Освітні компоненти (053 Психологія)

Бакалаврат

Освітня програма «Прикладна психологія»

1 семестр (1 курс)
 • Вступ до психології
 • Загальна психологія з практикумом. Частина 1
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Анатомія і еволюція нервової системи
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Засади усного професійного мовлення (риторика)
 • Історія української культури
 • Основи здорового способу життя

2 семестр (1 курс)
 • Історія психології
 • Загальна психологія з практикумом. Частина 2
 • Психологія в системах «людина–техніка»
 • Методологія і методи психологічних досліджень
 • Експериментальна психологія
 • Психологія конфлікту
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Основи здорового способу життя

3 семестр (2 курс)
 • Психологія особистості
 • Психологія спорту
 • Соціальна психологія
 • Соціальна психологія (курсова робота)
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

4 семестр (2 курс)
 • Основи психодіагностики
 • Диференційна психологія
 • Урбоекологія
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • Філософські основи наукового пізнання
 • Теорія ймовірності
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

5 семестр (3 курс)
 • Професійна етика психолога
 • Професійна етика психолога (курсова робота)
 • Математичні методи в психології
 • Патопсихологія
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • Право інтелектуальної власності та засоби індивідуалізації
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

6 семестр (3 курс)
 • Основи психологічного консультування
 • Організаційна психологія
 • Психолоія сім’ї
 • Математичні методи в психології
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • Виробнича практика
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 7 семестр (4 курс)
 • Основи психотерапії
 • Основи психотерапії (курсова робота)
 • Теорія і практика психологічного тренінгу
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • Основи економіки
 • БЖД та цивільний захист
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 8 семестр (4 курс)
 • Психологія здоров’я
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • переддипломна практика
 • кваліфікаційна робота
 • атестаційний екзамен

Аспірантура

Освітня програма «Психологія»

1 семестр (1 курс)
 • Теоретичні і методологічні проблеми психології
 • Філософські засади наукового діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження

2 семестр (1 курс)
 • Педагогічна акмеологія
 • Філософські засади наукового діяльності. Частина 2. Філософські гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація

3 семестр (2 курс)
 • Психологія соціальних явищ
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • педагогічна практика

4 семестр (2 курс)
 • Психологія життєвого середовища
 • Психологія професійної діяльності
 • Психологія наукової і технічної творчості
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email