БАКАЛАВРАТ
2024

ФСП – це твій пріоритет №1!

Останнє оновлення
[09.05.2024] Додано інформацію щодо максимальних обсягів державного замовлення

Telegram-канал для вступників

Telegram-чат для вступників

НМТ

Національний мультипредметний тест 2024
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України
4. Українська література / іноземна мова / географіяфізика / біологія / хімія

Коефіцієнти для предметів НМТ для кожної спеціальності можуть бути різними.
Детальніша інформація щодо цього зазначена нижче

За цим посиланням можна ознайомитися з демонстраційними варіантами НМТ

Презентації спеціальностей (бакалаврат)

Презентації надані випусковими кафедрами

Наші спеціальності (бакалаврат)

053 Психологія
054 Соціологія
081 Право
231 Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування

 053  Психологія

Ключові слова
 • психологія
 • прикладна психологія
 • психолог
 • психодіагностика
 • психокорекція
 • психологічне консультування
 • психологічний тренінг
 • вікова психологія
 • соціальна психологія
 • практичні методи психології
 • особистість
 • психіка
 • розвиток

Детальніше щодо вступу на 053 Психологія

Життя сучасної людини – це світ високих технологій, незакінчений потік інформації, стрімкі трансформації та зміни, а ще й стреси, кризи та потрясіння. Професія психолога стає дедалі популярнішою та затребуваною у всіх сферах суспільства. Психологія – це ґрунтовні знання, безперервний розвиток і інтерес до своєї справи, вміння зрозуміти інших та знаходити відповіді на багато проблемних питань. Наші студенти отримують фундаментальну психологічну освіту, опановують систему психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, які допоможуть ефективно розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми, брати участь у науково-прикладних дослідженнях, аналітичній та консультативній діяльності.

Освітня програма

Прикладна психологія (денна, заочна)
Сторінка спеціальності на сайті факультету

Презентація спеціальності

Переглянути презентацію (PDF)

Випускова кафедра

Кафедра психології та педагогіки

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,35;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,4;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,25;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– біологія – коефіцієнт 0,4;
– іноземна мова / українська література / географія – коефіцієнт 0,25;
– фізика / хімія – коефіцієнт 0,2.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 130,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

 Бюджетні місця 2024 
6 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2024

Денна форма: 38 900 грн/рік
Заочна форма: 27 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Документи, які необхідні для зарахування

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії

Деякі приклади працевлаштування (позиції)
 • психолог;
 • психолог-консультант з особистих проблем;
 • психолог у соціальних службах;
 • психолог-консультант із соціально-психологічних проблем.
Деякі приклади працевлаштування
 • державні, регіональні, міські і місцеві громадські, благодійні, приватні центри психологічної допомоги;
 • школи емоційного та психологічного розвитку, експертної фасилітації, центри психологічної реабілітації;
 • Національна психологічна асоціація;
 • Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;
 • Асоціація політичних психологів України;
 • Лабораторія екологічної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України;
 • Український Центр Медіації;
 • тренінгові центри, центри науково-прикладних і навчальних технологій тощо.

 054  Соціологія

Ключові слова
 • соціологічні дослідження
 • взаємодія між людьми
 • врегулювання конфліктів
 • миробудівництво
 • управління соціальними конфліктами
 • розуміння проблем соціуму та соціальних груп

Детальніше щодо вступу на 054 Соціологія

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Освітня програма

Врегулювання конфліктів та медіація (денна, заочна)
Сторінка спеціальності на сайті факультету

Презентація спеціальності

Переглянути презентацію (PDF)

Випускова кафедра

Кафедра соціології

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,35;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,4;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,25;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– іноземна мова / українська література / географія – коефіцієнт 0,25;
– біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,2.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 130,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

 Бюджетні місця 2024 
9 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2024

Денна форма: 41 900 грн/рік
Заочна форма: 25 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Документи, які необхідні для зарахування

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії

Деякі приклади працевлаштування (позиції)
 • соціолог-аналітик;
 • фасилітатор;
 • фахівець з урегулювання конфліктів та медіації;
 • експерт з організації і проведення соціологічних досліджень.
Деякі приклади працевлаштування
 • Агентство соціальних досліджень;
 • Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»;
 • Інститут соціології НАН України;
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
 • Інформаційне агентство «ЛігаБізнесІнформ»;
 • банківські установи тощо.

