Ткачова Наталія Миколаївна

Доктор наук з державного управління

Посада

Професор

Вчене звання

Професор (2011 р.)

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління (2009 р.)
Тема дисертації: «Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону»

Освіта

Вища освіта

1983-1988 рр.
Донецький державний університет (м. Донецьк)
Економічний факультет

Аспірантура

1991-1995 рр.
Спеціальність 08.07.01 «Економіка промисловості»
Захист дисертації на тему: «Економічний механізм управління ремонтним виробництвом» (1995 р.)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Докторантура

2007-2009 рр.
Спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»
Захист дисертації на тему: «Механізми державного регулювання економічної безпеки регіону» (2009 р.)
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Дисципліни

 1. Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади.
 2. Державне управління в сфері міграції
 3. Електронна комерція
 4. Політична освіта державного службовця
 5. Політична система України. Виборчий процес
 6. Публічна політика та врядування
 7. Мистецтво наукової доповіді та професійна етика
 8. Управління комунікаціями в публічному управлінні та адмініструванні
 9. Управління персоналом і лідерство на публічній службі
 10. Організація науково-інноваційної діяльності

Наукові інтереси

Інформація оновлюється.

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • член редколегії «Університетські наукові записки»;
 • член спеціалізованої ради Д 17.127.03 у Класичному приватному університеті м. Запоріжжя (2010-2014 рр.);
 • член спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 Донецького державного університету управління (2010-2014 рр.).

