281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління
Освітні програми:
«Адміністративний менеджмент» (бакалаврат), «Електронне урядування» (бакалаврат), «Публічне адміністрування та електронне урядування» (магістратура), «Публічне управління та адміністрування» (аспірантура)

     

 

ФСП готує управлінців нового типу, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, мають навички управління проєктами, стратегічного планування, розробки управлінських рішень тощо.

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Наші студенти володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень. Вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації. Розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості. Знають структуру та особливості діяльності органів влади на державному, регіональному та місцевому рівнях. Вміють досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів влади та у сфері електронного урядування з метою формування конкретних рекомендацій та пропозицій щодо розвитку держави.

Ми шукаємо амбіційних, талановитих та цікавих особистостей, які зможуть змінити Україну на краще!

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання та практичні навички, які необхідні у майбутній професійній діяльності:

 • знання структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • знання стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • знання нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • розуміння та використання технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • знання основ електронного урядування;
 • вміння користуватися системою електронного документообігу;
 • вміння здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • вміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
 • вміння коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • застосування методів контролю якості у сфері професійної діяльності;
 • використання даних статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосування сучасні технологій маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Ознайомитися із навчальними планами:
Бакалаврат
Магістратура
Аспірантура

Викладання та навчання:

 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • студентсько-центроване навчання;
 • технології змішаного навчання;
 • лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи;
 • курсові роботи;
 • виїзні заняття в органах влади і місцевого самоврядування;
 • виконання творчих робіт та завдань у формі ДКР (домашня контрольна робота), РР (розрахункова робота) і рефератів;
 • case-study, проектна діяльність, ділові ігри, академічні «круглі столи»;

Бакалаврат

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Кафедра ТПУ (ФСП КПІ) 🎓 (@kafedratpu)

Джерело на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (освітня програма «Адміністративний менеджмент»)

Джерело на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (освітня програма «Електронне урядування»)

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Підготовка фахівців, спроможних розв’язувати складні професійні та практичні завдання у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання для забезпечення сталого розвитку країни, сприяння формуванню в освітньо-науковому середовищі професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості.

Окрім отримання теоретичних знань та практичних навичок, фокус освітньої програми зосереджено, зокрема, на вивченні:

 • кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади;
 • заходів організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності;
 • механізмів взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій;
 • принципів та інструментів реалізації соціальної політики в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства;
 • ПР-технологій та комунікацій в публічному управлінні;
 • управлінського документознавства та юридичної техніки;
 • інструментів та механізмів моделювання, прогнозування та стратегічного форсайту в публічному управлінні;
 • системи публічних фінансів;
 • стратегічного управління;
 • управління трудовими ресурсами;
 • міжнародних та національних професійних стандартів у сфері адміністративного управління;
 • реінжинірингу адміністративних процесів та управління проєктами;
 • правових та організаційних засад запобігання корупції;
 • системи публічних закупівель.

Переглянути освітню програму

Структурно-логічна схема освітнього процесу

Наведіть курсор на зображення для деталізації.
Для смартфонів опція недоступна. Для деталізації зображення на смартфонах,
будь ласка, відкрийте повнорозмірне зображення


1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Мікро- та макроекономіка.
 7. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 8. Соціологія.
 9. Політологія.
 10. Теорія держави і права.
 11. Іноземна мова.
 12. Українська мова за професійним спрямуванням.
 13. Логіка.
 14. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 15. Теорія ймовірності.
 16. Фізичне виховання

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін

2 курс
 1. Державна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 4. Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота).
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Іноземна мова.
 8. Соціальна філософія.
 9. Статистика.
 10. Інтернет-технології та ресурси.
 11. Фізичне виховання.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонент.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Врегулювання конфліктів і медіація.
  в публічному управлінні та адмініструванні.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні
  (курсова робота).
 6. Теорія і практика референтської та офісної діяльності.
 7. Психологія управлінської взаємодії.
 8. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 9. Державні інформаційні ресурси.
 10. Основи інформаційної безпеки.
 11. Кібернетика та системний аналіз.
 12. Управління базами даних.
 13. БЖД та цивільний захист.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонента.
 16. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

4 курс
 1. Управління неурядовими організаціями.
 2. Управління неурядовими організаціями
  (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Соціальна інженерія:
  технології взаємодії влади і громади.
 5. Соціальна політика та сталий розвиток.
 6. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 7. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 8. Трудове право.
 9. Вибіркова освітня компонента.
 10. Вибіркова освітня компонента.
 11. Вибіркова освітня компонента.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Практика.
 16. Кваліфікаційна робота.
 17. Атестаційний екзамен.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Професійна підготовка публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема в сфері електронного урядування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Окрім отримання теоретичних знань та практичних навичок, фокус освітньої програми зосереджено, зокрема, на вивченні:

 • кращих вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування;
 • технологій та інструментів електронного урядування і електронної демократії.
 • основних засад розвитку розумних міст;
 • особливостей надання електронних послуг.
 • електронної готовності;
 • галузевого електронного урядування;
 • електронної комерції;
 • інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції.

