Костилєва Світлана Олександрівна

Доктор історичних наук

Посада

Професор
Завідувач кафедри історії ФСП

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор історичних наук (2004 р.)

Освіта

Вища освіта

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1986)
Київський національний лінгвістичний університет (1996)
Національний економічний університет (2001)

Аспірантура

Кандидат історичних наук (1991)

Докторантура

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Доктор історичних наук (2004)

Дисципліни

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти)
 2. Історія України (для студентів-іноземців)
 3. Історія української культури
 4. Історія науки і техніки

Сфера наукових інтересів

 • пресолографія
 • історико-культурні процеси на українських землях
 • історія Київського політехнічного інституту

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Publons (Researcher ID)

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

Голова редакційної колегії видання «Сторінки історії. Збірник наукових праць»

Навчально-методичні праці

 1. Історія України (соціально-політичні аспекти): Хрестоматія / Автор – упорядник – доктор історичних наук, професор С.О.Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 338 с.
 2. Історія української культури [Текст]: курс лекцій / О.В.Ліхолат, П.А.Дігтяр, С.Ю.Боєва та ін.; під заг. ред. д-ра іст. наук С.О.Кослилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.
 3. Костилєва С.О. Історія української культури [Текст]: термінологічний словник / Укл. С.О.Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 60 с.
 4. Історія української культури. Навчальна програма дисципліни. Списки рекомендованої літератури [Текст] / С. О. Костилєва. – К.:НТУУ «КПІ», 2011. – 152 с.
 5. Костилєва С.О. Історія української культури [Текст]: хронологія головних подій / Укл. С.О.Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 64 с.
 6. Костилєва С.О. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 1 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с.
 7. Костилєва С.О. Історія України [Текст]: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 2 / С. Ю. Боєва, Л. Р. Ігнатова, С. О. Костилєва та ін.; за ред. С. О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 286 с.
 8. Історія науки і техніки [Текст]: навчальний посібник для іноземних студентів // Дичка І.О., Костилєва С.О., Боєва С.Ю. та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 320 с.

