Тарнавський Ігор Станіславович

Доктор історичних наук

Посада

Професор

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Доктор історичних наук (2013 р.)

Освіта

Вища освіта

Донецький державний університет (1988)

Аспірантура

Донецького державного університету
Кандидат історичних наук (1999)

Докторантура

Доктор історичних наук (2013)

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
 2. Історія науки і техніки
 3. Українська історична біографістика

Сфера наукових інтересів

 • окупаційна політика нацистської Німеччини та її союзників у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.);
 • діяльність органів місцевого управління на окупованих українських землях;
 • стратегія виживання місцевого населення в умовах окупації;
 • проблеми колабораціонізму.

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється.

Навчально-методичні праці

 1. Тарнавський І.С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941 – 1943 рр.): Монографія / І.С. Тарнавський. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 218 с.
 2. Тарнавський І.С. Політика Третього Рейху та його союзників на окупованих українських землях в роки Другої світової війни: Монографія /І.С. Тарнавський. – Донецьк: ТОВ «ВПП «Промінь», 2012. – 492 с.

Деякі публікації

2020 рік
 1. Салата О.О., Тарнавський І.С. Діяльність театральних колективів в умовах нацистської окупації 1941-1943 рр.: уявлення та реалії (за матеріалами часопису «Українська дійсність») /О.О. Салата, І.С. Тарнавський //Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – Вип. 50. – С. 90 – 108.; (Web of Science Core Collection. ESCI).
 2. Акименко К.В., Тарнавський І.С. Напрямки інформаційної політики націоналістичних організацій української діаспори (кінець 1950 — початок 1990-х рр.) / К.В. Акименко, І.С. Тарнавський // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи (актуальні питання нового та новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. – К. : Арт Економі, 2020. — С. 52 – 56.
2019 рік
 1. Тарнавський І.С. Працевикористання місцевого населення Донбасу в період нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський //Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – Вип. 48. – С.145 – 158.; (Web of Science Core Collection. ESCI).
 2. Тарнавський І.С. Доля циганського населення південно-західних українських земель за часів румунської окупації (1941-1944 рр.) / І.С. Тарнавський// Південь України: збірка наукових праць. Вип. 7 / відп. ред. М.І. Михайлуца. – Херсон: ОЛДІ-Плюс, 2019. – С. 489 – 497.
2017 рік
 1. Тарнавський І.С. «Маріупольське відродження» в умовах нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський // Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 82 – 95. (Web of Science Core Collection. ESCI).
 2. Тарнавський І.С. Діяльність айнзатцгрупи «D» на Півдні України (липень 1941 – липень 1942 рр.) / І.С. Тарнавський // NAD WІSŁĄ І DNІEPREM. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszłość і teraźnіejszość. Zbiór prac naukowych dedykowanych profesorowie Emilianowi Wiszce (1940-2014). – Toruń-Кijów: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre, 2017. – Т.1. – S. 96 – 104.
 3. Тарнавський І.С. Місцева допоміжна поліція Донеччини в період нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський // Київські історичні студії. – Київ, 2017. – № 1(4). – С. 110 – 120.
 4. Тарнавський І.С. Етнічні німці Півдня України та політика германізації в період Другої світової війни/ І.С. Тарнавський//Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. М.І. Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С. 339 – 346.
2015 рік
 1. Тарнавський І.С. Стратегія виживання інтелігенції Південно-Східної України в умовах окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць V Міжнар. наук. конф., 24 – 25 квіт. 2015 р., – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 341 – 348.
 2. Тарнавський І.С. Українські етнічні землі у складі Генеральної губернії й дистрикту «Галичина» (1939 – 1944 рр.): адміністративний поділ та органи управління / І.С. Тарнавський. – Сбірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи». – Житомир-Вінниця, 2015. – С. 50 – 52.
 3. Тарнавський І.С. Історія створення в окупованому Києві Української Книжкової Палати (1941 р.) / І.С. Тарнавський. – Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ ст.: європейський цивілізаційний вимір: матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 158 – 168.
 4. Тарнавський І.С. Політика румунської влади щодо циган на окупованих українських землях (1941 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Київські історичні студії: зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 1. – С. 84 – 90.
 5. Тарнавський І.С. Українські землі в стратегічних планах Третього рейху / І.С. Тарнавський. – Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ – ХХІ століть: тези Міжнародної науково-практичної конференції, 19 берез. 2015 р. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. – С. 87 – 93.
2013 рік
 1. Тарнавський І.С. Документи Київської міської управи про історію створення української Книжкової палати у 1941 р. (за часів нацистської окупації)/ І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2013. – № 1 (51). – С. 45 – 53.
 2. Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих Східних територій та підпорядковані йому місцеві органи: історія створення, структура та діяльність (1941 – 1945 рр.) / І.С. Тарнавський. – Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52 – 61.
 3. Тарнавський І.С. Політика німецької окупаційної влади щодо радянських військовополонених в Донбасі (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2013. – № 4 (54). – С. 172 – 182.
 4. Тарнавський І.С. Адміністративний поділ та органи управління Закарпаття за часів угорської окупації (1939 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр. (у 2 томах). Т.2. – Донецьк: ДонНу, 2013. – С. 170. (375 с.).
2012 рік
 1. Тарнавський І.С. Геноцид єврейського народу на окупованих Румунією українських землях (1941 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2012. – № 2 (50). – С. 15 – 26.
 2. Тарнавський І.С. Створення та функціонування допоміжної поліції в Донбасі за часів нацистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 21 / Голов. ред. – З.Г. Лихолобова. Упорядник та відповідальний за випуск О.В. Стяжкіна. – Донецьк, ДонНУ, 2012. – С. 63 – 80.
