281 Public Administration

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління
Спеціалізації: «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування»
Вибірковий блок дисциплін: «Управління публічними закупівлями»

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціалізація «Адміністративний менеджмент»

Поряд з вивченням загально управлінських дисциплін (публічне управління, основи менеджменту, управління трудовими ресурсами, соціологія організації та управління, державне управління) студенти отримують поглиблені знання з організації роботи адміністративних структур, правових засад адміністративної діяльності, економіки і фінансів, управлінського аудиту, проектного менеджменту, зв’язків з громадськістю та реклами, управлінського документознавства, психології управління, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, експертних технологій, антикризового менеджменту.

Спеціалізація «Електронне урядування»

Поряд з вивченням загально управлінських дисциплін (публічне управління, основи менеджменту, управління трудовими ресурсами, соціологія організації та управління, державне управління) студенти отримують поглиблені знання з інформаційної безпеки та захисту інформації, електронного документообігу та електронного урядування, інформаційного права, проектного менеджменту, експертних технологій, зв’язків з громадськістю та реклами, комунікацій в публічному адмініструванні, технологій інформаційного менеджменту.

Вибірковий блок дисциплін «Управління публічними закупівлями»

Доступний на спеціалізаціях «Адміністративний менеджмент» та «Електронне урядування»

З 2016 року всі закупівлі бюджетними організаціями здійснюється через електронну систему публічних закупівель ProZorro. З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення публічних закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, попередження порушень при здійсненні публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції та забезпечення належного рівня знань та практичних навичок спеціалістів, відповідальних за організацію та проведення публічних закупівель, достатнього для кваліфікованого здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства, кафедра теорії та практики управління Факультету соціології і права КПІ імені Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у межах освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Управління публічними закупівлями» для сфери публічних закупівель України.

Детальніше про вибірковий блок дисциплін «Управління публічними закупівлями»

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» у процесі навчання та проходження практик проводять різноманітні соціологічні дослідження, розробляють власні соціальні проекти та соціальні технології. Це сприяє формуванню у них навичок поєднання теорії та практики, креативний стиль життя.

Перелік дисциплін

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Бакалаврат
Цикл загальної підготовки
Базова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Державна служба 5
Діловодство 4
Інтернет-технології та ресурси 5
Макро- та мікроекономіка 4,5
Основи економіки 3
Основи електронного урядування 4
Основи інформаційної безпеки 3
Основи маркетингу 4
Основи менеджменту та теорії організації 5
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 5
Психологія управлінської взаємодії 4
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 5
Теорія прийняття управлінських рішень 5
Технології та методи соціологічних досліджень 5,5
Трудове право 5
Управління базами даних 3,5
Управління персоналом та тайм-менеджмент 4
Фінанси і кредит 5
Цивільний захист та безпека життєдіяльності 2
Природничо-наукова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Кібернетика та системний аналіз 4
Логіка 5
Моделювання та прогнозування процесів та систем 5
Основи математичних знань в публічному управлінні 5
Політологія 4
Соціальна філософія 3
Соціологія 7
Статистика 4
Теорія держави та права 8
Теорія ймовірності 4
Філософія науки і техніки 3
Соціально-гуманітарна підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Іноземна мова 6
Іноземна мова професійного спрямування 4
Історичні Н/Д* 2
Правові Н/Д 2
Психологічні Н/Д 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №2 2
Україномовні Н/Д 2
Філософські Н/Д 2

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Бенмаркінг у публічному управлінні 6
Врегулювання конфліктів 3
Державні інформаційні ресурси 5
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 5
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади 3
Соціальна політика 3
Теорія і практика референтської та офісної діяльності 5
Управління неурядовими організаціями 5
Навчальні дисципліни за вибором студента
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Н/Д* з виборчих систем та електоральних технологій 5
Н/Д з господарського права 4
Н/Д з експертних та креативних технологій 5
Н/Д з іміджелогії 4
Н/Д з логістики 4
Н/Д з проектних технологій та командної роботи 5
Н/Д з управління житлово-комунальним господарством 4

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Інше навантаження
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Виробнича практика  7,5

 

Магістратура
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4
Основи наукових досліджень та системне мислення 2
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3
Правовий захист інтелектуальної власності 2
Публічне управління та адміністрування 5
Публічні фінанси 3
Стратегічне управління 3
Управління трудовими ресурсами 3,5
Н/Д* з проблем сталого розвитку (за вибором студента) 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування (за вибором студента) 3

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління 4
Н/Д* з електронного урядування 3,5
Н/Д з правових та організаційних засад запобігання корупції 4
Н/Д з реінжинірингу адміністративних процесів та управління проектами 6
Технології адміністративної діяльності 3,5

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Науково-дослідна практика 5,5
Виконання та захист магістерської дисертації, складання комплексного випускного екзамену 19

 

Аспірантура PhD (доктор філософії)
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Аналіз даних у сфері державного управління 2
Іноземна мова (навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки) 6
Інформаційна політика 2
Лідерство та глобальне управління 2
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування 3
Філософські дисципліни (загально-наукові дисципліни за вибором студента) 4
Фінанси та бюджетування в державному секторі 3
Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі 2
Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта) 4
Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Педагогічна практика 2

Перелік дисциплін

Освітня програма «Електронне урядування»