 081  Право

Ключові слова
 • право
 • держава
 • закон і порядок
 • права людини
 • правові засади господарювання
 • господарська діяльність
 • нотаріальна діяльність
 • право інтелектуальної власності
 • корпоративна юридична діяльність
 • права та обов’язки учасників правовідносин
 • представництво інтересів громадян та бізнесу
 • правоохоронна діяльність

Детальніше щодо вступу на 081 Право

Освітньо-професійна програма «081 Право» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які відповідають сучасним потребам та вимогам ринку праці. Здобувачі вищої юридичної освіти першого (бакалаврського) рівня разом із вивченням фундаментальних дисциплін, мають змогу вільно обирати та розширювати освітню траєкторію в межах сертифікатної програми «Права людини та їх захист», а також у сфері адміністративного, господарського, інформаційного права та права інтелектуальної власності.

Освітня програма

Право (денна, заочна)
Сторінка спеціальності на сайті факультету

Презентація спеціальності

Переглянути презентацію 1 (PDF)
Переглянути презентацію 2 (PDF)

Випускові кафедри

Кафедра господарського та адміністративного права
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,35;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,25;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,4;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– іноземна мова – коефіцієнт 0,4;
– українська література – коефіцієнт 0,35;
– географія / біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,25.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 150,0 балів;
– контракт – не менше 150,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

 Бюджетні місця 2024 
23 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2024

Денна форма: 49 900 грн/рік
Заочна форма: 34 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Документи, які необхідні для зарахування

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії

Деякі приклади працевлаштування (позиції)
 • приватна юридична практика;
 • юридична практика у громадських організаціях, спілках із захисту прав людини;
 • юрист;
 • спеціаліст-юрисконсульт;
 • експерт з питань інтелектуальної власності;
 • патентний повірений;
 • помічник-консультант народного депутата України;
 • адвокат;
 • державний реєстратор;
 • головний консультант-інспектор;
 • юрист з договірної роботи;
 • спеціаліст тендерного відділу;
 • менеджер з правового забезпечення;
 • консультант із юридичних питань в апараті органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • спеціаліст з супроводу судового та виконавчого провадження;
 • професіонал у галузі правознавства та прокурорського нагляду тощо.
Деякі приклади працевлаштування
 • австрійська юридична компанія ENWC;
 • Асоціація українських банків;
 • прокуратура Печерського району м. Києва;
 • агентство юридичної інформації «Міжбанківська служба безпеки «Скіф»»;
 • Київське міське управління юстиції;
 • Печерський районний суд м. Києва;
 • Господарський суд Київської області;
 • Українська правозахисна фундація;
 • Український інститут промислової власності тощо.

 231  Соціальна робота

Ключові слова
 • міжнародні соціальні проєкти
 • волонтерські програми
 • соціальна політика
 • соціальні послуги
 • соціальний добробут населення
 • інноваційні практики соціальної роботи
 • соціальна превенція
 • соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю
 • соціально-психологічна підтримка
 • кейс-менеджмент
 • соціальний супровід
 • робота з вразливими категоріями населення
 • соціальне відновлення, адаптація
 • соціальна інклюзія, корекція
 • права людини
 • розвиток громад

Детальніше щодо вступу на 231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Освітня програма

Міжнародні соціальні проєкти та волонтерські організації (денна, заочна)
Сторінка спеціальності на сайті факультету

Презентація спеціальності

Переглянути презентацію (PDF)

Випускова кафедра

Кафедра філософії

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,35;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,4;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,25;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– іноземна мова / українська література / географія / біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,25.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 130,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

 Бюджетні місця 2024 
18 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2024

Денна форма: 32 900 грн/рік
Заочна форма: 22 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Документи, які необхідні для зарахування

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії

Деякі приклади працевлаштування (позиції)
 • cоціальний працівник;
 • соціальний педагог;
 • фахівець із соціальної роботи;
 • проєктний менеджер;
 • менеджер у соціальній сфері;
 • керівник молодіжного центру;
 • керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва;
 • фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);
 • працевлаштування за фахом у закладах та компаніях державного управління і місцевого самоврядування, організаціях, об’єднаннях недержавного/громадського сектору у різних сферах (соціального захисту громадян та надання соціальних послуг, освіти, культури, охорони здоров’я, правоохоронній сфері, сфері національної безпеки тощо)
Деякі приклади працевлаштування
 • центри соціальних служб;
 • товариство Червого Хреста в Україні;
 • Інститут політичної психології НАН України;
 • відділ соціальної політики НАН України;
 • Міністерство соціальної політики України;
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • Національний педагогічний університет ім. Драгоманова тощо.

