Шевчук Тетяна Вікторівна

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (1997 р.)
Тема дисертації: «Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918-1939 рр.»

Освіта

Вища освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1991)

Аспірантура

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (1995)
Кандидат історичних наук (1997)

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
 2. Історія української культури
 3. Історія науки і техніки

Сфера наукових інтересів

Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції у країнах Західної Європи (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Університет Регенсбурга (Німеччина, 1996 рік)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється

Навчально-методичні праці

 1. Історія України. Бакалаврський цикл. Програма курсу, теми лекцій, плани семінарських занять, теми для самостійної роботи студентів. Київ, НТУУ «КПІ», 2001, 36с.
 2. Історія України ( Соціально – політичні аспекти). Навчальний посібник. Київ, 2003, НТУУ «КПІ», Ч.1. — С. 98.
 3. Тести з курсу «Історія України» та методичні рекомендації по їх виконанню для студентів Ї курсу всіх спеціальностей та форм навчання. СD, 2005, 2Мб, (Бадрак М.П., Полторак В.П.).
 4. Історія української культури. Курс лекцій Під загальною редакцією д.і.н. С.О.Костилєвої. Лекція: «Культурна праця української еміграції». Київ,НТУУ «КПІ», 2010. — С. 267-297.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Use technologies distance learning in inclusive education. International independent scientific journal VOL. 3; №15; 2020; , Kraków,Poland; стор.46-50. Співавтор: Бублик Г.А. (доцент ВМУРоЛ «Україна»)
2019 рік
 1. Шевчук Т.В. Використання технологій дистанційного навчання в інклюзивній освіті. Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference. Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol.2, February 25, 2019, Warsaw, Poland. Стор.25-30. Співавтор: Бублик Г.А. доцент ВМУРоЛ «Україна».
 2. Шевчук Т.В. Борис Миколайович Бублик – видатний учений і патріот. Київ, 2019, Сторінки історії. Збірник наукових праць, № 4, стор. 1-177.
2018 рік
 1. Шевчук Т.В. Шляхи впровадження дуальної системи при набутті вищої освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». Хмельницький, 2018, стор. 10 Бублик Г.А. доцент ВМУРоЛ «Україна».
2017 рік
 1. Шевчук Т.В. Культурна політика на Мальті. Київ, 2017, Сторінки історії. Збірник наукових праць, № 45, стор. 169-177. Співавтор: Т.Ю.Перга (ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України).
2016 рік
 1. Шевчук Т.В. Проблеми підготовки наукових та інженерних кадрів на сторінках журналу «Питання історії науки і техніки». Київ, 2016, Сторінки історії. Збірник наукових праць, № 42, с. 187 -197. 11
 2. Шевчук Т.В. Вплив воєнної пропаганди на британське суспільство під час Першої світової війни. Київ, 2016, Сторінки історії. Збірник наукових праць, № 43, стор.59-66. Співавтор: Перга Т.Ю.
2015 рік
 1. Шевчук Т.В. Антирелігійна політика радянської влади в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. друк Київ, 2015, Сторінки історії. Збірник наукових праць, № 39, с.100- 113.
 2. Шевчук Т.В. Жіночі українські організації як складова просвітницької й культурної еміграції в Чехословаччині в 20-30 рр. ХХст. друк Київ, 2015, Сторінки історії. Збірник наукових праць, № 40, с.81 – 93. Історія України ( соціально – політичні аспекти). Дистанційний курс навчання для студентів усіх напрямів підготовки. Розроблений на платформі Moodle. 2015. Авторський колектив: Костилєва С.О., Лабур О.В.
2012 рік
 1. Шевчук Т. В. Досягнення техніки в першій половині ХХ ст. як ознака конкурентоспроможності підприємств. / Т.В. Шевчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 170 – 179.
 2. Шевчук Т. В. Наука і релігія: історія відносин. / Т.В. Шевчук// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 168 – 174.
 3. Шевчук Т. В. Україна: історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Н.Ф. Гнатюк, Л.Р. Ігнатова, Т.В. Шевчук та ін.
 4. Шевчук Т. В. Україна: історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково – практичній конференції (Київ, 12 – 13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Т.В. Шевчук та ін.
2011 рік
 1. Шевчук Т.В. Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі. Тези. Науково-методична конференція « Інноваційні технології підготовки правоохоронців», Київ 22 квітня 2011. — С. 195—197.
2010 рік
 1. Шевчук Т.В. Особистість в історичній ретроспективі. Міжнародна студентська конференція «Україна: історія, культура, пам’ять».- Київ, 2010. — С. 299—306.
 2. Шевчук Т. В. Україна: історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково – практичній конференції (Київ, 21 – 22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с. Редколегія: О.С. Білявська, Н.Ф. Гнатюк, Т.В. Шевчук та ін.
2007 рік
 1. Шевчук Т.В. Українська наукова інтелігенція в період катаклізмів. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — Вип. 25. — С. 32—40.
2006 рік
 1. Шевчук Т.В. Спроба аналізу інтелектуального життя України (1917 -1929). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 23. — С. 65—76.
 2. Шевчук Т.В. Сторінки діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926 -1945). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — Вип. 24. — С. 19—30.
2005 рік
 1. Шевчук Т.В. Два напрямки української перспективи: українська еміграція в Німеччині та політика Німеччини в 1918 -1939 рр. . / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — Вип. 21. — С. 17—26.
2002 рік
 1. Шевчук Т.В. Наукова діяльність української еміграції в Чехословаччині по створенню вищих навчальних закладів в 20-30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — Вип. 16. — С. 23—33.
1997 рік
 1. Шевчук Т.В. Діяльність української наукової еміграції в Німеччині в міжвоєнне двадцятиліття. (Брошура). Київ, 1997, МПП, — С. 24.
1996 рік
 1. Шевчук Т.В. Інтелігенція в процесі відродження Української держави (1918 – 1928). / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ». — Вип. 8. — К., 1996. — С. 15—26.
 2. Шевчук Т. В. Наукова діяльність професора Івана Мірчука. / Т.В. Шевчук // «Посвіт» № 1. — К., 1996. — С. 3—6.
1995 рік
 1. Шевчук Т.В. Культурно – освітня діяльність української еміграції в Німеччині в 20- 30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Видавництво НТУУ «КПІ». — Вип. 7. — К., 1995. — С. 42—50.
1994 рік
 1. Шевчук Т.В. До питання про створення та перші роки діяльності Української академії наук у Києві. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой». — Вип. 6. — К., 1994. — С. 12—22.
 2. Шевчук Т.В. Музейні цінності України, як засіб формування національної культури молодих спеціалістів. Тези: Міжнародна науково – методична конференція «Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста». Київ, 1994.
 3. Шевчук Т.В. Наукова діяльність Н.Д.Полонської – Василенко. Тези: Міжнародна науково – методична конференція «Жіночий рух в Україні: історія та сучасність», Одеса, 1994.
 4. Шевчук Т.В. З досвіду використання високопрофесійних кадрів в умовах ринку на Україні (20-ті роки). . Тези: ІІ Українська науково – практична студентська конференція «Історія українського народу» Київ, 1994.
1993 рік
 1. Шевчук Т.В. Наукова діяльність української еміграції в 20- 30 хх роках ХХ століття. / Т.В. Шевчук // Сторінки історії. Збірник наукових праць. — К. : Ротапринт тресту «Оргдорстрой». — Вип. 3. — К., 1993. — С. 10—18.
1992 рік
 1. Шевчук Т.В. Наукова інтелігенція в після жовтневе десятиріччя. Тези: І / Т.В. Шевчук // Українська науково-практична студентська конференція «Історія українського народу» — К., 1992.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email