Бакалаврат
Цикл загальної підготовки
Базова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Державна служба 5
Діловодство 4
Інтернет-технології та ресурси 5
Макро- та мікроекономіка 4,5
Основи економіки 3
Основи електронного урядування 4
Основи інформаційної безпеки 3
Основи маркетингу 4
Основи менеджменту та теорії організації 5
Основи публічного управління та адміністративної діяльності 5
Психологія управлінської взаємодії 4
Стандартизація, сертифікація та управління якістю 5
Теорія прийняття управлінських рішень 5
Технології та методи соціологічних досліджень 5,5
Трудове право 5
Управління базами даних 3,5
Управління персоналом та тайм-менеджмент 4
Фінанси і кредит 5
Цивільний захист та безпека життєдіяльності 2
Природничо-наукова підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Кібернетика та системний аналіз 4
Логіка 5
Моделювання та прогнозування процесів та систем 5
Основи математичних знань в публічному управлінні 5
Політологія 4
Соціальна філософія 3
Соціологія 7
Статистика 4
Теорія держави та права 8
Теорія ймовірності 4
Філософія науки і техніки 3
Соціально-гуманітарна підготовка
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Іноземна мова 6
Іноземна мова професійного спрямування 4
Історичні Н/Д* 2
Правові Н/Д 2
Психологічні Н/Д 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №1 2
Соціально-гуманітарні Н/Д №2 2
Україномовні Н/Д 2
Філософські Н/Д 2

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Нормативні навчальні дисципліни
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Архітектура електронного урядування 5
Бенмаркінг у публічному управлінні 6
Врегулювання конфліктів 3
Галузеве електронне урядування 4
Державні інформаційні ресурси 5
Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування 4
Організація та управління діяльністю адміністративних органів 5
Регіональне управління та місцеве самоврядування 5
Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади 3
Навчальні дисципліни за вибором студента
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Н/Д* з геоінформаційних систем 4
Н/Д з електронних послуг 6
Н/Д з інформаційного права (Основи інформаційного права/Інформаційне право України/Інформаційне право) 4
Н/Д з комунікативних технологій (Комунікативні кампанії: підготовка, організація та проведення/Комунікативні технології/Комунікації ) 5
Н/Д з логістики 4
Н/Д з основ електронного бізнесу та інтернет-маркетингу 4
Н/Д з програмування та адміністрування веб-ресурсів (Засоби створення та підтримки веб-ресурсів/Основи програмування) 4

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Інше навантаження
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Виробнича практика 7,5

 

Магістратура
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент 5
Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні 5
Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні 4
Основи наукових досліджень та системне мислення 2
PR-технології та комунікації в публічному управлінні 3
Правовий захист інтелектуальної власності 2
Публічне управління та адміністрування 5
Публічні фінанси 3
Стратегічне управління 3
Управління трудовими ресурсами 3,5
Н/Д* з проблем сталого розвитку (за вибором студента) 2
Практикум з іншомовного наукового спілкування (за 3вибором студента) 3

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Електронне урядування та електронна демократія 3,5
Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері електронного урядування 4
Н/Д з впровадження електронного урядування 6
Н/Д з інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції 4
Н/Д з публічних закупівель та електронної комерції 3,5

* Н/Д – навчальна(-і) дисципліна(-и)

Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Науково-дослідна практика 5,5
Виконання та захист магістерської дисертації, складання комплексного випускного екзамену 19

 

Аспірантура PhD (доктор філософії)
Цикл загальної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Аналіз даних у сфері державного управління 2
Іноземна мова (навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки) 6
Інформаційна політика 2
Лідерство та глобальне управління 2
Теорія та методологія публічного управління та адміністрування 3
Філософські дисципліни (загально-наукові дисципліни за вибором студента) 4
Фінанси та бюджетування в державному секторі 3
Цикл професійної підготовки
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі 2
Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта) 4
Додатково
Навчальна дисципліна Кількість
кредитів ECTS
Педагогічна практика 2

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких установах, як:

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державні районні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Центр прикладних соціологічних досліджень «Соціоплюс»
 • Національна Академія управління при Президенті України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії
 • Управління статистики у м. Києві

Працевлаштування

Здійснюється комплексна підготовка, яка забезпечуватиме майбутніх випускників мультидисциплінарними знаннями з управління та адміністрування, соціально-поведінкових, гуманітарних та правових дисциплін.

Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного управління та адміністрування є:

 • центральні органи виконавчої влади;
 • територіальні органи ЦОВВ;
 • місцеві органи виконавчої влади;
 • органи місцевого самоврядування;
 • державні і муніципальні установи;
 • інституції громадянського суспільства;
 • громадські об’єднання;
 • некомерційні організації;
 • міжнародні неурядові організації;
 • міждержавні органи та структури;
 • науково-освітні установи.

Загальний перелік професій, за якими можуть працювати студенти після отримання ними диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • менеджера по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • секретар адміністративний, комітету організації (установи);
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника, менеджер підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з ліцензування;
 • рекламіст;
 • менеджер зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • керівник прес-служби.

Умови вступу (сертифікати ЗНО) 2018*

Профільні предмети:
1. Українська мова та література (коефіцієнт 0,35).
2. Математика (коефіцієнт 0,2).
Один не менше 125 балів за умови, що інший не менше 100 балів.
Непрофільний предмет:
3. Історія України АБО іноземна мова (коефіцієнт 0,4).
Не менше 100 балів.

* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2016, 2017 та 2018 рр.

Вартість навчання 2018

Бакалавр, денна форма навчання – 27 900 грн./рік.
Бакалавр, заочна форма навчання – 16 100 грн./рік.
Магістр, денна форма навчання – 31 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 16 100 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Вартість навчання вказана згідно з Додатком 1 до наказу №1/193а від 01.06.2018 р.

Довідкова інформація

+38 (096) 282 77 11
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7 та 19
fsp.kpi.ua@gmail.com
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського