Ігнатова Людмила Русланівна

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (2002 р.)

Освіта

Вища освіта

Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1993)

Аспірантура

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (1998)
Кандидат історичних наук (2002)

Дисципліни

 1. Історія України
 2. Історія науки і техніки
 3. Україна в контексті історичного розвитку Європи

Сфера наукових інтересів

Суспільно-політичне та економічне життя України у складі Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється

Навчально-методичні праці

 1. Ігнатова Л.Р. Історія української культури: курс лекцій/ О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва, Н.І. Паламарчук, Л.Р. Ігнатова та ін..; під заг. д –ра. іст. наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.
 2. Ігнатова Л.Р. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 1 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с.
 3. Ігнатова Л.Р. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 2 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 286 с.
 4. Ігнатова Л.Р. Історія науки і техніки [Текст]: навч. посіб. для студ.-інозем. / І.А.Дичка, С. О. Костилєва, С. Ю. Боєва та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 320 с.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Залучення студентської молоді до підготовки виборів до рад в УСРР наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. / Л.Р.Ігнатова // І всеукраїнська науково-практична конференція «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», 22 травня 2020 р., м.Київ.
2019 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Методологічні аспекти викладання дисципліни “Історія науки і техніки” для студентів інженерних спеціальностей / І.К.Лебедєв, Л.Р.Ігнатова // Вісник аграрної історії. – К., 2019. – Вип. 25-26. – с.307-318.
 2. Ігнатова Л.Р. Українська історія у контексті європейських подій у працях науковців ХХ – початку ХХІ ст. / Л.Р.Ігнатова, І.К.Лебедєв // Вісник аграрної історії. – К., 2019. – Вип.29-30. – с.196-201.
 3. Ігнатова Л.Р. Особливості еволюції селянського землеволодіння у Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л.Р.Ігнатова // П’ята міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура», 22 листопада 2019 р., м.Київ.
2018 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Висвітлення проблем українського селянства на початку ХХ ст. на шпальтах газети УДПР/ Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Університет. Історико-філософський журнал. – 2018. – №1-2.
2017 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Особливості проведення аграрної реформи у Чернігівській та Полтавській губерніях на початку ХХ ст. / Л.Р.Ігнатова //Третя Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика”, 22 листопада 2017 р., м.Київ.
2016 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Столипінська аграрна реформа у Київській губернії: передумови та наслідки для селянського землеволодіння / Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.42. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – с.74-82.
 2. Ігнатова Л.Р. Особливості столипінської аграрної реформи в Україні у дослідженнях останнього десятиліття / Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.43. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – с.51-58.
 3. Ігнатова Л.Р. Історичні особливості селянського землеволодіння у Київській губернії на початку ХХ ст. / Л.Р.Ігнатова // Друга міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація», 14 грудня 2016 р., м.Київ.
2015 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Передумови та заходи по впровадженню указу від 9 листопада 1906 р. у Чернігівській та Полтавській губерніях (на матеріалах періодичної преси України) /Л.Р. Ігнатова // Сіверянський літопис. – 2015. – №4. – с.141-148.
 2. Ігнатова Л.Р. Земля як об’єкт ринкових відносин в Україні у період проведення аграрної реформи П.Столипіна / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш.Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.39. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – с.70-77.
2014 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Київська стратегічна оборонна операція/ Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.37. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – с. 170-184.
 2. Ігнатова Л.Р. Велика Вітчизняна війна: дискусійні питання / Ш.Ш.Рамазанов, Л.Р.Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.38. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2014. – с.160-177.
2013 рік
 1. Ігнатова Л. Р. СРСР — Німеччина: хто планував розпочати війну? / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.35. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – с.172-189.
 2. Ігнатова Л.Р. Причини поразки Червоної Армії у початковий період Великої Вітчизняної війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.36. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2013. – с.123-136.
 3. Ігнатова Л.Р. Початок Великої Вітчизняної війни: міфи та реальність / / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2013. – №2. – С.55-65.
 4. Ігнатова Л.Р. Економічне становище України у складі Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. /Л.Р.Ігнатова // Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку сучасної економічної науки в транспортній галузі. – К.: КДАВТ, 2013. – с.141-143.
2012 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Основні причини поразки СРСР на початковому етапі Великої Вітчизняної війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2012. – №5-6. – С.32-49.
2011 рік
 1. Ігнатова Л.Р. Сучасна історіографія у пошуках відповіді на питання: хто винен у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2011. – № 2. — С.79—90.
 2. Ігнатова Л.Р. Пакт Молотова-Ріббентропа, його роль у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова // Університет. Історико-філософський журнал. – 2011. – № 5. — С.18—26.
 3. Ігнатова Л. Р. Економічне становище українського селянства у складі Російської імперії. (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)/ Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамазанов. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 62 – 70.