2011 рік
 1. Тарнавський І.С. Антициганська політика нацистської Німеччини та її союзників на окупованій території України (1941 – 1944 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 20 / Заст. голов. редакт., упорядник та відповідальний за випуск О.В. Стяжкіна. – Донецьк, ДонНУ, 2011. – С. 131 – 150.
 2. Тарнавський І.С. Діяльність айнзатцгруп на території України (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2011. – № 1 – 2 (47 – 48). – С. 31 – 43.
 3. Тарнавський І.С. Українські етнічні землі у складі Генеральної губернії за часів нацистської окупації (1941 – 1944 рр.): адміністративний поділ та органи управління / І.С. Тарнавський. – Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009-2010 рр. Т.2. – Суспільно-гуманітарні науки /Під ред. П.В. Єгорова, С.В. Беспалової. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – С. 203 – 204.
2010 рік
 1. Тарнавський І.С. Аграрна політика німецької окупаційної влади на території Донбасу (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 19 / Голов. ред. та упорядник З.Г. Лихолобова. – Донецьк, ДонНУ, 2010. – С. 26 – 39.
 2. Тарнавський І.С. Впровадження політики голоду на окупованій території України в роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2010. – № 1-2(43-44). – С. 151 –157.
 3. Тарнавський І.С. Адміністративний поділ та органи управління на території Південно-західної України за часів румунської окупації (1941 – 1944 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2010. – № 3 – 4 (45 – 46) – С. 210 – 216.
2009 рік
 1. Тарнавський І.С. Економічна окупаційна політика третього рейху в Донбасі: спроби використання обробної промисловості регіону / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 17/18 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2009. – С. 6 – 21.
 2. Тарнавський І.С. Українські землі між Бугом та Дністром як об’єкт експансії Німеччини та Румунії в роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2009. – № 1(41). – С. 120 –125.
 3. Тарнавський І.С. Нацистська політика германізації українських земель у роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2009. – № 2(42). – С. 147 –154.
 4. Тарнавський І.С. Колонізаторська політика нацистської окупаційної влади, як засіб знищення місцевого населення України / І.С. Тарнавський. – Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2007-2008 рр. (Донецьк, 6 квітня – 14 травня 2009 р.) Т.2. – Суспільно-гуманітарні науки /Під ред. В.П. Шевченка, С.В. Беспалової. – Донецьк: Цифрова типографія, 2009. – С. 130.
2008 рік
 1. Тарнавський І.С. Інтелігенція в умовах фашистської окупації Донбасу (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 15/16 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2008. – С. 6 – 27.
2007 рік
 1. Тарнавський І.С. Прояви колабораціонізму на Донеччині в роки Другої світової війни / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 13/14 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2007. – С. 33 – 51.
 2. Тарнавський І.С. Прояви колабораціонізму у сфері культури під час окупації Донеччини у 1941 – 1943 рр. / І.С. Тарнавський. – Проблемы обучения студентов на современном этапе: Материалы научной конференции ДонНУ. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С. 20 – 23.
2006 рік
 1. Тарнавський І.С. Натуральні реквізиції, побори, податки і штрафи як засоби геноциду проти місцевого населення Донбасу у роки окупації (1941-1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 12 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2006. – С. 15 – 25.
2005 рік
 1. Тарнавський І.С. Вугільна промисловість Донбасу під час фашистської окупації: праця цивільного населення та радянських військовополонених. / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Збірн. ст. Кн. 11 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2005. – С. 34 – 47.
 2. Тарнавський І.С. Впровадження на Донеччині німецько-фашистської окупаційної політики у сфері освіти (1941-1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2005. – № 1(23). – С. 124 –128.
 3. Тарнавський І.С. До питання про діяльність освітніх закладів Донеччини у роки німецько-фашистської окупації (1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський. – Теория и практика обучения иностранных студентов в современных условиях: материалы науч.-методической конф. ДонНУ– Донецк: ООО “Юго-Восток, ЛТД”, 2005. С. 50 – 53.
2003 рік
 1. Тарнавський І.С. Щодо проблеми про так зване Маріупольське відродження (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Carpatica – Карпатика. Випуск – 22. Проблеми історії, політології, етнології та літературознавства. – Ужгород, 2003. – С.32 – 39
2002 рік
 1. Тарнавський І.С. Спроби налагодження і використання окупаційною владою місцевої промисловості та впровадження приватної ініціативи в Донбасі (1941 – 1943 рр.)/ І.С. Тарнавський. – Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей /НАН України. Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 283 – 287.
1999 рік
 1. Тарнавський І.С. Провал фашистських планів встановлення “нового аграрного порядку” в окупованому Донбасі у 1941-1943 роках / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 7 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1999. – С. 91 – 100.
 2. Тарнавський І.С. Спроби відновлення та експлуатації вугільної промисловості Донбасу німецько-фашистськими загарбниками у 1941 – 1943 рр. / І.С. Тарнавський. – Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 1999, грудень. – № 1-2. – С. 119 –124.
1998 рік
 1. Тарнавський І.С. Злочини нiмецько-фашистських загарбникiв проти вiйськово-полонених в окупованому Донбасi (1941-1943) / І.С. Тарнавський. – Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 6 / Голов. Ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1998. – С.175 – 183.
 2. Тарнавський І.С. Фашистський геноцид проти єврейського населення Донеччини (1941 – 1943 р.р.) / І.С. Тарнавський. – Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 1998. – №2. – С. 51 – 55.
 3. Тарнавський І.С. Депортацiя мiсцевого населення Донбасу до Нiмеччини у 1941-1943 роках / І.С. Тарнавський. – Придніпровський науковий вісник. – 1998. – № 111. – С. 86 – 94.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email