Чолій Сергій Васильович

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (2012 р.)

Освіта

Вища освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2008)

Аспірантура

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кандидат історичних наук (2012)

Дисципліни

 1. Історія України
 2. Історія науки і техніки
 3. Історія КПІ
 4. Україна в контексті історичного розвитку Європи

Сфера наукових інтересів

 • Центрально-Східна Європа в новий час;
 • національні процеси;
 • історія збройних сил.

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 • Варшавський університет (Польща, 2016, 2018);
 • Bergen-Belsen Memorial (Німеччина, 2017);
 • Vytautas Magnus University (Литва, 2017).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • заступник декана ФСП з наукової роботи;
 • член редколегії та технічний редактор наукового журнала «Сторінки історії»;
 • співавтор виставки «30 років Свободи: повернення до Європи» (відкрита 07.11.2019–01.01.2020, замовник – Інститут національної пам’яті України).

Нагороди та досягнення

 1. Стипендія уряду Польщі для молодих науковців (2013–2014).
 2. Відзнака ХІ конкурсу ім. Єжи Гедройця (Польща, 2017).

Навчально-методичні праці

 1. Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : Монографія. / За заг. ред. Чолій С. В., Перга Ю. М. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 196 с.

Деякі публікації

2018 рік
 1. Pavlo Kutuev and Serhiy Choliy. Mobilization in post-socialist spaces: between imperatives of modernization and threats of democratization. Ideology and Politics, #2 (10) 2018, p. 4-22.
 2. The state ideologies of atmy recruitment in (Eastern) Europe [Державні ідеології комплектування збройних сил в (Східно-)європейському регіоні. Ideology and Politics, #2 (10) 2018, p. 25-60.
 3. On the Diversity of Pants in the Imperial and Royal Army (1867–1918). Military Unification and Possibilities for Territorial Cooperation, Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 39 Kooperatives Imperium Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie Hrsg. Von Jana Osterkamp, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018, S. 141-158.
2016 рік
 1. From Konskription to Conscription: the Main Features of Military Duty Modernization in the Habsburg Empire and Bosnia-Herzegovina during “Long” 19th Century // Osmanli-Macaristan-Habsburg iliskoleri ve kanuni sultan Suleyman. Ozetin. – Budapeste, 2016. – p. 80.
 2. Sergi Tsoli. Lojaalsuskriis ja rahvusarmee formeerimine Ukrainas kolme Ukraina-Vene soja kontekstis // Eesti sojaajaloo aastaraamat. Euroopa parast I maailmasoda: Rahvusriikide armeede sund impeeriumidevaremetel. 2016 #6 (12) s. 164-194 [Loyalty crisis and formation of national army in Ukraine in context of three Russo-Ukrainian wars. In: Estonian yearbook of military history].
 3. Мобілізація на периферії. Військовий обов’язок як фактор модернізації імперії Габсбургів 1868–1914 : Монографія. — К. : ПП «Фірма “Гранмна”», 2016. — 288 с. : іл. [The Mobilization at the Periphery. Universal Conscription as Modernization Factor of the Habsburg Empire 1868–1914. – Kyiv, Granmna, 2016. – 288 p. ISBN 978-966-2726-41-1].
 4. Особливості еволюції системи військового обліки в Боснії та Герцоговині під владою Габсбургів (1878–1914 рр.) // Сторінки історії. – 2016. – №41. – с. 66-80. [The Main Features of Draft Evolution in Bosnia and Herzegovina under the Habsburg Rule (1878–1914) // History pages. – 2016. – # 41. – p. 66-80.].
2015 рік
 1. Перша світова війна та переміщення населення Галичини, 1914– 1915 рр. // Перша світова війна: історія та уроки. 1914 – 1915 рр. : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. військ.-істор. конф., 4–5 вересня 2014 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2015. – с. 250-255. [The WWI and Population flow in Galicia,1914–1915, «The First World War»: history and lessons.1914 – 1918». Scientific Journal. Materials of the Ukrainian scientific conference of military history, Kyiv, 2015. – p. 250-255.].
2014 рік
 1. War as a Model of Population Movement in the Modern World: the Galician Perspectives in the First World War, in Percorsi Storici. – 2 (2014): http://www.percorsistorici.it/
2013 рік
 1. Die Modernisierung der österreichisch-ungarischen Streitkräfte (1868-1914) – eine Chance für die galizischen Rekruten?, in Galizien: Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie?/ Hrsg. Von Elisabeth Haid, Stephanie Weismann und Burkhard Wöller (Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung/ Hrsg. vom Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, #31), Marburg: Verlag Herder-Institut, 2013. – s. 109-122.
2010 рік
 1. Чолій С.Загальний військовий обов’язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – № 103. – с. 52-56.
2009 рік
 1. Чолій С. Мобілізаційна політика Австро-Угорщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття як основна причина «Української зради» в Галичині у 1914-1915 роках. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – № 96. – с. 55-57.
 2. Комаренко О., Чолій С. Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття (за картками особового обліку). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – № 98. – с. 18-21.
 3. Чолій С. Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – № 98. – с. 48-50.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email