2010 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Київська стратегічна оборонна операція. Причини та наслідки загибелі Південно-Західного фронту / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Університет. Історико-філософський журнал. — 2010. — № 1. — С. 52—61.
 2. Ігнатова Л.Р. Причини та винуватці розв’язання Другої світової війни у висвітленні сучасних дослідників / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010 — С.135—147.
 3. Ігнатова Л.Р. Протодержавні об’єднання слов’ян на терені сучасної України / Н.І. Паламарчук, Л.Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 31. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010 — С.5—13.
 4. Ігнатова Л.Р. Пакт Молотова-Ріббентропа вагома умова у розв’язанні Другої світової війни / Ш.Ш. Рамазанов, Л.Р. Ігнатова, І.К. Лебедєв // Міжнародна наукова конференція “Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). – 27 квітня 2010 р., м.Київ.
2009 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Соціальна структура українського суспільства в Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 27—37.
 2. Ігнатова Л. Р. Литовсько-польський період в українській історії державотворення / Л. Р. Ігнатова, Н. І. Паламарчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 12—21.
 3. Ігнатова Л. Р. Періодична преса як джерело вивчення економічного становища українського селянства в період революції 1905-1907 р. / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 29. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 86—95.
2008 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Конституційний процес в Україні в історичній ретроспективі / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 26. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 68—75.
 2. Ігнатова Л. Р. Національне питання в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Університет. Історико-філософський журнал. — 2008. — № 6. — С. 22—29.
 3. Ігнатова Л. Р. Трагедія Південно-Західного фронту. Хто в цьому винен? (липень-вересень 1941 р.) / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Сторінки історії. — 2008. — № 27. — С. 145—152.
2007 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Демографічна ситуація в Україні : проблеми та шляхи її вирішення / Л. Р. Ігнатова, Ш. Ш. Рамазанов // Інтелігенція і влада. Серія «Соціологія». Вип. 12. — Одеса, 2007. — С. 104—113.
2006 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа в Україні на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 24. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 159—161.
 2. Ігнатова Л. Р. Історія аграрного реформування незалежної України / Л. Р. Ігнатова // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Тернопіль, 27 січня 2006). — Тернопіль, 2006. — С.136—138.
2005 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Цінова політика Селянського Поземельного банку щодо продажу поміщицьких земель в Україні у період реформ у Російській імперії на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 21. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — С. 98—107.
2004 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Реформування сільського господарства України на початку ХХ ст. : історіографія проблеми / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 20. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. — С. 62—72.
2003 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Міграція українського селянства на схід Російської імперії в роки аграрної реформи П. А. Столипіна / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 24—32.
2001 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Історія. Вісник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2001. — Вип. 56. — С. 48—51.
 2. Ігнатова Л. Р. Періодичні видання про шляхи та способи аграрного реформування в І та ІІ Державних Думах / Л. Р. Ігнатова // Наукові записки. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. — К., 2001. — Вип. XXXVIII. — С. 180—185.
 3. Ігнатова Л. Р. Роль українського селянства у формуванні ринкових відносин у роки столипінської аграрної реформи на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Історія. Вісник. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2001. — Вип. 58. — С. 43—46.
2000 рік
 1. Ігнатова Л. Р. З досвіду ринкових відносин в Україні в період столипінської реформи на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Історія України. — 2000. —№ 34. — С. 6—7.
1999 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Селянський банк в роки столипінської реформи у висвітленні періодичної преси України / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 12. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1999. — С. 36—42.
1997 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Сільськогосподарська оренда землі в Україні на початку ХХ ст. / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 9. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка»,1997. — С. 1—5.
 2. Ігнатова Л. Р. Аграрне питання в Україні : від столипінської реформи до земельного закону УНР / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 9. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка»,1997. — С. 135—136.
1996 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Роль столипінської аграрної реформи в сільськогосподарському житті України / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ», 1996. — С. 18—19.
1994 рік
 1. Ігнатова Л. Р. Переселенський рух в роки столипінської реформи в Україні / Л. Р. Ігнатова // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 6. Книга 2. Частина 1. — К. : НПО «Монокон, 1994. — С. 45—49.
 2. Ігнатова Л. Р. Причини проведення столипінської аграрної реформи та її наслідки / Л. Р. Ігнатова // Історія українського народу. Тези доповідей на ІІ республіканській науково-практичній студентській конференції (Київ, 19 – 22 квітня 1994 року). — К. : Ротапринт підприємства «Укрдортехнология», 1994. — С. 69—70.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email