Аспірантура (PhD) 2024

До аспірантури на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Прийом заяв і документів

19–23.08.2024 року (09:30–11:30 та 14:00–17:00, корпус 1, кімн. 247).
За необхідності в окремих випадках у будь який робочий день з 22 липня по 26 серпня 2024 року.
Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 липня 2024 року шляхом заповнення Google-форми

Важливо

Відповідно до «Порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році», цьогоріч умовою допуску до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання ЄВІ (Єдиний вступний іспит) у 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів. Замість результатів ЄВІ може бути діючий сертифікат (англійська мова – TOEFL / IELTS / Cambridge English Language Assessment, німецька мова – TestDaF, французька мова – DELF / DALF.

Вступні випробування

2 – 13 вересня 2024 року

Термін навчання

4 роки

Стипендія

8 023 грн/міс. (за умови навчання на місцях за державним замовленням денної форми здобуття освіти)

Зарахування до аспірантури

1 жовтня 2024 року

Спеціальності

081 Право

Галузь знань: 08 «Право»

Випускова кафедра: кафедра господарського та адміністративного права, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Програма вступного іспиту до аспірантури (081 Право): кафедра ІГАП, кафедра ІВПП
Програму додаткового вступного іспиту до аспірантури необхідно уточнювати на випускових кафедрах.

Основні терміни

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ

Основна сесія: 07–29 травня 2024 року (18:00)
Детальніше на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

Прийом заяв і документів

22 липня – 26 серпня 2024 року (18:00)

Вступні випробування

02–13 вересня 2024 року
Відповідно до розкладу, затвердженого предметною комісією

Оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 16 вересня 2024 року

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

Не пізніше 20 вересня 2024 року (18:00)

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення

Не пізніше 23 вересня 2024 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 25 вересня 2024 року (18:00)

Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 26 вересня 2024 року

Зарахування до аспірантури

1 жовтня 2024 року

Перелік документів для вступу до аспірантури

Для вступу до аспірантури необхідно подати наступні документи:

 • копія екзаменаційного листка ЄВІ або копія дійсного сертифіката тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або дійсного сертифіката Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); або дійсного сертифіката тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • екзаменаційна картка до екзаменаційного листка ЄВІ, якщо вступник не підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
 • заява про допуск до участі у конкурсному відборі на навчання в аспірантурі подається на ім’я ректора;
 • заява про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури;
 • анкета;
 • копія диплома магістра / спеціаліста;
 • копія додатку до диплому магістра / спеціаліста;
 • мотиваційний лист, в якому зазначається інформація про наукові досягнення вступника у вигляді списку публікацій (за наявності);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) з відміткою військово-мобілізаційного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • копія паспорту: 1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією для паспортів старого зразка або копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» + витяг з реєстру територіальної громади з вказаним з вказаним місцем реєстрації для паспортів нового зразка (ID-картка);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Детальніше ознайомитися з інформацією щодо документів можна на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступні випробування до аспірантури

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

 • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
 • іноземна мова;
 • спеціальність.

Вступні випробування до аспірантури складаються з:

 • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано»/«незараховано». Вступник, що отримав «незараховано» до складання вступних випробувань не допускається;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).
Оплата навчання та стипендія

Підготовка докторів філософії в аспірантурі на факультеті соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється:

 • за державним замовленням (для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір);
 • понад державне замовлення (на підставі договорів, укладених між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступником до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 8 023 грн на місяць.

Вартість навчання 2024

1 рік навчання – 59 000 грн/рік
2 рік навчання – 59 000 грн/рік
3 рік навчання – 55 600 грн/рік
4 рік навчання – 55 600 грн/рік

Відділ аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови вступу до аспірантури в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Документи та посилання щодо вступу до аспірантури
Контактний телефон: +38 (044) 204 93 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, каб. 247.

Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email