 281  Публічне управління та адміністрування

Ключові слова
 • керівні посади в органах влади та бізнесі
 • діяльність органів влади на державному, регіональному та місцевому рівні
 • аналіз державної політики та розробка заходів для її реалізації
 • реформи, держава та уряд
 • публічна служба
 • регіональне управління та місцеве самоврядування
 • ОТГ (об’єднані територіальні громади)
 • неурядові організації
 • електронне урядування та електронна демократія
 • аналіз практик діяльності органів влади
 • механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості
 • управління у недержавному секторі та бізнесі
 • розробка та впровадження управлінських рішень

Детальніше щодо вступу на 281 Публічне управління та адміністрування

Підготовка управлінців нового типу, фахівців у сфері публічного управління та адміністрування, які володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень, вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, а також досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади та у сфері електронного урядування тощо. Ми шукаємо амбіційних, талановитих та цікавих особистостей, які зможуть змінити Україну на краще!

Освітня програма

Адміністративний менеджмент (денна, заочна)
Сторінка спеціальності на сайті факультету

Презентація спеціальності

Переглянути презентацію (PDF)

Випускова кафедра

Кафедра теорії та практики управління

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,3;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,4;
Історія України (П3) – коефіцієнт 0,3;
Четвертий конкурсний предмет (один на вибір) (П4):
– іноземна мова – коефіцієнт 0,5;
– географія – коефіцієнт 0,3;
– українська література / біологія / фізика / хімія – коефіцієнт 0,2.
Коефіцієнти зазначені для НМТ 2024 (детальніше щодо вступу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2021 можна ознайомитися у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році).
2. Мотиваційний лист
Всі мотиваційні листи переглядаються. Можуть впливати на конкурсну ситуацію у випадку, якщо вона буде ідентичною для вступників, які претендують на одне конкурсне місце (конкурсний бал, пріоритет тощо).

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Загальний результат після розрахунку конкурсного бала для вступу має бути:
– бюджет – не менше 150,0 балів;
– контракт – не менше 150,0 балів.

Коефіцієнт для свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти становить 0.

Галузевий, регіональний та сільський коефіцієнт не нараховується.

 Бюджетні місця 2024 
15 місць (денна форма)

Джерело на сайті Приймальної комісії
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2024

Денна форма: 41 900 грн/рік
Заочна форма: 27 900 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно
Джерело на сайті Приймальної комісії

Документи, які необхідні для зарахування

Переглянути інформацію на сайті Приймальної комісії

Деякі приклади працевлаштування (позиції)

Адміністративно-управлінські посади (керівник, CEO, виконавчий директор, керівник апарату, начальник управління, керівник департамента, керівник/начальник відділу, завідувач сектора, головний менеджер напряму, організаційний менеджер, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з оптимізації управління тощо):

 • органи державної влади;
 • ОТГ (об’єднані територіальні громади) та органи місцевого самоврядування;
 • неурядові організації (громадські організації і об’єднання, благодійні організації і фонди тощо);
 • представництва міжнародних організацій та відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій в Україні;
 • бізнес і приватний сектор.

