МАГІСТРАТУРА
2022

ФСП – це твоя вища освіта!

281 Публічне управління та адміністрування

ФСП готує фахівців у сфері публічного управління та адміністрування сучасного рівня, що вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації, знають нормативно-правову базу публічного управління, мають навички управління проєктами, стратегічного та тактичного планування, розробки управлінських рішень.

Перелік вступних випробувань
 1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) (предметний тест) – має бути складене у рік вступу.
 2. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – має бути складене у рік вступу.
 3. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – має бути складений у 2020, 2021 або 2022 рр.
Єдине фахове вступне випробування

Один з предметних тестів на вибір вступника:
– предметний тест з економіки та міжнародної економіки;
– предметний тест з психології та соціології;
– предметний тест з управління та адміністрування;
– предметний тест з права та міжнародного права;
– предметний тест з політології та міжнародних відносин;
– предметний тест з обліку та фінансів.

Програми вступних випробувань

ЄВІ, ТЗНК та ЄФВВ відбуваються у форматі ЗНО та організовуються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Програми ЄФВВ 2022 (сайт Міністерства освіти і науки України)
Матеріали попередніх років (сайт УЦОЯО)

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3
П1
– оцінка Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (крім випадків, визначених Умовами прийому) (за шкалою від 100 до 200 балів)
П2 – оцінка предметного блоку Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П3 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК – частина ЄФВВ) (за шкалою від 100 до 200 балів).

 Бюджетні місця 

2022 рік – 5 місць (денна форма навчання)
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.
За умови рекоменданції на бюджет,
оригінали документів необхідно подати з 02.08.2022 р. по 08.08.2022 р.
Джерело на сайті Приймальної комісії

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 21 000 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітня програма:

«Публічне адміністрування та електронне урядування»

Випускова кафедра:

кафедра теорії та практики управління

Детальніше про спеціальність
Основні дати

26.04–17.05.2022 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ/ТЗНК

20.06.2022
ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності)

22.06.2022
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

24.06–01.07.2022
ЄФВВ (предметний тест на вибір вступника)

з 13.07.2022
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–22.07.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 02.08.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

08.08.2022 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

09.08.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

15.08.2022 (17:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 16.08.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

081 Право

ФСП готує спеціалістів в галузях господарського права (бізнес-права) та адміністративного права, права інтелектуальної власності та інформаційного права. Юрист у сфері господарського права входить в Топ-10 найперспективніших професій країни за рейтингом журналу «Фокус».

Перелік вступних випробувань
 1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) (предметний тест) – має бути складене у рік вступу.
 2. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – має бути складене у рік вступу.
 3. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – має бути складений у 2020, 2021 або 2022 рр.
Єдине фахове вступне випробування

Предметний тест з права та міжнародного права

Програми вступних випробувань

ЄВІ та ЄФВВ відбуваються у форматі ЗНО та організовуються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Програми ЄФВВ 2022 (сайт Міністерства освіти і науки України)
Матеріали попередніх років (сайт УЦОЯО)

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3
П1
– оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із права (ЄФВВ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ) (за
шкалою від 100 до 200 балів).

Особливості вступу

Відповідно до Умов прийому, для вступу до магістратури 081 Право необхідно мати диплом бакалавра зі спеціальності 081 Право.

 Бюджетні місця 

2022 рік – 19 місць (денна форма навчання)
Інформація щодо розподілу місць державного замовлення за освітніми програмами буде відома пізніше.
За умови рекоменданції на бюджет,
оригінали документів необхідно подати з 02.08.2022 р. по 08.08.2022 р.
Джерело на сайті Приймальної комісії

Освітня програма «Господарське та адміністративне право і процес»
Денна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 10 місць*.
Заочна форма навчання: лише контракт.

Освітня програма «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»
Денна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 8 місць*.
Заочна форма навчання: лише контракт.

* максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 26 200 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4
Освітні програми:

«Господарське та адміністративне право і процес»
«Інформаційне право та право інтелектуальної власності»

Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Випускові кафедри:

кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
кафедра інтелектуальної власності та приватного права

Детальніше про спеціальність
Основні дати

26.04–17.05.2022 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ/ТЗНК

20.06.2022
ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності)

22.06.2022
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

24.06.2022
ЄФВВ (предметний тест з права та міжнародного права)

з 13.07.2022
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–22.07.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 02.08.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

08.08.2022 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

09.08.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

15.08.2022 (17:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 16.08.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

054 Соціологія

Соціолог володіє широким спектром технологій збору та обробки інформації, вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації.

Перелік вступних випробувань
 1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) (предметний тест) – має бути складене у рік вступу.
 2. Тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – має бути складене у рік вступу.
 3. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – має бути складений у 2020, 2021 або 2022 рр.
Єдине фахове вступне випробування

Предметний тест з психології та соціології

Програми вступних випробувань

ЄВІ, ТЗНК та ЄФВВ відбуваються у форматі ЗНО та організовуються Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Програми ЄФВВ 2022 (сайт Міністерства освіти і науки України)
Матеріали попередніх років (сайт УЦОЯО)

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,5×П2 + 0,25×П3
П1
– оцінка Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (крім випадків, визначених Умовами прийому) (за шкалою від 100 до 200 балів)
П2 – оцінка предметного блоку Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П3 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК – частина ЄФВВ) (за шкалою від 100 до 200 балів).

 Бюджетні місця 

2022 рік – 5 місць (денна форма навчання)
Інформація щодо розподілу місць державного замовлення за освітніми програмами буде відома пізніше.
За умови рекоменданції на бюджет,
оригінали документів необхідно подати з 02.08.2022 р. по 08.08.2022 р.
Джерело на сайті Приймальної комісії

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 44 100 грн/рік
Заочна форма навчання – 18 000 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • екзаменаційний листок, отриманий при реєстрації на ЗНО з іноземної мови
 • результати ЄВІ (Єдиний вступний іспит – ЗНО з іноземної мови)
 • чотири фотографії 3х4
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітня програма:

«Врегулювання конфліктів та медіація»

Випускова кафедра:

кафедра соціології

Детальніше про спеціальність
Основні дати

26.04–17.05.2022 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ/ЄФВВ/ТЗНК

20.06.2022
ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності)

22.06.2022
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

29.06.2022
ЄФВВ (предметний тест з психології та соціології)

з 13.07.2022
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–22.07.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

не пізніше 02.08.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

08.08.2022 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

09.08.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

15.08.2022 (17:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 16.08.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

231 Соціальна робота

Соціальний працівник – це фахівець з надання допомоги різним категоріям населення. Він володіє усім спектром базових soft skills, які легко застосовуються у різних сферах і не обмежені вузькою професійною спеціалізацією. Емоційна та цифрова грамотність, критичне та екологічне мислення – основні інструменти соціального працівника. Саме вони входять у перелік найбільш затребуваних навичок до 2030 року за версією Економічного форуму у Давосі (2017 р.).

Перелік вступних випробувань
 1. Комплексне фахове випробування.
 2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) – має бути складений у 2020, 2021 або 2022 рр.
Програми вступних випробувань

Комплексне фахове випробування 2021 (інформація щодо 2022 року оновлюється)
ЄВІ відбувається у форматі ЗНО та організовується Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО)
Програми ЄФВВ 2022 (сайт Міністерства освіти і науки України)
Матеріали попередніх років (сайт УЦОЯО)

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA
П1
– оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (за шкалою від 100 до 200 балів).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Переглянути детальніше у Положенні про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

 Бюджетні місця 

Денна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 6 місць.
Заочна форма навчання: 2022 рік – інформація очікується, 2021 рік – 1 місце.

Вартість навчання 2021

Денна форма навчання – 34 000 грн/рік
Заочна форма навчання – 17 600 грн/рік
Джерело на сайті Приймальної комісії

Перелік документів для вступу

Для вступу до магістратури необхідно подати такі документи:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 • диплом бакалавра (оригінал та копії)
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
 • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 • чотири фотографії 3х4
Офіційні документи

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітня програма:

«Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність»

Випускова кафедра:

кафедра філософії

Детальніше про спеціальність
Основні дати

26.04–17.05.2022 (18:00)
Реєстрація для складання ЄВІ

22.06.2022
ЄВІ (Єдиний вступний іспит – іноземна мова у форматі ЗНО)

з 13.07.2022
Реєстрація електронних кабінетів

15.07–22.07.2022 (18:00)
Прийом заяв та документів від вступників

18.07–30.07.2022
Фахове вступне випробування

не пізніше 02.08.2022
Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням

08.08.2022 (18:00)
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення (оригінали документів)

09.08.2022
Зарахування вступників за державним замовленням

15.08.2022 (17:00)
Закінчення строку виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (оригінали документів)

не пізніше 16.08.2022
Наказ про зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб

Розклад роботи Відбіркової комісії ФСП

Термін Дні Години
26 квітня –
16 травня 2022 року
Понеділок – четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, неділя Вихідний
17 травня 2022 року Вівторок 14:00–18:00
13–16 червня 2022 року Понеділок – четвер 14:00–17:00
01 липня –
13 липня 2022 року
Понеділок – четвер 14:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота, неділя Вихідний
14–22 липня 2022 року Понеділок – п’ятниця 09:00–18:00
Субота (16.07.2022) 10:00–13:00
Неділя Вихідний
27 липня** –
04 серпня 2022 року
Середа – четвер 09:00–18:00
05–16 серпня 2022 року Понеділок – четвер 12:00–17:00
П’ятниця 10:00–13:00
Субота*** – неділя Вихідний

* о 18:00 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів.

**  у разі оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення Єдиною державною електронною базою з питань освіти після 09:00 прийом оригіналів розпочинається після оприлюднення вищезазначеного списку рекомендованих.

*** 06 серпня 2022 року (субота) – 10:00–13:00.

Увага: у розкладі роботи можливі зміни!

Відбіркова комісія ФСП

Україна, м. Київ, 03056,
проспект Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус №7,
перший поверх, каб. 0-15
+38 (066) 807 59 16
+38 (044) 204 98 22 – неактивний на час карантину
Facebook // Telegram (канал) // Телеграм (чат)
fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com
http://fsp.kpi.ua/
Сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Обирай наш факультет!

ФСП – це твій ПРІОРИТЕТ №1!

Новини вступної кампанії