МАГІСТРАТУРА
2023

ФСП – це твоя вища освіта!

281 Публічне управління та адміністрування

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління, мають навички управління проєктами, стратегічного та тактичного планування, розробки управлінських рішень.

Освітня програма

Публічне адміністрування та електронне урядування

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)
Для перегляду програми вступного випробування натисність на його назву. Посилання зазначені на поточну версію програм вступних випробувань, зазначених на офіційному сайті МОН. У разі наявності нової редакції посилання також будуть оновлені.

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Один із предметних тестів на вибір:
управління та адміністрування;
право та міжнародне право;
економіка та міжнародна економіка;
політологія та міжнародні відносини;
психологія та соціологія;
облік і фінанси.
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 

2023 рік: інформація очікується
2022 рік: денна форма – 2 місця, заочна форма – лише контракт
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 21 000 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄФВВ, ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Інформація очікується

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2023 році – очікується
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускова кафедра

Кафедра теорії та практики управління

Детальніше про спеціальність

081 Право

ФСП готує спеціалістів в галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права. Юрист у сфері господарського права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус».

Освітні програми

Господарське та адміністративне право і процес
Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Предметний тест із права та міжнародного права.
Переглянути програму
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 

2023 рік – інформація очікується
2022 рік: денна форма – 19 місць, заочна форма – лише контракт
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес»
Денна форма: 2023 рік – інформація очікується, 2022 рік – 12 місць*.
Заочна форма: лише контракт.

Освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»
Денна форма: 2023 рік – інформація очікується, 2022 рік – 7 місць*.
Заочна форма: лише контракт.

* максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄФВВ, ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Інформація очікується

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2023 році – очікується
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускові кафедри

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Детальніше про спеціальність

054 Соціологія

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Освітня програма

Врегулювання конфліктів та медіація

Умови вступу 2023 (бюджет / контракт)

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Предметний тест психології та соціології.
Переглянути програму
Зараховуються бали ЄФВВ 2023 року.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

 Бюджетні місця 

2023 рік – інформація очікується
2022 рік: денна форма – 5 місць, заочна форма – лише контракт
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 18 000 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄФВВ, ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Інформація очікується

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2023 році – очікується
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускова кафедра

Кафедра соціології

Детальніше про спеціальність

231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Освітня програма

Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність

Умови вступу 2023 (бюджет)

1. ФІ (фаховий іспит):
Фаховий іспит організовується факультетом соціології і права (кафедра філософії)/
Інформація щодо програми очікується.
2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2023 року.
3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал (бюджет)

Конкурсний бал = (ФІ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендуються на одне конкурсне місце.

Умови вступу 2023 (контракт)

Мотиваційний лист

Конкурсний бал (контракт)

Вступ здійснюється за підсумком розгляду мотиваційних листів.

 Бюджетні місця 

2023 рік: інформація очікується
2022 рік: денна форма – 6 місць, заочна форма – 2 місця

Вартість навчання 2022

Денна форма навчання – 34 000 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 600 грн/рік
Оплата здійснюється посеместрово або помісячно

Основні дати

08–31.05.2023
Реєстрація для складання ЄФВВ, ЄВІ (основний період)

26.06–18.07.2023
ЄВІ (основний період)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь (до 16.06.2023 для основного періоду).
Результати оголошуються до 24.07.2023 (для основного періоду)

з 01.07.2023
Реєстрація електронних кабінетів

17–28.07.2023
Фаховий іспит (для вступу на бюджет)

31.07–14.08.2023 (18:00)
Фаховий іспит (для вступу на контракт)

31.07–21.08.2023 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

Не пізніше 26.08.2023
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

26–29.08.2023 (18:00)
Подання оригіналів документів на бюджет
(виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення)

31.08.2023
Зарахування вступників за державним замовленням

26.08–29.09.2023 (17:00)
Подання оригіналів документів на контракт
(виконання вступниками вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Не пізніше 30.09.2023
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Перелік документів для вступу

Інформація очікується

Офіційні документи

Порядок прийому для здобуття вищої освіти у 2023 році
Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2023 році – очікується
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускова кафедра

Кафедра філософії

Детальніше про спеціальність

Розклад роботи Відбіркової комісії ФСП

Інформація щодо вступної кампанії 2023 року буде оновлена після затвердження «Правил прийому КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2023 році».

Термін Дні Години
27 червня –
17 липня 2022 року
Понеділок – Четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, Неділя Вихідний
18 липня 2022 року Понеділок 14:00–18:00
01 – 28 липня 2022 року Понеділок – Четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, Неділя Вихідний
29 липня –
23 серпня 2022 року
Понеділок – П’ятниця 10:00–17:00
Субота 10:00–13:00
Неділя Вихідний
26 – 26 серпня 2022 року Четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
29 серпня –
02 вересня 2022 року
Понеділок – П’ятниця 09:00–18:00
03 – 16 вересня 2022 року Понеділок – Четвер 12:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, Неділя Вихідний
20 – 24 вересня 2022 року Вівторок – Субота 09:00–18:00
25 вересня 2022 року Неділя 10:00–13:00
26 – 30 вересня 2022 року Понеділок – П’ятниця 14:00–17:00
Cвяткові дні Вихідний

Telegram-канал для вступників
Telegram-чат для вступників
TikTok
Instagram
YouTube
Facebook

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович

Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»

(066) 807 59 16

E-mail

fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обирай наш факультет!

ФСП – це твій ПРІОРИТЕТ №1!

Новини вступної кампанії