Деякі приклади позицій для працевлаштування у державому та публічному секторі:

 • народний депутат України;
 • міністр / заступник міністра;
 • консультант Президента України;
 • працівник апарату Верховної Ради України;
 • керівник служби міністра;
 • керівник кадрової служби;
 • спеціаліст державної служби;
 • керівник пресслужби / прессекретар;
 • державний службовець;
 • експерт з ефективного урядування;
 • фахівець із впровадження реформ;
 • голова територіальної громади;
 • CTO (Chief Transformation Officer);
 • експерт з дослідження політики;
 • аналітик (моніторинг політики та впровадження реформ);
 • фахівець з розвитку території;
 • фахівець відділу публічних закупівель;
 • координатор/аналітик програми/проєкта тощо.
Деякі приклади працевлаштування
 • Верховна Рада України;
 • Кабінет Міністрів України;
 • Міністерство охорони здоров’я України;
 • Київська міська державна адміністрація (КМДА);
 • Transparency International Ukraine;
 • 1991 Open Data Incubator;
 • SocialBoost;
 • Visotsky Consulting;
 • Ward Howell;
 • Luxoft;
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • Державна фіскальна служба України;
 • Державна казначейська служба України;
 • Пенсійний фонд України;
 • Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» тощо.

Етапи вступної кампанії на бакалаврат 2024

Реєстрація на НМТ

Реєстрація для участі у Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2024 року (основна сесія)

Запрошення на НМТ

Розміщення запрошень-перепусток у персональний кабінетах вступників

НМТ

Національний мультипредметний тест (основна сесія)

Результати

Оголошення результатів НМТ

Реєстрація електронних кабінетів

Реєстрація електронних кабінетів вступників

Основний етап (співбесіди)

Детальнішу інформацію, підстави для співбесіди та терміни можна переглянути у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Реєстрація заяв на участь у співбесідах: 03–10.07.2024 (18:00) – на бюджет, 03–25.07.2024 (18:00) – на контракт

Основний етап (загальні умови)

Прийом заяв та документів на основі НМТ / ЗНО

Закінчення основного етапу

Закінчення прийому заяв та документів на основі НМТ

Рекомендація на бюджет

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

Подання оригіналів документів (бюджет)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

Зарахування (бюджет)

Наказ про зарахування за державним замовленням

Рекомендація на контракт (І етап)

Термін оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб (І етап)

Подання оригіналів документів (контракт, І етап)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

Зарахування (контракт, І етап)

Наказ про зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Рекомендація на контракт (II етап)

Термін оприлюднення списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб (ІІ етап)

Подання оригіналів документів (контракт, ІІ етап*)

Етап подачі оригіналів документів та закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені

Зарахування (контракт, ІI етап*)

Наказ про зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб
* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені

Розклад роботи Відбіркової комісії ФСП

У 2024 році вступники самостійно обирають спосіб подання документів для зарахування. У разі особистої присутності, а не подання документів за допомогою надсилання сканованих копії, підписаних кваліфікованим електронним підписом (КЕП), необхідно приїхати до Відбіркової комісії ФСП.

Термін Дні Години
07 – 28 травня 2024 року Понеділок – п’ятниця 14:00–17:00
Субота – неділя вихідний
29 травня 2024 року Середа 14:00–18:00
01 – 18 липня 2024 року Понеділок – п’ятниця 10:00–16:00
Субота – неділя вихідний
10 липня 2024 року Середа 10:00–18:00
19 липня –
04 серпня 2024 року
Понеділок – п’ятниця 10:00–18:00
Субота 10:00–13:00
Неділя вихідний
05 – 09 серпня 2024 року Понеділок – п’ятниця 09:00–18:00
10 серпня 2024 року Субота 10:00–13:00
11 серпня 2024 року Неділя вихідний
12 – 15 серпня 2024 року Понеділок – четвер 10:00–17:00
16 серпня 2024 року П’ятниця 10:00–18:00
17 – 23 серпня 2024 року Понеділок – п’ятниця 12:00–17:00
Субота – неділя вихідний
24 – 26 серпня 2024 року Субота – понеділок 09:00–18:00
27 серпня – 01 вересня 2024 року Вівторок – неділя 12:00–17:00
02 – 30 вересня 2024 року Понеділок – п’ятниця 14:00–17:00
Субота – неділя вихідний

Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
TikTok
Instagram
YouTube
Facebook

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович

Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»
(066) 807 59 16

E-mail
vk.fsp@lll.kpi.ua

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обирай наш факультет!

ФСП – це твій ПРІОРИТЕТ №1!

ОБИРАЙ ФСП!

Наш факультет – це твій пріоритет №1

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email