Розклад (денна форма навчання)

І семестр 2019/2020 навчального року

281 Публічне управління та адміністрування

1 курс

АМ-91
ЕУ-91

2 курс

АМ-81
ЕУ-81

3 курс

АМ-71
ЕУ-71

4 курс

АМ-61
ЕУ-61

081 Право

4 курс

СП-61
СП-62
СП-63

6 курс

Заняття відсутні

054 Соціологія

1 курс

СЛ-91

2 курс

СЛ-81

3 курс

СЛ-71

4 курс

СЛ-61

5 курс

СЛ-91мп

6 курс

СЛ-82мп

231 Соціальна робота

1 курс

СР-91

2 курс

СР-81

3 курс

СР-71

4 курс

– – –

5 курс

СР-91мп

6 курс

Заняття відсутні