Лабур Ольга Володимирівна

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (1999 р.)
Тема дисертації: «Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI–XVIII ст.)»

Освіта

Вища освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1995)

Аспірантура

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кандидат історичних наук (1999)
Дисертація на тему «Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI–XVIII ст.)»

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
 2. Всесвітня історія ХХ ст.

Сфера наукових інтересів

Гендерна історія України

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється

Деякі публікації

2011 рік
 1. Лабур О. В. Міжнародний жіночий день в радянській Україні 1920-х рр..: святкова культура крізь призму писемних джерел // Університет. Науковий історико-філософський журнал.—2011. — № 2. — С. 5—12.
 2. Лабур О. В. Femina sovetica in publico: три документа про конфліктні практики суспільної активності жінок в Україні 1920-1930 рр. // Українознавчий альманах. — 2011. – №6. — С. 114—118.
 3. Лабур О. В. Діловодна документація жінсекції «ТСОАВІАХІМА» як джерело з історії «воєнізації» жінок Києва 1929-1930 рр. (на матеріалах Державного архіву Київської області) // Історія і географія. Збірник наукових праць Харк. нац. пед. ун-ту ім.. Г.С. Сковороди. — 2011. — Вип.41. — С. 266—270.
 4. Лабур О. В. Інформаційний потенціал джерел з життя харків’янок 1920-х рр. // Історія і географія. Збірник наукових праць Харк. нац. пед. ун-ту ім.. Г.С. Сковороди. — 2011. — Вип.40. — С. 196—200.
2009 рік
 1. Лабур О. В. Радянська історіографія про «звільнення жінки» в Україні 20 – 30–х рр. : перетворення ідеї в догму / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 121—129.
 2. Лабур О. В. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночої історії 20-30-х років // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2009. – № 4. — С. 35—41.
 3. Лабур О. В. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2009. — № 6. — С. 16—22.
 4. Лабур О. В. Мешканки радянських столиць України 20-30-х рр.: проблема гендеру в джерельній інформації // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — Т. 19. — Кн. ІІ. — Ч. 1. — 2009. — С. 412—421.
2008 рік
 1. Лабур О. В. Трудова політика в Радянській Україні (20 — 30–ті роки XX ст.) : гендерний аспект / О. В. Лабур // Вісник. — К., 2008. — № 2 (44). — С. 143—150.
 2. Лабур О. В. До питання історико-лінгвістичного дискурсу в сучасних гендерних дослідженнях з історії України // Сторінки історії. – Вип. 26. – 2008. — С. 105—114.
 3. Лабур О. В. Гендерна складова трудової політики в Радянській Україні (20-30-х рр. ХХ ст): історіографія проблеми // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2008. — № 2. — С. 59—68.
 4. Лабур О. В. Історіографічні аспекти взаємовідносин гендеру і націотворення в Україні // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Історичні науки. — Серія 6. — Випуск 6. — С. 59—65.
 5. Лабур О. В. Жінки-історики і проблема створення жіночої історії // Матеріали ІV-ї Міжнар. наук.-прак. конф. «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє». — К., 2008. — С. 234—240.
 6. Лабур О. В. Стребкова Ю. Жінки в науці та освіті гендерні реалії (ІV Міжнародна наукова практична конференція, 7-8 листопада 2008 року, м. Київ) // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2008. — № 6. — С. 85—89.
2007 рік
 1. Лабур О. В. До питання причин і передумов виникнення вітчизняних гендерних досліджень / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 70—80.
 2. Лабур О. В. Гендерна соціалізація в українському суспільстві ХVІ – ХVІІІ ст. : спроба теоретичного та історіографічного аналізу / О. В. Лабур // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. — 2007. — № 2. — С. 197—205.
 3. Лабур О. В. Уявлення щодо поведінки жінок у полемічній та поетичній творчості в Україні ХVІ – ХVІІ століть / О. В. Лабур // Часопис української історії. — 2007. — № 7. — С. 8—13.
 4. Лабур О. В. Карне статутне право ХVІ століття як джерело історії ґендерних відносин в Україні / О. В. Лабур // Історична пам’ять. — 2007. — № 1. — С. 98—101.
 5. Лабур О. В. Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії / О. В. Лабур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія : історія. — 2007. — № 89–90. — С. 165—167.
 6. Лабур О. В. До питання висвітлення ґендерної трансформації в Україні (перша половина ХХ ст.) у працях сучасних вітчизняних науковців / О. В. Лабур // Університет : науковий історико-філософський журнал. — № 2. — 2007. — С. 61—69.