Нагороди та досягнення

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2021 рік
 1. Nataliia Tkachova, Taisiia Krushelnytska, Oksana Marchenko, Nataliya Kuznetsova. Migration Policy in the Context of Sustainable Development. – WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, Volume 18, 2021, Art. #61, pp. 619-627.
 2. Nataliia Tkachova, Volodymyr Pylypiv, Viktoriia Vinnikova, Victoria Pylypiv, Nadiia Zaritska. The relevance of the strategic management of the hotel cluster based on a balanced scorecard. – Academy of Strategic Management Journal, Volume 20, Issue 3, 2021, Print ISSN: 1544-1458. Online ISSN: 1939-6104.
 3. Nataliia Tkachova, Volodymyr Saienko, Ivan Bezena, Oksana Tur, Ivan Shkurat, Natalya Sydorenko. Modern trends in the local governments activities. – Ad alta journal of interdisciplinary research, Volume 11, Issue 2, 2021, Special Issue: SI, Art., pp. 112-118.
 4. Uliana Z. Vatamaniuk-Zelinska, Nataliia M. Tkachova, Yevhen M. Dankevych, Olha I. Yemets and Oleh F. Stasiv. Small business support in the territories in a decentralized environment. – Revista San Gregorio,2021,№ 44.Special Issue Febriary (p.98-112) ISSN 1390-7247, e.ISSN 2527-7907.
 5. Іваницька О. М., Ткачова Н. М., Казанська О. О. Маркетинг в публічному управлінні: стратегія національного бренду // Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р., pp. 445-452. DOI: 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II
 6. Ткачова Н. М., Іваницька О. М., Казанська О. О. Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг // Публічне управління та інновації. Міжнародний форум 20-21 травня 2021. Тези доповідей – Львів: Растр-7, 2021. – 100 с. , с.57-59. ISBN 978-617-7997-45-9.
 7. Ткачова Н. М., Казанська О. О. Адміністративні послуги: теорія, реформи децентралізації, маркетинг е-послуг / Development vectors in public management and administration : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 329 p.
 8. Ткачова Н., Казанська О. Електронна комерція: стимулювання збуту в Інтернеті // The XXII International Science Conference «Interaction of society and science: prospects and problems», April 20 – 23, 2021, London, England. 601 p. , pp. 247-250. ISBN 978-1-63848-663-3. DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXII.
 9. Ткачова Н. М., Казанська О.О. Запровадження цифрових технологій у систему публічного адміністрування – запорука сталого розвитку ОТГ //Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 27-28-травня 2021 р. Маріуполь (Україна). – Маріуполь-Київ: ПП Халіков Р.Р., 2021. – 274 с., с .234-238. ISBN 978-617-7565-71-9
 10. Ткачова Н. М. Нормативно-правове регулювання громадських слухань як форми взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства / Н. М.Ткачова , А. В. Ключник // Публічне управління і адміністрування в Україні, 2021. № 22. – с.40-45.
 11. Ткачова Н. М., Мартьянова Р. А., Казанська О. О. Ризики нелегальної міграції через навчання як загроза національній безпеці. «Публічне управління і адміністрування в Україні», Випуск № 21/2021, с. 109-115.
2018 рік
 1. Ткачова Н. М. Розробка ефективних державних механізмів забезпечення національної економічної безпеки / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – №1. – С. 59 – 62.
 2. Ткачова Н. М. Особливості реформування державної політики в сфері охорони здоров’я / Н. М. Ткачова // Право та державне управління, 2018. – № 1.
 3. Ткачова Н. М. Засади механізмів взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі національній безпеці / Н. М. Ткачова, Р. А. Мартянова // Держава та регіони. Серія: «Державне управління». – 2018. – №2 – C.138 – 141.
 4. Ткачова Н. М. Напрями реформування державної політики в сфері охорони здоров’я / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С.83 – 86.
 5. Ткачова Н. М. Особливості державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров’я / Н. М. Ткачова // Електронне фахове видання: «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2018. – № 2.
 6. Tkachova N. Public Administration for Sustainable Development. / Collective monograpf / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie.- Mariupol: «East Publishing House Ltd.», 2018. – 268 p. The mechanism improvement of the Ukrainian state migration service interaction with the state and local government authority against non-legal migration security potenntial threat . – Р. 242-260.
 7. Ткачова Н. М. Розвиток публічного управління в Україні: теоретичні, методологічні та практичні аспекти (розділ 2.4) // Кол. авт. за ред. Горник В. Г., Кравченко С. О. – Київ : УкрСІЧ, 2018. – 354 с.
2017 рік
 1. Ткачова Н. М. Необхідність взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі Національній безпеці / Н. М. Ткачова, Р. А. Мартянова // Електронний журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2017. – №12.
2015 рік
 1. Ткачова Н. М. Розробка ефективного державного механізму антикризового управління / Н. М. Ткачова // Інвестиції: практика і досвід. – 2015. – № 8. – С. 124 – 127.
 2. Ткачова Н. М. Сутність компетентнісного підходу та обґрунтування впровадження у систему вищої освіти / Н. М. Ткачова, Ю. М. Попова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36,  Том II (62): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 295 – 307.
2010 рік
 1. Поважний О. С. Антикризове управління економічною безпекою / О. С. Поважний, Н. М. Ткачова, В. Л. Пілюшенко. – Донецьк : ВІК, 2010. – 310 с.
2009 рік
 1. Ткачова Н. М. Механізми державного регулювання регіональної економічної безпеки / Н. М. Ткачова. – Донецьк : Донецький державний університет управління, 2009. – 284 с.
2008 рік
 1. Основи маркетингу : [навч. посіб.] / Н. М. Ткачова, Т. А. Гончарова. – Донецьк : ДонГАУ, 2008. – 358 с.
 2. Основи маркетингу : [навч. посіб.] / В. Л. Пілюшенко, Н. М. Ткачова, Г. А. Радченко, О. Є. Бурцева. – Донецьк : ДонГАУ, 2008. – 390 с.
 3. Ткачова Н. М. Інноваційна складова економічної безпеки держави // Н. М. Ткачова / Донецьк : Донецький державний університет управління, 2008. – 376 с.
2007 рік
 1. Інноваційний менеджмент : [навч. посіб.] / Н. М. Ткачова, Т. А. Гончарова, В. М. Марченко. – Донецьк : ДонГАУ, 2007. – 180 с.
2003 рік
 1. Промышленный маркетинг : [учебн. пособ.] / [Ткачева Н. Н. и др.] : под ред. В. Л. Пилюшенко. – Донецк : ДонГАУ, 2003. – 538 с.
2002 рік
 1. Ткачева Н. Н. Мотивация и поведение потребителей : [учебн. пособ.] / Н. Н. Ткачева, Т. А. Гончарова. – Донецк : ДонГАУ, 2002. – 453 с.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email