Освітні компоненти (054 Соціологія)

Бакалаврат

Освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація»

1 семестр (1 курс)
 • Вступ до соціологічної професії
 • Історія соціології. Частина 1
 • Загальна соціологія. Частина 1
 • Основи роботи з числовою соціальною інформацією
 • Соціологія громадської думки та мас-медіа
 • Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 1
 • Україна в контексті історичного розвитку Європи
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Основи здорового способу життя

2 семестр (1 курс)
 • Історія соціології. Частина 2
 • Загальна соціологія. Частина 2
 • Теорія і історія врегулювання конфліктів
 • Соціологія особистості, освіти та культури
 • Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 2
 • Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 1
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 1
 • Основи академічного письма
 • Основи здорового способу життя

3 семестр (2 курс)
 • Медіація у врегулюванні конфліктів
 • Соціальна ідентичність та конфлікти в модерному соціумі
 • Політична наука: конфліктологічний підхід. Частина 1
 • Політичний діалог та медіація
 • Математичні та статистичні методи аналізу соціальної інформації. Частина 3
 • Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 2
 • Загальна теорія розвитку
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)

4 семестр (2 курс)
 • Політична наука: конфліктологічний підхід. Частина 2
 • Політична наука: конфліктологічний підхід (курсова робота)
 • Методологія, методи та технології соціологічних досліджень. Частина 3
 • Соціальна статистика і демографія
 • Соціологія гендерних конфліктів
 • Нерівності, конфлікти і соціальна справедливість
 • Соціологія економіки та підприємництва
 • Екологічний менеджмент
 • Практичний курс іноземної мови. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (ЗУ-Каталог)

5 семестр (3 курс)
 • Соціологія модерну та модернізації
 • Соціологія модерну та модернізації (курсова робота)
 • Сучасні соціологічні теорії. Частина 1
 • Сучасні теорії миру та конфліктів
 • Інформаційне право
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

6 семестр (3 курс)
 • Медіація та миротворчість
 • Теорія і практика переговорів у медіації
 • Сучасні соціологічні теорії. Частина 2
 • Комп’ютерний аналіз соціальної інформації
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 7 семестр (4 курс)
 • Соціологія комунікації за умови конфлікту
 • Соціологія комунікації за умови конфлікту (курсова робота)
 • Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління. Частина 1
 • Національна економіка
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)

 8 семестр (4 курс)
 • Соціологічні дослідження соціальних структур, організацій та управління. Частина 1
 • Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • практика
 • кваліфікаційна робота

Магістратура

Освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація»

1 семестр (1 курс)
 • Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів. Частина 1
 • Запобігання конфліктів та забезпечення сталого миру
 • Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій
 • Соціологія конфліктів та війн у контексті трансформацій та модернізацій (курсова робота)
 • Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво. Частина 1
 • Соціологічні студії міграцій та вимушених переселень
 • Медіація та фасилітація у вирішенні конфліктів
 • Лідерство та антикризовий менеджмент
 • Педагогіка вищої школи
2 семестр (1 курс)
 • Методологія та методи соціологічного дослідження конфліктів. Частина 2
 • Регіональні/етнічні конфлікти та миробудівництво. Частина 2
 • Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
3 семестр (2 курс)
 • практика
 • магістерська дисертація

Аспірантура

Освітня програма «Соціологія»

1 семестр (1 курс)
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
 • Історична соціологія модернів, модернізацій та розвитку
2 семестр (1 курс)
 • Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
 • Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
 • Трансформації соціально-наукового пізнання
3 семестр (2 курс)
 • Актуальні методологічні проблеми соціологічного дослідження
 • Організація науково-інноваційної діяльності
 • Методологія педагогічної діяльності
 • Педагогічна практика
4 семестр (2 курс)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
 • вибірковий освітній компонент (Ф-Каталог)
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email