081 Право

Спеціальність 081 Право

Випускові кафедри: кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
Освітні програми: «081 Право» (бакалаврат), «Господарське та адміністративне право і процес» (магістратура), «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» (магістратура), «Право» (аспірантура)

Освітньо-професійна програма «081 Право» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. Здобувачі вищої юридичної освіти першого (бакалаврського) рівня разом із вивченням фундаментальних дисциплін, мають змогу вільно обирати та розширювати освітню траєкторію в межах сертифікатної програми «Права людини та їх захист», а також у сфері адміністративного, господарського, інформаційного права та права інтелектуальної власності.

Навички практичної діяльності здобувачі отримують в процесі проходження навчальної та виробничої практики на 2 і 3 курсі. З метою поглибленого вивчення окремих освітніх компонентів на факультеті започатковано навчання з елементами дуальності.

Юрист у сфері господарського та адміністративного права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус». Випускники кафедри є спеціалістами в таких галузях права: кримінальне право і процес, адміністративне право і процес, цивільне право та процес, господарське право та процес,  трудове право, міжнародне публічне та приватне право та інших. Випускники бакалаврату кафедри в 2017 році за результатами спеціального ЗНО при вступі до магістратури за спеціальністю 081 Право є на 5-му місці по Україні за загальним середнім балом, і на 3-му місці за завданнями з логіки.

Разом із фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують поглиблені знання з питань правового регулювання комерційної та іншої господарської діяльності, корпоративних правовідносин, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності, ринку цінних паперів, фінансового і банківського права, правових питань системи оподаткування, договірного права. Також отримують навички складання проєктів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики.

Якщо розглянути людство в цілому, то воно в даний час переходить від постіндустріального суспільства до інформаційного, де об’єктами відносин є не матеріальні блага, а ідеальні – інформація, ідеї, знання. Тотальна автоматизація більшості сфер соціального життя пов’язана з інформаційним забезпеченням потреб суспільства. Це збільшує соціальний рівень життя людини, продуктивність праці в різних галузях основного зосередження працездатного населення. Але будь-яка інформація стає потенційним об’єктом загрози з боку зловмисників, які посягають на її цілісність, повноту, конфіденційність. Так, протиправні діяння можуть виражатися у відкритті доступу, знищенні, спотворенні інформації або зміною її змісту. Також невичерпаність попиту ринку праці на фахівців в галузі права інтелектуальної власності обумовлена прискореними темпами науково-технічного прогресу. Все простіше стає порушувати авторські права та все складніше їх захищати. Наукові ідеї та експерименти, винаходи та відкриття – це лише неповний перелік тих об’єктів науково-інтелектуальної власності, які може створити людина, озброєна розумом. Результати будь-якої творчості дають початок для формування законних прав їх винахідника, визначення умов порушення та особливостей процесу захисту. Базуючись на вищезазначеному на кафедрі відкрито спеціалізацію: «Інформаційне право та право інтелектуальної власності».

Перелік дисциплін

Перелік навчальних дисциплін і силабуси (кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права)
Перелік навчальних дисциплін і силабуси (кафедра інтелектуальної власності та приватного права)

Проходження практики

Студенти проходять практику в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, в інших організаціях та установах всіх форм власності, зокрема в таких як:

  • Апеляційний суд міста Києва;
  • Солом’янський районний суд міста Києва;
  • Третейська палата України;
  • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз;
  • Печерське районне управління ГУ МВС України в м. Києві;
  • Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Києво-Святошинському районі м. Києва;
  • Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
  • Тендерна палата України;
  • Головне управління юстиції у Київській області.

Працевлаштування

Органи державної влади; приватна юридична практика; юридична практика у громадських організаціях, спілках із захисту прав людини.

Вступ на бакалаврат 2022

Умови вступу 2022 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
– блок «Українська мова» – коефіцієнт 0,3;
– блок «Математика» – коефіцієнт 0,4;
– блок «Історія України» – коефіцієнт 0,3.
Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = результат НМТ, який має бути не менше 140,0 балів.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Детальніше про вступ на бакалаврат можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/bakalavrat/

Вступ до магістратури 2022

Детальніше про вступ до магістратури можна дізнатися за цим посиланням:
https://fsp.kpi.ua/ua/vstup/magistratura/

Вступ до аспірантури 2022

Детальніше про вступ до аспірантури можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/phd/

Вартість навчання 2022/2023

Бакалаврат (денна форма) – 39 500 грн/рік.
Бакалаврат (заочна форма) – 26 200 грн/рік.
Магістратура (денна форма) – 44 100 грн/рік.
Магістратура (заочна форма) – 26 200 грн/рік.
Аспірантура – 44 900 грн/рік.
Оплата – посеместрово.

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.ua@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського