Аспірантура (PhD) 2021

До аспірантури на факультет соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до аспірантури.

Прийом документів

з 17.05.2021 р. по 25.06.2021 р. (09:00–10:00 та 14:00–17:00, корпус 1, кімн. 247)

Вступні випробування

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 26.08.2021 р. по 07.09.2021 р.

Спеціальності

081 Право

Галузь знань: 08 «Право».

Випускова кафедра: кафедра господарського та адміністративного права, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності

Програма вступного іспиту до аспірантури 2020 (081 Право)
Програму додаткового вступного іспиту до аспірантури 2019 уточнюйте на випускових кафедрах.

Основні терміни

Прийом документів – 17.05–25.06.2021 р.

Вступні випробування – 26.08.2021–07.09.2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників – 09.09.2021 р.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення – 14.09.2021 р.

Зарахування до аспірантури (бюджет) – не пізніше 15.09.2021 р.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 15.09.2021 р.

Зарахування до аспірантури (контракт) – не пізніше 22.09.2021 р.

Строк навчання – чотири роки.

Перелік документів для вступу до аспірантури

Для вступу до аспірантури необхідно подати наступні документи:

Детальніше ознайомитися з інформацією щодо документів можна на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вступні випробування до аспірантури

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури:

  • додаткове вступне випробування (в разі необхідності);
  • іноземна мова;
  • спеціальність.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

  • особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою «зараховано»/«незараховано». Вступник, що отримав «незараховано» до складання вступних випробувань не допускається;
  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Оплата навчання та стипендія

Підготовка докторів філософії в аспірантурі на факультеті соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється:

  • за державним замовленням (для врегулювання відносин між аспірантом і КПІ ім. Ігоря Сікорського укладається договір);
  • понад державне замовлення (на підставі договорів, укладених між КПІ ім. Ігоря Сікорського та вступником до аспірантури (або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку).

Розмір стипендії аспіранта денної форми становить 5 279 грн на місяць.

Вартість навчання понад державне замовлення дивіться на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Відділ аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Умови вступу до аспірантури в КПІ ім. Ігоря Сікорського
Документи та посилання щодо вступу до аспірантури
Контактний телефон: +38 (044) 236 21 49
Адреса електронної пошти: aspirantura@kpi.ua
Адреса: м. Київ, пр-т Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, каб. 247.