Кафедра теорії та практики управління

Кафедра теорії та практики управління факультету соціології і права є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів, а також здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціалізації:

  • Адміністративний менеджмент – це діяльність, яка передбачає не лише реалізацію методів класичного адміністративного управління, але й конструювання та реконструювання адміністративних систем та самої адміністративної діяльності відповідно до потреб сучасного соціуму.
  • Електронне урядування – це форма організації управління в державному та приватному секторі, що базується на використанні сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Впровадження технологій електронного урядування сприяє розбудові інформаційного суспільства демократичного типу, орієнтованого на задоволення потреб громадян та побудованого із дотриманням принципів відкритості та прозорості у всіх сферах суспільного життя.

Форми та термін навчання: денна — 1 рік 5 місяців, заочна — 1 рік 5 місяців, друга вища освіта — 1 рік 4 місяці.

Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування.

Випускники отримують ґрунтовні базові знання та практичні навички ефективного управління в соціальних системах всіх рівнів. Основною метою випускової кафедри теорії та практики управління є підготовка студентів до кар’єри управлінця у державних, недержавних та громадських організаціях.

Контактна інформація
Чукут Світлана Анатоліївна
В.о. завідувача кафедри