Кафедра історії

Кафедра історії об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського. Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 22 викладача: 3 доктора наук, 16 кандидатів наук; 2 професора, 13 доцентів, 4 викладача з науковим ступенем, 3 викладача без наукового ступеня; завідувач лабораторією та 4 лаборанта. При кафедрі діє історичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Працівники кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін:

  1. «Історія України (суспільно-політичний аспект)».
  2. «Україна в контексті  історичного розвитку Європи».
  3. «Історія науки і техніки».
  4. «Історія Київської Політехніки».
  5. «Історія української культури».
  6. «Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ ст.».

Кафедрою видається фахове видання з історичних наук «Сторінки історії: збірник наукових праць». В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів які працюють над темами наукових досліджень.

На базі кафедри історії щорічно проводиться міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії культури у вищій школі”.

Контактна інформація
Костилєва Світлана Олександрівна
Завідувач кафедри