281 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра: кафедра теорії та практики управління
Освітні програми:
«Адміністративний менеджмент» (бакалаврат), «Електронне урядування» (бакалаврат), «Публічне адміністрування та електронне урядування» (магістратура)

     

 

ФСП готує управлінців нового типу, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, які володіють навичками розробки управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику, розробляти заходи для її реалізації та зможуть змінити Україну на краще!

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання та практичні навички, які необхідні у майбутній професійній діяльності:

 • знання структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • знання стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • знання нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • розуміння та використання технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • знання основ електронного урядування;
 • вміння користуватися системою електронного документообігу;
 • вміння здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • вміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
 • вміння коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • застосування методів контролю якості у сфері професійної діяльності;
 • використання даних статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосування сучасні технологій маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.

Навчальний план

Навчальний план передбачає виховання, формування професійних навичок, яких вимагають роботодавці та критичних навичок необхідних для подальшого кар’єрного росту.

Ознайомитися із навчальними планами:
Бакалаврат
Магістратура
Аспірантура

Викладання та навчання:

 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • студентсько-центроване навчання;
 • технології змішаного навчання;
 • лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи;
 • курсові роботи;
 • виїзні заняття в органах влади і місцевого самоврядування;
 • виконання творчих робіт та завдань у формі ДКР (домашня контрольна робота), РР (розрахункова робота) і рефератів;
 • case-study, проектна діяльність, ділові ігри, академічні «круглі столи»;

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

??? А у нас новий етап розвитку кафедри) . Чудові новини! Сьогодні, 23.07.2020, на черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти одноголосно було прийняте остаточне рішення про акредитацію двох наших освітніх програм «Адміністративний менеджмент» і «Електронне урядування» (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування ? . Позитивне рішення про акредитацію було підтримане і членами експертної групи, і членами галузевої експертної ради, і радою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти! Це зайвий раз підкреслює високий рівень викладання, ефективність комунікацій із стейкхолдерами, прозорість взаємодії зі студентами, бездоганну роботу адміністрації нашого закладу. . Цей успіх є результатом багатомісячної праці колективу кафедри разом із плідною роботою адміністрації факультету та університету, студентів, а також всіх зацікавлених осіб! . Дякуємо всім за підтримку, за участь у всіх діях і рішеннях, які привели до цієї об’єктивної оцінки нашої діяльності! Вітаємо наших студентів, викладачів, стейкхолдерів, працівників кафедри і вступників з новим етапом у розвитку нашої кафедри! . #kafedratpu #кпі #кпи #ntuukpi #вступ #вступ2020 #зно #зно2020 #київ #киев #україна #украина #публічнеуправліннятаадміністрування

Публикация от Кафедра ТПУ (ФСП КПІ) ? (@kafedratpu)

Джерело на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (освітня програма «Адміністративний менеджмент»)

Джерело на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (освітня програма «Електронне урядування»)

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

Підготовка фахівців, спроможних розв’язувати складні професійні та практичні завдання у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання для забезпечення сталого розвитку країни, сприяння формуванню в освітньо-науковому середовищі професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості.

Окрім отримання теоретичних знань та практичних навичок, фокус освітньої програми зосереджено, зокрема, на вивченні:

 • кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади;
 • заходів організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності;
 • механізмів взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій;
 • принципів та інструментів реалізації соціальної політики в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства;
 • ПР-технологій та комунікацій в публічному управлінні;
 • управлінського документознавства та юридичної техніки;
 • інструментів та механізмів моделювання, прогнозування та стратегічного форсайту в публічному управлінні;
 • системи публічних фінансів;
 • стратегічного управління;
 • управління трудовими ресурсами;
 • міжнародних та національних професійних стандартів у сфері адміністративного управління;
 • реінжинірингу адміністративних процесів та управління проєктами;
 • правових та організаційних засад запобігання корупції;
 • системи публічних закупівель.

Бакалаврат

Переглянути освітню програму

Структурно-логічна схема освітнього процесу

Наведіть курсор на зображення для деталізації.
Для смартфонів опція недоступна. Для деталізації зображення на смартфонах,
будь ласка, відкрийте повнорозмірне зображення


1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Мікро- та макроекономіка.
 7. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 8. Соціологія.
 9. Політологія.
 10. Теорія держави і права.
 11. Іноземна мова.
 12. Українська мова за професійним спрямуванням.
 13. Логіка.
 14. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 15. Теорія ймовірності.
 16. Фізичне виховання

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін

2 курс
 1. Державна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 4. Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота).
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Іноземна мова.
 8. Соціальна філософія.
 9. Статистика.
 10. Інтернет-технології та ресурси.
 11. Фізичне виховання.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонент.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Врегулювання конфліктів і медіація.
  в публічному управлінні та адмініструванні.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні
  (курсова робота).
 6. Теорія і практика референтської та офісної діяльності.
 7. Психологія управлінської взаємодії.
 8. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 9. Державні інформаційні ресурси.
 10. Основи інформаційної безпеки.
 11. Кібернетика та системний аналіз.
 12. Управління базами даних.
 13. БЖД та цивільний захист.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонента.
 16. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

4 курс
 1. Управління неурядовими організаціями.
 2. Управління неурядовими організаціями
  (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Соціальна інженерія:
  технології взаємодії влади і громади.
 5. Соціальна політика та сталий розвиток.
 6. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 7. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 8. Трудове право.
 9. Вибіркова освітня компонента.
 10. Вибіркова освітня компонента.
 11. Вибіркова освітня компонента.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Практика.
 16. Кваліфікаційна робота.
 17. Атестаційний екзамен.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Магістратура

1 (5) курс
 1. Публічне управління та адміністрування.
 2. Основи наукових досліджень та системне мислення.
 3. Інформаційна безпека та ризик-менеджмент.
 4. Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні.
 5. ПР-технології та комунікації в публічному управлінні.
 6. Управлінське документознавство та юридична техніка.
 7. Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні.
 8. Публічні фінанси.
 9. Стратегічне управління.
 10. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
 11. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку.
 12. Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління.
 13. Технології адміністративної діяльності.
 14. Навчальна дисципліна з правових та організаційних засад запобігання корупції.
 15. Навчальна дисципліна з реінжинірингу адміністративних процесів та управління проектами.
 16. Навчальна дисципліна з електронного урядування.
2 (6) курс
 1. Правовий захист інтелектуальної власності.
 2. Управління трудовими ресурсами.
 3. Науково-дослідна практика.
 4. Магістерська дисертація.

Освітня програма «Електронне урядування»

Професійна підготовка публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема в сфері електронного урядування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Окрім отримання теоретичних знань та практичних навичок, фокус освітньої програми зосереджено, зокрема, на вивченні:

 • кращих вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування;
 • технологій та інструментів електронного урядування і електронної демократії.
 • основних засад розвитку розумних міст;
 • особливостей надання електронних послуг.
 • електронної готовності;
 • галузевого електронного урядування;
 • електронної комерції;
 • інструментів електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції.

Бакалаврат

Переглянути освітню програму

Структурно-логічна схема освітнього процесу

Наведіть курсор на зображення для деталізації.
Для смартфонів опція недоступна. Для деталізації зображення на смартфонах,
будь ласка, відкрийте повнорозмірне зображення

1 курс
 1. Основи публічного управління
  та адміністративної діяльності.
 2. Основи менеджменту та теорії організації.
 3. Теорія прийняття управлінських рішень.
 4. Історія державного управління України.
 5. Основи економіки.
 6. Візуально-інформаційний супровід
  у професійній діяльності.
 7. Соціологія.
 8. Політологія.
 9. Теорія держави і права.
 10. Іноземна мова.
 11. Українська мова за професійним спрямуванням.
 12. Логіка.
 13. Основи математичних знань
  в публічному управлінні.
 14. Теорія ймовірності.
 15. Фізичне виховання

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін

2 курс
 1. Державна служба.
 2. Правові засади адміністративної діяльності.
 3. Електронна демократія.
 4. Електронна демократія (курсова робота).
 5. Основи електронного урядування.
 6. Діловодство.
 7. Іноземна мова.
 8. Соціальна філософія.
 9. Статистика.
 10. Інтернет-технології та ресурси.
 11. Фізичне виховання.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Вибіркова освітня компонент.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

3 курс
 1. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
 2. Державний маркетинг.
 3. Геоінформаційні системи.
 4. Бенчмаркінг в публічному управлінні.
 5. Бенчмаркінг в публічному управлінні
  (курсова робота).
 6. Розумні міста.
 7. Розумні міста (курсова робота).
 8. Психологія управлінської взаємодії.
 9. Стандартизація, сертифікація
  та управління якістю.
 10. Державні інформаційні ресурси.
 11. Основи інформаційної безпеки.
 12. Кібернетика та системний аналіз.
 13. Управління базами даних.
 14. БЖД та цивільний захист.
 15. Вибіркова освітня компонента.
 16. Вибіркова освітня компонента.
 17. Вибіркова освітня компонента.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

4 курс
 1. Електронні послуги.
 2. Електронні послуги (курсова робота).
 3. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності.
 4. Соціальна інженерія:
  технології взаємодії влади і громади.
 5. Соціальна політика та сталий розвиток.
 6. Управління персоналом та тайм-менеджмент.
 7. Моделювання та прогнозування процесів та систем.
 8. Трудове право.
 9. Вибіркова освітня компонента.
 10. Вибіркова освітня компонента.
 11. Вибіркова освітня компонента.
 12. Вибіркова освітня компонента.
 13. Вибіркова освітня компонента.
 14. Вибіркова освітня компонента.
 15. Практика.
 16. Кваліфікаційна робота.
 17. Атестаційний екзамен.

Переглянути інформацію на сайті кафедри
Переглянути силабуси навчальних дисциплін
Переглянути інформацію про вибіркові дисципліни

Магістратура

1 (5) курс
 1. Публічне управління та адміністрування.
 2. Основи наукових досліджень та системне мислення.
 3. Інформаційна безпека та ризик-менеджмент.
 4. Інформаційні системи та Інтернет-технології в публічному управлінні.
 5. ПР-технології та комунікації в публічному управлінні.
 6. Управлінське документознавство та юридична техніка.
 7. Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні.
 8. Публічні фінанси.
 9. Стратегічне управління.
 10. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
 11. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку.
 12. Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері адміністративного управління.
 13. Технології адміністративної діяльності.
 14. Навчальна дисципліна з правових та організаційних засад запобігання корупції.
 15. Навчальна дисципліна з реінжинірингу адміністративних процесів та управління проектами.
 16. Навчальна дисципліна з електронного урядування.
2 (6) курс
 1. Правовий захист інтелектуальної власності.
 2. Управління трудовими ресурсами.
 3. Науково-дослідна практика.
 4. Магістерська дисертація.

Вступ на 1-ий курс (бакалаврат 2021)

Необхідні сертифікати ЗНО:

1. Українська мова та література (УМЛ).
2. Математика (М).
3. Історія України (ІУ) або іноземна мова (ІМ), або географія (Г),
або фізика (Ф), або біологія (Б), або хімія (Х).
Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.

Конкурсний бал = УМЛ×0,4 + М×0,3 + ІУ/ІМ/Г/Ф/Б/Х×0,3
Конкурсний бал має бути не менше 140,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Джерело на сайті Приймальної комісії

Конкурсний бал вступників, які зареєстровані у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, множиться на сільський коефіцієнт 1,02.

Вступ до магістратури 2021

Детальніше про вступ до магістратури можна дізнатися за цим посиланням:
https://fsp.kpi.ua/ua/vstup/magistratura/

Вартість навчання 2021/2022

Бакалавр, денна форма навчання – 33 900 грн/рік.
Бакалавр, заочна форма навчання – 21 000 грн/рік.
Магістр, денна форма навчання – 44 100 грн/рік.
Магістр, заочна форма навчання – 21 000 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.ua@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Проходження практики

Бази практик

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Районні державні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Головне управління статистики м. Києва
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії

… тощо (постійно працюємо над оновленням/доповненням баз практики).

Терміни практики
Бакалаврат (практика)

Тривалість: 5 тижнів (8 семестр, середина квітня – середина травня)

Магістратура (науково-дослідна практика)

Тривалість: 3 тижні (3 семестр, листопад)

Аспірантура (педагогічна практика)

Тривалість: 2 тижні (3 семестр, друга половина грудня)

Працевлаштування

Адміністративно-управлінські посади в органах державної влади, неурядових/громадський організаціях, а також у приватних компаніях (керівник апарату, начальник управління, керівник департамента, керівник/начальник відділу, завідувач сектора, організаційний менеджер, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з оптимізації управління тощо), державний службовець, спеціаліст державної служби, працівник апарату Верховної Ради України, керівник служби міністра, експерт з ефективного урядування, експерт з дослідження політики, менеджер з розвитку території, менеджер з моніторингу, координатор програми/проєкта, аналітик програми/проєкта, фахівець відділу публічних закупівель тощо.

Диплом бакалавра
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Після отримання диплома бакалавра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» наші випускники зможуть працювати на таких посадах:

 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • спеціаліст з державних закупівель;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор з кадрів;
 • адміністративний секретар;
 • організатор діловодства;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • помічник, референт керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з основної діяльності, з організаційної роботи;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень тощо.
Диплом магістра
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Отримання диплому магістра публічного управління та адміністрування згідно з Державним класифікатором професій дають змогу виконувати зазначену професійну роботу і займати посади:

 • консультант Президента України;
 • керівник служби міністра;
 • начальник головного управління (місцеві органи державної влади);
 • спеціаліст державної служби;
 • радник (органи державної влади);
 • керівник прес-служби (центральні органи державної влади);
 • начальник відділу кадрів (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • начальник відділу соціального розвитку (за умови 5 років стажу роботи за фахом);
 • експерт з суспільно-політичних питань;
 • менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу;
 • працівник адміністративного апарату державних, комерційних та некомерційних організацій:
 • менеджер по персоналу;
 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • інспектор пенсійного фонду;
 • державний соціальний інспектор;
 • менеджер з реклами;
 • експерт з регулювання соціально-трудових відносин;
 • фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
 • фахівець з питань зайнятості;
 • професіонал з корпоративного управління;
 • науковий співробітник;
 • відповідальний працівник банку;
 • професіонал з інтелектуальної власності;
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою тощо.

Деякі приклади працевлаштування

 • Верховна Рада України
 • Кабінет Міністрів України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Transparency International Ukraine
 • SocialBoost
 • 1991 Open Data Incubator
 • Visotsky Consulting
 • Ward Howell International
 • Metro Cash&Carry Україна
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
 • Національна поліція України
 • Пенсійний фонд України
 • UA: Буковина

… тощо.