyiv, 37 Peremohy avenue, NTUU “KPI”, education building 7, lecture hall 113 (1st floor)
fsp.kpi.ua@gmail.com
“Faculty Enrollee” Vkontakte
Faculty on Facebook
Enrollee page on NTUU “KPI” website

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *