081 Право

Спеціальність 081 Право

Випускові кафедри: кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
Освітні програми: «081 Право» (бакалаврат), «Господарське та адміністративне право і процес» (магістратура), «Інформаційне право та право інтелектуальної власності» (магістратура), «Право» (аспірантура)

Освітньо-професійна програма «081 Право» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам високотехнологічного ринку праці. Здобувачі вищої юридичної освіти першого (бакалаврського) рівня разом із вивченням фундаментальних дисциплін, мають змогу вільно обирати та розширювати освітню траєкторію, зокрема в межах сертифікатних програм («Бізнес-право», «Права людини та їх захист», «Право в інформаційній сфері», «Інтелектуальна власність»).

Навички практичної діяльності здобувачі отримують в процесі проходження ознайомчої практики на 2 курсі, практики в юридичних особах публічного та приватного права, які здійснюють діяльність із правозастосування на 3 курсі, практики в судах, системі прокуратури та адвокатури на 4 курсі. З метою поглибленого вивчення окремих освітніх компонентів на факультеті започатковано навчання з елементами дуальності.

Випускники є спеціалістами в таких галузях права: цивільне право та процес, кримінальне право та процес, адміністративне право та процес, господарське право та процес, трудове право, міжнародне публічне та приватне право та інших.

Випускники бакалаврату за результатами ЄФВВ при вступі до магістратури за спеціальністю 081 Право входять у Топ-10 по Україні (зокрема, у деякі роки – на п’ятому місці по Україні за загальним середнім балом і на третьому місці за завданнями з логіки).

В даний час суспільство здійснює перехід від постіндустріального до інформаційного, де об’єктами відносин є не лише матеріальні блага, а також інформація, ідеї, знання тощо. Проте, будь-яка інформація стає потенційним об’єктом загрози з боку зловмисників, які посягають на її цілісність, повноту та конфіденційність (наприклад, відкриття доступу, знищення, спотворення інформації або зміна її змісту). На нашому факультеті здійснюється підготовка фахівців в галузі права інтелектуальної власності, які в умовах прискорених темпів науково-технічного прогресу можуть захищати авторські права та об’єкти інтелектуальної власності (наукові ідеї та експерименти, винаходи та відкриття – це лише неповний перелік тих об’єктів науково-інтелектуальної власності, які може створити людина).

В той же час юрист у сфері господарського та адміністративного права залишається в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус». Тому разом із фундаментальними правничими дисциплінами, студенти одержують знання з правового регулювання як господарської діяльності загалом, так і окремих сфер господарювання, фінансового та податкового права, врегулювання інформаційних відносин. Також отримують навички складання проектів господарських договорів, процесуальних документів у судових справах, навчаються основам організації і здійснення юридичної практики. Таким чином, здійснюється ґрунтовна підготовка фахівців з інформаційного, господарського та адміністративного права.
Перелік дисциплін

Перелік навчальних дисциплін і силабуси (кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права)
Перелік навчальних дисциплін і силабуси (кафедра інтелектуальної власності та приватного права)

Сертифікатні програми

Бізнес-право

Мета: розвиток навичок юридичного супроводження діяльності бізнес-структур в залежності від сфери економіки.
Навчальні дисципліни:
1. Правове регулювання захисту прав споживачів.
2. Господарські договори.
3. Конкурентне право.
4. Корпоративне право.
5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Переглянути детальніше

Економічні злочини: кваліфікація та розслідування

Мета: поглиблення фундаментальних і спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), спрямованих на забезпечення процесу розслідування, підтримання державного обвинувачення та захисту в кримінальних провадженнях, пов’язаних із злочинами у сфері економіки.
Навчальні дисципліни:
1. Практика кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської, службової та професійної діяльності.
2. Кримінологія.
3. Теорія і практика доказування в кримінальному провадженні.
4. Розслідування злочинів у сфері господарської, службової та професійної діяльності.
5. Захист у кримінальному провадженні + адвокати Адвокатського об’єднання Barristers.
Переглянути детальніше

Охорона та комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності

Навчальні дисципліни:
1. Інтелектуальна власність у різних індустріях.
2. Комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності.
3. Правове регулювання відносин в інтернеті
Переглянути детальніше

Права людини та їх захист

Навчальні дисципліни:
1. Міжнародне гуманітарне право.
2. Медіація в юридичній практиці.
3. Права людини на свободу слова, вираження поглядів та інформації.
4. Право життя на прайвесі (особисте життя).
5. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини.
6. Права людини у сфері бізнесу.
7. Права людини у сфері охорони здоров’я
Переглянути детальніше

Право в інформаційній сфері

Мета: поглиблення знань і формування практичних навичок правового супроводження цифрової трансформації суспільства.
Навчальні дисципліни:
1. Реєстри в діяльності правника.
2. Правові основи інформаційної безпеки.
3. Кваліфікація та розслідування кримінальних правопорушень в інформаційній сфері.
4. Медіа право.
5. Право в галузі реклами і PR.
Переглянути детальніше

Проходження практики

Студенти проходять практику в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, в інших організаціях та установах всіх форм власності, зокрема в таких як:

  • Апеляційний суд міста Києва;
  • Солом’янський районний суд міста Києва;
  • Третейська палата України;
  • Київський науково-дослідний інститут судових експертиз;
  • Печерське районне управління ГУ МВС України в м. Києві;
  • Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Києво-Святошинському районі м. Києва;
  • Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
  • Тендерна палата України;
  • Головне управління юстиції у Київській області.

Працевлаштування

Органи державної влади; приватна юридична практика; юридична практика у громадських організаціях, спілках із захисту прав людини.

Вступ на бакалаврат 2024

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,35;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,25;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,4;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– іноземна мова – коефіцієнт 0,4;
– українська література – коефіцієнт 0,35;
– географія / біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,25.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 150,0 балів;
– контракт – не менше 150,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

Детальніше про вступ на бакалаврат можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/bakalavrat/

Вступ до магістратури 2023

Детальніше про вступ до магістратури можна дізнатися за цим посиланням:
https://fsp.kpi.ua/ua/vstup/magistratura/

Вступ до аспірантури 2023

Детальніше про вступ до аспірантури можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/phd/

Вартість навчання 2023/2024

Бакалаврат (денна форма) – 44 900 грн/рік.
Бакалаврат (заочна форма) – 29 900 грн/рік.
Магістратура (денна форма) – 53 900 грн/рік.
Магістратура (заочна форма) – 35 900 грн/рік.
Аспірантура – 44 900 грн/рік.
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно.

Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників

TikTok
Instagram
YouTube

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович
Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»
(066) 807 59 16

E-mail
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email