053 Психологія

Спеціальність 053 Психологія

Випускова кафеда: кафедра психології і педагогіки
Освітня програма: «Прикладна психологія» (бакалаврат), «Психологія» (аспірантура)

Життя сучасної людини – це світ високих технологій, незакінчений потік інформації, стрімкі трансформації та зміни, а ще й стреси, кризи та потрясіння. Професія психолога стає дедалі популярнішою та затребуваною у всіх сферах суспільства. Психологія – це ґрунтовні знання, безперервний розвиток і інтерес до своєї справи, вміння зрозуміти інших та знаходити відповіді на багато проблемних питань. Наші студенти отримують фундаментальну психологічну освіту, опановують систему психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, які допоможуть ефективно розв’язувати комплексні задачі та практичні проблеми, брати участь у науково-прикладних дослідженнях, аналітичній та консультативній діяльності.Ким би ви не прагнули стати у майбутньому – висококласним психотерапевтом, професійним психоконсультантом в сфері бізнесу чи політики, серйозним науковцем, вища психологічна освіта надасть вам широкий спектр можливостей, розкриє потенціал вашої особистості!Наші досвідчені викладачі – професійні, дружні до студентів, цікаві та справедливі, завжди готові до діалогу та підтримки. Вони допоможуть на шляху до мрій, майбутніх перемог, особистісного та професійного зростання. Ми чекаємо саме на Вас!

Перелік дисциплін

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з психології, здатних вирішувати нестандартні завдання і проблеми в галузі прикладної психології, забезпечувати психодіагностику, консультування та профілактику, корекцію індивідуальних рис, поведінки людини, здійснювати психологічні дослідження. Формування у здобувачів здатності впроваджувати у психологічну практику цілісних технологій і методів практичної роботи здійснюється шляхом формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ. Надважлива мета – культивування у студентів гуманістичних цінностей у поєднанні з розвитком критичного мислення, автономності та відповідальності. В програмі передбачено також формування метакогнітивних здібностей здобувачів вищої освіти, що уможливлюють їхній всебічний інтелектуальний, професійний та соціальний розвиток.

Переглянути перелік навчальних дисциплін (бакалаврат)
Цикл загальної підготовки
 1. Засади усного професійного мовлення (риторика)
 2. Історія української культури
 3. Основи здорового способу життя
 4. Практичний курс іноземної мови
 5. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування
 6. Філософські основи наукового пізнання
 7. Урбоекологія
 8. Теорія ймовірності
 9. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації
 10. Математичні методи в психології
 11. Основи економіки
 12. БЖД та цивільний захист
Цикл професійної підготовки
 1. Вступ до психології
 2. Вікова та педагогічна психологія
 3. Анатомія і еволюція нервової системи
 4. Загальна психологія з практикумом (у двох частинах)
 5. Історія психології
 6. Психологія в системах «людина-техніка»
 7. Методологія і методи психологічних досліджень
 8. Експериментальна психологія
 9. Психологія конфлікту
 10. Психологія особистості
 11. Психологія спорту
 12. Соціальна психологія (+ курсова робота)
 13. Основи психодіагностики
 14. Диференційна психологія
 15. Професійна етика психолога (+ курсова робота)
 16. Патопсихологія
 17. Психологія праці
 18. Основи психологічного консультування
 19. Організаційна психологія
 20. Психологія сім’ї
 21. Основи психотерапії (+ курсова робота)
 22. Теорія і практика психологічного тренінгу
 23. Психологія здоров’я
 24. Виробнича практика
 25. Переддипломна практика
 26. Атестаційний екзамен комплексний екзамен
 27. Кваліфікаційна робота

Проходження практики

Студенти проходять практику в таких установах, як:

 • Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України;
 • Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;
 • Центр науково-прикладних і навчальних технологій «МАЛЕС»;
 • КПІ ім. Ігоря Сікорського тощо

Працевлаштування

Державні, регіональні, міські і місцеві громадські, благодійні, приватні центри психологічної допомоги; школи емоційного та психологічного розвитку, експертної фасилітації, центри психологічної реабілітації; Національна психологічна асоціація, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціація політичних психологів України, Лабораторія екологічної психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Український Центр Медіації; тренінгові центри, центри науково-прикладних і навчальних технологій тощо.

Вступ на бакалаврат 2023

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)

1. Національний мультипредметний тест:
Українська мова (П1) – коефіцієнт 0,35;
Математика (П2) – коефіцієнт 0,25;
Третій конкурсний предмет (один на вибір) (П3):
– біологія – коефіцієнт 0,4;
– історія України / іноземна мова – коефіцієнт 0,25;
– фізика / хімія – коефіцієнт 0,25.
Зараховуються бали НМТ 2023, НМТ 2022 або ЗНО 2020–2021.
2. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (П1 × коефіцієнт) + (П2 × коефіцієнт) + (П3 × коефіцієнт).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – не менше 130,0 балів;
– контракт – не менше 100,0 балів.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0.
Сільський коефіцієнт становить 0.

Детальніше про вступ на бакалаврат можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/bakalavrat/

Вступ до аспірантури 2023

Детальніше про вступ до аспірантури можна дізнатися за цим посиланням:
http://fsp.kpi.ua/ua/vstup/phd/

Вартість навчання 2022/2023

Бакалаврат (денна форма) – 29 200 грн/рік.
Аспірантура – 44 900 грн/рік.
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно.

Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників

TikTok
Instagram
YouTube

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович
Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»
(066) 807 59 16

E-mail
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Back
Вступ на бакалаврат 2023
Вступ до магістратури 2023
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email