Переглянути освітню програму

Структурно-логічна схема освітнього процесу

Наведіть курсор на зображення для деталізації.
Для смартфонів опція недоступна. Для деталізації зображення на смартфонах,
будь ласка, відкрийте повнорозмірне зображення

1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 7. Соціологія.
 8. Політологія.
 9. Теорія держави і права.
 10. Іноземна мова.
 11. Українська мова за професійним спрямуванням.
 12. Логіка.
 13. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 14. Теорія ймовірності.
 15. Фізичне виховання

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін

2 курс
 1. Державна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Електронна демократія.
 4. Електронна демократія (курсова робота).
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Іноземна мова.
 8. Соціальна філософія.
 9. Статистика.
 10. Інтернет-технології та ресурси.
 11. Фізичне виховання.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонент.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Геоінформаційні системи.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні
  (курсова робота).
 6. Розумні міста.
 7. Розумні міста (курсова робота).
 8. Психологія управлінської взаємодії.
 9. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 10. Державні інформаційні ресурси.
 11. Основи інформаційної безпеки.
 12. Кібернетика та системний аналіз.
 13. Управління базами даних.
 14. БЖД та цивільний захист.
 15. Вибіркова освітня компонента.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

4 курс
 1. Електронні послуги.
 2. Електронні послуги (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Соціальна інженерія:
  технології взаємодії влади і громади.
 5. Соціальна політика та сталий розвиток.
 6. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 7. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 8. Трудове право.
 9. Вибіркова освітня компонента.
 10. Вибіркова освітня компонента.
 11. Вибіркова освітня компонента.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Практика.
 16. Кваліфікаційна робота.
 17. Атестаційний екзамен.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Магістратура

Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування»

1 курс
 1. Механізми та технології публічного управління та адміністрування.
 2. Механізми та технології публічного управління та адміністрування (курсова робота).
 3. Публічна політика та врядування.
 4. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування.
 5. Електронне урядування та електронна демократія.
 6. Цифрові та комунікаційні технології у сфері публічного адміністрування та електронного урядування.
 7. Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади.
 8. Управління публічними фінансами.
 9. Стратегічне управління та ризик-менеджмент.
 10. Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку.
 11. Основи національної безпеки.
 12. Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні.
 13. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
 14. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 15. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 16. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 17. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
2 курс
 1. Правові засади управління інтелектуальною власністю.
 2. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 3. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 4. Практика
 5. Підготовка кваліфікаційної роботи.
 6. Захист кваліфікаційної роботи.
 7. ЄДКІ.

Аспірантура (PhD)

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

1 курс
 1. Теорія і методологія публічного управління та адміністрування.
 2. Філософські засади наукової діяльності.
 3. Мистецтво наукової доповіді та професійна етика.
 4. Педагогічна акмеологія.
 5. Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки.
 6. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
2 курс
 1. Сучасні напрями розвитку електронного урядування.
 2. Відкриті дані у сфері публічного управління.
 3. Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні.
 4. Організація науково-інноваційної діяльності.
 5. Філософія управління та забезпечення сталого розвитку.
 6. Педагогічна практика.
 7. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 8. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.
 9. Вибірковий освітній компонент з Ф-Каталогу.

Вступ на бакалаврат 2022

Умови вступу 2022 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 140,0 балів.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Детальніше про вступ на бакалаврат можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/bakalavrat/

Вступ до магістратури 2022

Детальніше про вступ до магістратури можна дізнатися за цим посиланням:
https://fsp.kpi.ua/ua/vstup/magistratura/

Вступ до аспірантури 2022

Детальніше про вступ до аспірантури можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/phd/

Вартість навчання 2022/2023

Бакалаврат (денна форма) – 33 900 грн/рік.
Бакалаврат (заочна форма) – 21 000 грн/рік.
Магістратура (денна форма) – 44 100 грн/рік.
Магістратура (заочна форма) – 21 000 грн/рік.
Аспірантура – 44 900 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.ua@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Проходження практики

Бази практик

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Районні державні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Головне управління статистики м. Києва
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії

… тощо (постійно працюємо над оновленням/доповненням баз практики).

Терміни практики
Бакалаврат (практика)

Тривалість: 5 тижнів (8 семестр, середина квітня – середина травня)

Магістратура (науково-дослідна практика)

Тривалість: 3 тижні (3 семестр, листопад)

Аспірантура (педагогічна практика)

Тривалість: 2 тижні (3 семестр, друга половина грудня)

Працевлаштування

Адміністративно-управлінські посади в органах державної влади, неурядових/громадський організаціях, а також у приватних компаніях (керівник апарату, начальник управління, керівник департамента, керівник/начальник відділу, завідувач сектора, організаційний менеджер, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з оптимізації управління тощо), державний службовець, спеціаліст державної служби, працівник апарату Верховної Ради України, керівник служби міністра, експерт з ефективного урядування, експерт з дослідження політики, менеджер з розвитку території, менеджер з моніторингу, координатор програми/проєкта, аналітик програми/проєкта, фахівець відділу публічних закупівель тощо.

Диплом бакалавра
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Після отримання диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» наші випускники зможуть працювати на таких посадах:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • спеціаліст з державних закупівель;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор з кадрів;
 • адміністративний секретар;
 • організатор діловодства;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • помічник, референт керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з основної діяльності, з організаційної роботи;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень тощо.
Диплом магістра
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Отримання диплому магістра публічного управління та адміністрування згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • консультант Президента України;
 • керівник служби міністра;
 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);
 • спеціаліст державної служби;
 • радник (органи державної влади);
 • керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • начальник відділу кадрів (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • начальник відділу соціального розвитку (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • експерт з суспільно-політичних питань;
 • менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій:
 • менеджер по персоналу;
 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • інспектор пенсійного фонду;
 • державний соціальний інспектор;
 • менеджер з реклами;
 • експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • фахівець з питань зайнятості;
 • професіонал з корпоративного управління;
 • науковий співробітник;
 • відповідальний працівник банку;
 • професіонал з інтелектуальної власності;
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою тощо.

Деякі приклади працевлаштування

 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Transparency International Ukraine
 • SocialBoost
 • 1991 Open Data Incubator
 • Visotsky Consulting
 • Ward Howell International
 • Metro Cash&Carry Україна
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Національна поліція України
 • Пенсійний фонд України
 • UA: Буковина

… тощо.