Махінько Анна Іванівна

Кандидат історичних наук

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук (2011 р.)
Тема дисертації: «Реформування загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90–ті роки ХХ століття — початок ХХІ століття) : історичний аспект»

Освіта

Вища освіта

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2000)

Аспірантура

Національний університет біоресурсів і природокористування України (2009)
Кандидат історичних наук (2011)
Дисертація на тему «Реформування загальноосвітньої школи в незалежній Україні (90–ті роки ХХ століття — початок ХХІ століття) : історичний аспект»

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
 2. Історія української культури
 3. Історія науки і техніки
 4. Україна в контексті історичного розвитку Європи

Сфера наукових інтересів

 • історія освіти;
 • допоміжні історичні дисципліни;
 • історія науки і техніки.

Наукові профілі

Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Інформація оновлюється

Навчально-методичні праці

Інформація оновлюється

Деякі публікації

2019 рік
 1. Makhinko A. The formation of inclusive education in the context of the modernization of secondary schools in contemporary Ukraine. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 48. – К. : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2019. – С. 231 –238.
 2. Махінько А., Гуцул Д. Діяльність культурно-просвітницьких організацій Наддніпрянської України у другий половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 27 – 28. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2019. – С. 26 – 31.
 3. Махінько А. Формування та розвиток системи освіти для осіб з інвалідністю у Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.). Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 29 – 30. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2019. – С. 217 – 221.
2018 рік
 1. Махінько А. Середня школа в умовах трансформації освітнього простору сучасної України. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 45. – К. : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2018. – С. 118–126.
 2. Махінько А. Степан Джевецький – засновник підводного флоту Російської імперії. Zbiór streszczeń (збірник тез доповідей) II Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferecji „Polacy na Ukrainie: historyczna pamięć w aspekcie filantropii” (25 kwietnia 2018 r.) – Kijów – Warszawa: Krinica, 2018. – С. 93 – 96.
2017 рік
 1. Махінько А. Династійні зв’язки Гедиміновичів (ХІV – ХV ст.): історико-генеалогічний огляд. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 43. – К. : НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського», 2017. – С. 25–32.
 2. Махінько А. Формування та особливості діяльності корпусу лісничих у ХІХ ст. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, 19 травня 2017 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка НААН [та ін.]. – К: ТОВ «Центр поліграфії «Компринт», 2017. – С. 304 – 306.
2016 рік
 1. Махінько А. До історії юнкерських училищ в Україні. Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 41. – К.: «Вид. Політехніка», 2016. – С.81 – 90.
 2. Махінько А. До історичного портрету Феофана Прокоповича. Сторінки історії. Збірник наукових праць. – Вип. 42. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 21–30.
 3. Махінько А. Інклюзивна освіта в Україні: проблеми впровадження та перспективи. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 85-річчю Національної академії аграрних наук, 16 травня 2016 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка НААН [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2016. – С. 166 – 168.
 4. Махінько А. Еволюція політичних поглядів Михайла Грушевського в контексті революції (1917 – 1918 рр.). Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук. праць (за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 травня 2016 р.). – К.: «Міленіум», 2016. – С. 60 – 61.
2015 рік
 1. Махінько А. Українські військові формування у арміях «Білого руху» (1917 – 1920 рр.). Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 39. – К.: «Вид. Політехніка», 2015. – С.53 – 62.
 2. Махінько А. Кадетські корпуси в Україні: історія та сучасність. Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Х Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 150-річчю з часу засн. Полтавського т-ва сіл. госп-ва, 28 травня 2015 р., м. Київ / Нац. акад. аграр. наук України; Нац. наук. с.-г. б-ка НААН; Полтавська держ. аграр. акад. [та ін.]. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. – С. 253 – 255.
2014 рік
 1. Махінько А. Жіноча освіта в Україні у ХІХ – початку ХХ століття. Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 8 – 9. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2014. – С. 35 – 42.
2013 рік
 1. Махінько А. І. З історії кадетських корпусів в Україні./ А.І. Махінько.// Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 35. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С.117 – 126.
 2. Махінько А. І. Становлення профільної школи в сучасній Україні: проблеми і перспективи. / А.І. Махінько.// Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Вип. 36. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С.191 – 197.
2012 рік
 1. Махінько А. І. Династійні зв’язки Київської Русі до ХІІІ ст..: історико – генеалогічний огляд. / А.І. Махінько. // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.33. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 5 – 12.
 2. Махінько А. І. З історії київської церкви Святої Рівноапостильської Марії Магдалини./ А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.34. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – С. 32 – 37.
 3. Махінько А. І. Магдебурзьке право у Києві: історико-правовий аспект// Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2012. – С. 165 – 168.
2011 рік
 1. Махінько А. І. Слов’янська писемність як феномен вітчизняної культури. / А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.32. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 19 – 24.
 2. Махінько А. І. Модернізація шкільної освіти у сучасній Україні // Вісник аграрної історії: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: СПД ФО Куц В.М., 2011. – С. 125 – 129.
2010 рік
 1. Махінько А. І. Освітні реформи в сучасній українській школі: стан, проблеми і перспективи. / А.І. Махінько.// Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип.31. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 214 – 220.
 2. Махінько А. І. Сільська школа в умовах реформування середньої освіти в незалежній Україні / А. І. Махінько // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми аграрної історії України : минуле і сучасність», (Київ, 26 – 27 березня 2010 р.) / Націон. ун-т. біорес. і природокор. України. Спец. вип. — К. : Інститут історії України НАНУ ; НУБіП, 2010. — С. 166 —168.
2009 рік
 1. Махінько А. І. Сільська школа в умовах реформування середньої освіти : проблеми і перспективи / А. І. Махінько // Українознавство. — 2009. — № 3 — К. : НДІ українознавства МОН, 2009. — С. 164—165.
 2. Махінько А. І. Реформування середньої школи у незалежній Україні / А. І. Махінько // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. — 2009. — № 5. — К. : АПСВ ФПУ, 2009. — С. 124—126.
 3. Махінько А. І. Інновації в навчальному процесі у контексті реформи середньої школи сучасної України / А. І. Махінько // Історичні записки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. 2. : Зб. наук. праць. — Луганськ, 2009. — С. 80—85.
2008 рік
 1. Махінько А. І. Проблеми реформування системи загальної середньої освіти в Україні на початку ХХІ ст. / А. І. Махінько // Актуальні політичні та соціально-економічні проблеми історії України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний аграрний університет. — К., 2008. — С. 148—153.
2007 рік
 1. Махінько А. І. Реформування середньої освіти в Україні (90–ті рр. ХХ — перші роки ХХІ ст.) / А. І. Махінько // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. — Спец. вип. — К. : Інститут історії України НАНУ, 2007. — С. 140—148.
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email