 7. Лабур О. В. До питання причин та передумов виникнення вітчизняних ґендерних досліджень / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 70—79.
 8. Лабур О. В. Гендерна соціалізація в українському суспільстві XVI — XVIII ст. : спроба теоретичного та історіографічного аналізу / О. В. Лабур // Вісник. — К., 2007. — №1 (38). — С. 197—205.
 9. Лабур О. В. До питання висвітлення ґендерної трансформації в Україні (перша половина ХХ ст.) у працях сучасних вітчизняних науковців / О. В. Лабур // Вісник. — К., 2007. — Вип. 2 (39). — С. 119—125.
 10. Лабур О. В. Трансформація ґендерних відносин в Україні (1917-1939рр.): вітчизняна історіографія проблеми // Університет: науковий історико-філософський журнал. — 2007. — № 2 — С. 61—69.
2006 рік
 1. Лабур О. В. Новітні інтерпретації історичного розвитку України ХVI-XVII століть // Сторінки історії. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2006. — №23. — С. 21—27.
 2. Лабур О. В. Новітні підходи до висвітлення історичного розвитку України ХVI – XVII століть / О. В. Лабур // Всеукраїнська наук.-теор. конференція «Шлях України : колізії новітнього поступу». — Тернопіль, 2006. — С. 138—140.
2005 рік
 1. Лабур О. В. Сучасна науково-історична творчість як важливий аспект гуманітарної стратегії розвитку України / О. В. Лабур // 8-ма Міжнародна наук.-практ. конференція «Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття». — К. : Екмо, 2005. — С. 78—79.
2004 рік
 1. Лабур О. В. Гетьманша Анастасія Марківна Голуб-Скоропадська // Сторінки історії. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. — №20. — С. 94-102.
2003 рік
 1. Лабур О. В. До питання про соціальну поведінку жінки за нормами карного права Литовських статутів / О. В. Лабур // Держава і право. Збірник наукових праць. Спецвипуск. — К. : Інститут держави і права НАН України, 2003. — С. 421—424.
 2. Лабур О. В. До питання про соціальну поведінку жінки за нормами карного права Литовських статутів // Держава і право: зб. наук. праць. Спецвипуск. – К.: Інститут держави і права НАН України, 2003. — С. 421—424.
 3. Лабур О. В. Соціально-майновий статус українських жінок у XVI-XVIIІ ст. // Питання історії України: зб. наук. статей. — Чернівці: Зелена Буковина, 2003. — Т. 6. — С.77—79.
 4. Лабур О. В. Гендерний дискурс у науковому пізнанні історичних процесів / О. В. Лабур // 7-ма Міжнародна наук.- прак. конф. «Творчість врятує світ». — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 155—157.
2002 рік
 1. Лабур О. В. Деякі прояви войовничості українських шляхтянок щодо маєткових справ ( XVI-XVIIІ ст.) // Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили / наук.-метод. журнал. — Миколаїв: Вид-во МДГУ, 2002. — Вип. 4. — Т. 17. — С.12—16.
 2. Лабур О. В. Жіночий чинник в історії України (Рец.: Кривошия О. Материзна. Інка в правовій культурі українського народу. – Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 96 с.) // Сіверянський літопис. — Чернігів: “Деснянська правда”, 2002. – №2. — С.133—135.
1999 рік
 1. Лабур О. В. Виробляли й продавали шляхтянки, міщанки, селянки… // Віче. – К.: “Преса України”,1999. — №3. — С.146-150.
1998 рік
 1. Лабур О. В. Вплив жінок на суспільно-політичне життя України XVI-XVIIІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Вид-во Астропринт, 1998. – Вип. 3-4. — С. 61—66.
1997 рік
 1. Лабур О. В. Жінки у релігійному житті на Україні протягом XVI – XVIII ст. / О. В. Лабур // Актуальні проблеми політики. — Одеса : Астропринт, 1997. — Вип. 1–2. — С. 243—246.
 2. Лабур О. В. Жінка в правовому контексті суспільних відносин в Україні ( XVI-XVIIІ ст.) // Сторінки історії. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 1997. — Вип. 9. — С. 63—68.
 3. Лабур О. В. Жінки у релігійному житті України протягом XVI-XVIIІ століттях // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Вид-во Астропринт, 1997. — Вип. 1-2. — С. 243—246.
1996 рік
 1. Лабур О. В. Роль шляхетних жінок у релігійно-культурному житті України (кінець XVI – перша половина XVII ст.) / О. В. Лабур // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 8. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка». — 1996. — С. 90—91.
1995 рік
 1. Лабур О. В. Культурно-просвітницька діяльність жінок України у XVI-XVII століттях // Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. “Жінки України: сучасний статус і перспективи”. — Одеса, 1995. — С.127—128.
1994 рік
 1. Лабур О. В. Видатні жінки Київської Русі // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. “Жіночий рух в Україні: історія і сучасність”. — Одеса, 1994. — С.69—70.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email