054 Sociology

Спеціальність 054 Соціологія

Випускаюча кафедра: кафедра соціології
Спеціалізації: «Соціологія модернізації та науково-технічного розвитку», «Врегулювання конфліктів та медіація»
Спеціалізація «Соціологія модернізації
та науково-технічного розвитку»

Соціолог володіє всім спектром методів та технологій збору та обробки соціологічної інформації: вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА та ін.).

Соціологія – найбільш фундаментальна наука про суспільство, що вивчає різні соціальні групи і суспільні процеси. Соціологія – це засіб вирішення гострих суспільних проблем, поліпшення умов життя людей.
Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” готує професійних соціологів. Підготовка соціологів здійснюється за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. При випускаючої кафедрі діє аспірантура.

Перевага соціологічної спеціальності полягає у фундаментальній підготовці з соціологічних та загальноосвітніх дисциплін: соціологія політики, соціологія економіки, соціологія культури, соціологія мас-медіа, соціологія реклами та зв’язків з громадськістю (PR), психології, політології, економіки, конфліктології, комп’ютерної обробки даних, англійської мови, курси з підготовки та проведення соціологічних, маркетингових, політологічних досліджень.
Це дає можливості широкого професійного вибору.

Спеціалізація «Врегулювання конфліктів та медіація»

Врегулювання конфліктів в будь-якому суспільстві – завжди актуальна сфера професійної діяльності. Максимальний попит на фахівців даної спеціалізації існує сьогодні в нашій державі, що зумовлено наявністю збройного протистояння на Сході України та анексією Криму.

Вперше в Україні створена комплексна програма підготовки експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів, що базується на новітніх дослідженнях соціології, науки публічного управління, психології, педагогіки та публічного права.

В межах спеціалізації студенти отримають компетенції з дисциплін:

 • «Соціологія конфлікту»;
 • «Конфлікти в світовій політиці та сталий розвиток»;
 • «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів»;
 • «Теорія та практика ведення переговорів»;
 • «Політичні інструменти соціального примирення»;
 • «Теорія та методологія сучасної конфліктології»;
 • «Психологія конфлікту та медіаційні практики»;
 • «Основи відновного правосуддя».

Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Завантажити презентацію спеціальності

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких установах, як:

 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка
 • Ukrainian Politconsulting Group
 • Телерадіокомпанія «112-ТВ»
 • Компанія ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна»
 • Інститут соціології Національної Академії Наук України

В процесі навчання студенти на замовлення агенцій, що займаються соціологією, беруть безпосередню участь у плануванні, організації та опрацюванні результатів соціологічних досліджень.

Працевлаштування

Отримані знання фахівець згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • Керівник/аналітик, PR – спеціаліст соціологічних служб органів внутрішніх справ, СБУ, Міністерства оборони України.
 • Керівник соціологічних компаній, соціальних проектів.
 • Журналіст, фахівець з мас-медіа та комунікацій з громадськістю (PR) в державних, комерційних та неурядових організаціях.
 • Менеджер з персоналу (HR-менеджер), консультант з питань управління організацією.
 • Експерт з організації та проведення маркетингових та рекламних кампаній.
 • Державний службовець, фахівець з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю у державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
 • Експерт аналітичних служб центральних органів державної виконавчої влади (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства).
 • Викладач гуманітарних та суспільно-політичних дисциплін.
 • Консультант в політичних партіях, експерт з організації та проведення виборчих кампаній.
 • Консультант міжнародних організацій (Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров’я, Програма розвитку ООН та інші).

Умови вступу (сертифікати ЗНО)*

Профільні предмети:
1. Українська мова та література (коефіцієнт 0,35).
2. Математика (коефіцієнт 0,2).
Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів.
Непрофільний предмет:
3. Історія України АБО іноземна мова (коефіцієнт 0,4).
Не менше 100 балів.

* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр.

Вартість навчання

Бакалавр, денна форма навчання – 27 900 грн./рік.
Бакалавр, заочна форма навчання – 16 100 грн./рік.
Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.

Довідкова інформація

+38 (096) 282 77 11
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7 та 19
fsp.kpi.ua@gmail.com
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського