Наукові видання

vis_fil

Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського.Серія «Філософія. Психологія. Педагогіка»

Журнал призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних учених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. В контексті світових та вітчизняних процесів розвитку сучасного суспільства важливою місією технічних університетів виступає підготовка соціально відповідальних фахівців, здатних своєю працею сприяти подальшому розвитку науки і техніки та подоланню кризових явищ у суспільстві. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.

 

 

vis_soc-207x300

Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського.Серія «Політологія. Соціологія. Право»

Редколегію журналу цікавлять нові, оригінальні теоретичні та експериментальні роботи за такими напрямами: 1) політологія; 2) рефлексія проблем державотворення; 3) проблеми розвитку громадянського суспільства; 4) теорія та історія соціології; 5) соціальна структура; 6) дослідження трансформацій сучасного суспільства та глобальні соціальні зміни; 7) дослідження соціальної структури сучасного суспільства тощо. В рубриці «право» у віснику публікуються статті, що висвітлюють як загальнотеоретичні проблеми держави і права, так і регулювання суспільних відносин на рівні різних галузей права.
Мова видання – українська, російська, англійська.
Періодичність – 4 номери на рік.

 

pages

Збірник наукових праць«Сторінки історії»

До збірника увійшли наукові розвідки, присвячені малодослідженим проблемам громадсько-політичного, соціально-економічного, культурного і релігійного життя українського народу. Розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією України. Головною метою видання є сприяння розвитку української історичної науки та впровадження її досягнень у навчальний процес з підготовки висококваліфікованих істориків. У збірнику відображаються результати науково-дослідної, науково-практичної та експериментальної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі історії.
Мова видання – українська, російська.
Періодичність – 2 випуски на рік.

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email