Бузань Віталій Юрійович

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (2013 р.)

Освіта

Вища освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009)

Аспірантура

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2012)

Дисципліни

 1. Історія України
 2. Україна в контексті історичного розвитку Європи
 3. Історія української культури
 4. Історія науки і техніки
 5. Інформаційно-комунікаційні технології в історичних дослідженнях

Сфера наукових інтересів

 • історія міжнародних відносин;
 • політика США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту.

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • відповідальний за супроводження веб-ресурсів кафедри (вебсайт, сторінки в соціальних мережах);
 • відповідальний за впровадження системи «Електронний кампус».

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Бузань В.Ю. Протистояння між США та СРСР в арабсько-ізраїльському конфлікті // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. — К.: Арт Економі, 2020. – С. 65-68.
2018 рік
 1. Бузань В. Ю. Політика адміністрації Л. Джонсона щодо арабсько-ізраїльського конфлікту (1963-1969 рр.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2018. – № 46. – С. 188-197.
 2. Бузань В. Ю. Історія Фінляндії очима студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2018. – № 47. – С. 177-181.
2016 рік
 1. Бузань В. Ю. Вплив холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту // Американська історія і політика. – 2016. – № 2. – С. 99-106.
 2. Бузань В. Ю. Політика США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту за президенства Д. Ейзенхауера (1953-1961 рр.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. – 2016. – № 41. – С. 138-149.
2015 рік
 1. Бузань В. Ю. Американсько-радянські переговори з питань врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1967-1973 рр.) / В. Ю. Бузань // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2015. – № 95. – С. 118-122.
 2. Бузань В. Ю. Формування політики адміністрації Г. Трумена щодо палестинського питання (1945-1948 рр.) / В. Ю. Бузань // Сторінки історії. Збірник наукових праць. – 2015. – № 40. – С. 129-138.
 3. Бузань В. Ю. Внутрішні протиріччя в адміністрації Гаррі Трумена з палестинського питання / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету – 2015: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2015. – С. 452-454.
 4. Бузань В. Ю. Американсько-радянські переговори з питань врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (1960-1970-ті рр.) / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 14-16.
 5. Бузань В. Ю. Американсько-радянське суперництво в арабсько-ізраїльському конфлікті / В. Ю. Бузань // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали XVIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки» (22-23 квітня 2015 року, м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 36-37.
2013 рік
 1. Бузань В. Ю. Вплив американсько-радянського суперництва на перебіг арабсько-ізраїльського конфлікту (1956-1991 рр.) / В. Ю. Бузань // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2013. – № 69. – С. 218-222.
 2. Бузань В. Ю. Вплив американсько-радянського суперництва на перебіг арабсько-ізраїльського конфлікту / В. Ю. Бузань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн»: Збірник наукових статей. – К., 2013. – С. 138-140.
2012 рік
 1. Бузань В. Ю. Процес врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в контексті американсько-радянських відносин / В. Ю. Бузань // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 65-ї міжнародної наукової конференції (20 квітня 2012 р.). – Харків, 2012. – С. 237-238.
 2. Бузань В. Ю. Концептуальне забезпечення політики США щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту в 1967-1991 рр. / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. Вип. V. – Ч. 3. – К., 2012. – С. 10-11.
2011 рік
 1. Бузань В. Ю. Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах / В. Ю. Бузань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2011. – № 107. – С. 4-7.
 2. Бузань В. Ю. Позиція США щодо Суецької кризи 1956 р. / В. Ю. Бузань // Шості Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2011. – С. 253-256.
 3. Бузань В. Ю. Позиція США і СРСР під час війни в Лівані 1982 р. / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. ІV. – Ч. 3. – К., 2011. – С. 42-43.
 4. Бузань В. Ю. Арабсько-ізраїльські війни в контексті суперництва між США та СРСР / В. Ю. Бузань // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї міжнародної наукової конференції (22 квітня 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 160-161.
2010 рік
 1. Бузань В. Ю. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство / В. Ю. Бузань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2010. – № 100. – С. 4-6.
 2. Бузань В. Ю. «Шестиденна війна» 1967 р. на Близькому Сході в американсько-радянських відносинах / В. Ю. Бузань // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія: Історичні науки. – 2010. – Т. 140. – № 127. – С. 78-83.
 3. Бузань В. Ю. Жовтнева війна 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння / В. Ю. Бузань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2010. – № 99. – С. 7-10.
 4. Бузань В. Ю. «Шестиденна війна» на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вип. ІІІ. – Ч.2. – К., 2010. – С. 107-109.
2008 рік
 1. Бузань В. Ю. Кемп-девідський мирний процес урегулювання близькосхідного конфлікту / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна. Історія: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Вип. VI. – Ч. 2. – Т. 1. – К., 2008. – С. 46-48.
 2. Бузань В. Ю. Близькосхідна дипломатія Г. Кіссінджера (перша пол. 1970-х. рр.) / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Вип. І. – Ч. 2. – К., 2008. – С. 21-24.
2007 рік
 1. Бузань В. Ю. Політика СРСР щодо Палестинської проблеми у 1947–1949 рр. / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Вип. V. – Ч. 3. Історія. – К., 2007. – С. 208-210.
 2. Бузань В. Ю. Позиція Радянського Союзу в ООН щодо Палестинської проблеми (1947–1948 рр.) / В. Ю. Бузань // Каразінські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції (20 квітня 2007 р.). – Харків, 2007. – С. 43-45.
 3. Бузань В. Ю. Палестинська проблема в зовнішній політиці США (1991–1994 рр.) / В. Ю. Бузань // Дні науки історичного факультету – 2007: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: матеріли доповідей та виступів. – Вип. I. Секція: нова та новітня історія зарубіжних країн. – К., 2007. – С. 16-20.
2006 рік
 1. Бузань В. Ю. Політика США щодо Палестинської проблеми в 1945–1970 роках / В. Ю. Бузань // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вип. IV. – Ч. 3. Історія. – К., 2006. – С. 366-369.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email