Деякі публікації

2019 рік
 1. Костилєва С.О. Роздержавлення друкованих ЗМІ України (2015-2019): особливості, результати, значення реформи // Сторінки історії: збірник наукових праць. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2019. – Вип. 49. – С.247 – 248.
2018 рік
 1. Костилєва С.О. Образи Європи у наративах підручників для вищої школи // Сторінки історії: Зб. наук. праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2018. –   Вип. 46. – С.226 – 241.
 2. Костилєва С.О. Вісник Книжкової палати” як засіб наукової комунікації в царині пресознавства // Сторінки історії: збірник наукових праць. –  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2018. – Вип. 47. –  С.108 – 124.
2017 рік
 1. Костилєва С.О. Навчальна дисципліна “Історія Київської політехніки” як складова нового напряму педагогічної науки – університетології // Сторінки історії. Зб. наук. праць. –  Вип. 43. – К.: НТУУ “КПІ”, 2017. –С.8 – 25.
 2. Костилєва С.О. Джерела та наукова література навчально-методичного комплексу з дисципліни “Історія Київської політехніки” // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 44. –  К.: НТУУ “КПІ”, 2017. – С.175 – 188.
 3. Костилєва С.О., Боєва С.Ю. Інноваційні методи викладання історичних дисциплін  для підготовки докторві філософії (третій освітньо-науковий рівень)//Scientif pedagogical internship on a theme “Education in the field of politology, sociology, history and philosophy: prospective prioriity directions of scientific recearch”: Internship proceedings. November. 27 –  December 1, 2017. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, p. 46-53.
 4. Костилєва С.О. Полікультурність та поліетнічність на сторінках підручників з історії України для вищої школи// Сторінкі історії. Зб. наук. праць. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”, 2017. –   Вип. 45. –  С.126 – 142.
 1. Костилєва С.О. Концепт поєднання національного і загальнолюдського у контексті перспектив реформування змісту освіти вищої школи України // Актуальні пробоеми викладання історичних дисциплін у вищій школі. Матеріали IX Міжвузівського науково – методичного семінару, (м. Київ , 16 грудня 2016 р.) – К.: НТУУ «КПІ»,  2017. – С.35 – 42.
2016 рік
 1. Костилєва С.О. Сучасний академічний погляд на феномен українського інтегрального націоналізму // Сторінки історії: Зб. наук. праць.  – Вип.41. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – С.167 – 181.
 2. Костилєва С.О. Долаючи ментальні кордони // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 42. – К.: НТУУ “КПІ”, 2016. – с.181 – 187.
 3. Костилєва С.О. 25 річниця державної незалежності України: досвід і смисли / С. О. Костилєва // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІХ студентській науково-практичній конференції (Київ, 13 квітня 2016 р.). — К. : НТУУ «КПІ», 2016.
 4. Костилєва С.О. Поміж сакралізацією та демонізацією минулого: ціннісні моделі в сучасних вузівських підручниках історії України України // Актуальні пробоеми викладання історичних дисциплін у вищій школі. Матеріали VIIІ Міжвузівського науково – методичного семінару, (м. Київ , 18 грудня 2015 р.) – К.: НТУУ «КПІ»,  2016. – С.56 – 62.
2015 рік
 1. Костилєва С.О. Парадокс української науки // Двадцята всеукраїнська конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів “Наука України як фактор національної безпеки. – Київ, 17 квітня 2015 р. – С.93 – 95.
2014 рік
 1. Костилєва С.О. Грунтовна праця про досвід і перспективи вдосконалення територіальної організації українських земель // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 37. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С.184 – 191.
 2. Костилєва С.О. Дослідження інституту президентства в Україні // Сторінки історії: Зб. наук. праць.  – Вип.38. – К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – С.177 – 183.
 3. Костилєва С. О. Україна: Історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на XVІ студентській науково-практичній конференції (Київ, 23-24 травня 2013 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 288 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.
 4. Костилєва С. О. Використання біографічних науково-інформаційних ресурсів як засіб формування інформаційно-комукаційної компетентності студента / С. О. Костилєва // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали VІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 48–54.
 5. Костилєва С. О. Україна: Історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на XVІІ студентській науково-практичній конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 204 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.
 6. Костилєва С. О. Відкриті підходи у дослідженні і викладанні делікатних сторінок історії / С. О. Костилєва // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали VІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 5 грудня 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – С. 64–70.
2013 рік
 1. Костилєва С.О. Про українських благодійників часів великого голоду 1932 – 1933 рр. // Сторінки історії. Зб. наук. праць. – Вип. 36. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – С.215 – 218.
 2. Костилєва С. О. Модернізація змісту навчання історії України у вищій технічній школі (до питання про співвідношення проблемного і хронологічного підходів у змісті навчальних програм) / С. О. Костилєва // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – С. 43–47.
2012 рік
 1. Костилєва С.О. Матеріали наукових читань з циклу “Видатні конструктори України”: історіографічний аналіз видань та їх використанняя у навчальному процесі // Сторінки історії: Зб. наук. праць.  – Вип. 34. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – С.225 – 240.
 2. Костилєва С. О. Дистанційне навчання і нова роль викладача гуманітарних дисциплін у вищій школі. / С. О. Костилєва // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали ІV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2012. – С. 29—33.
 3. Костилєва С. О. Україна: Історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на XIV студентській науково-практичній конференції (Київ, 12-13 травня 2011 р.). – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2012. – 288 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.
 4. Костилєва С. О. Україна: Історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на XV студентській науково-практичній конференції (Київ, 12-13 травня 2012 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с. Редколегія: Л. Р. Ігнатова, Б. П. Ковальський, С. О. Костилєва та ін.
2011 рік
 1. Костилєва С. О. Історія КПІ крізь призму інститутської преси. Рік 1929. – К., 2011. – 106 с.
 2. Костилєва С.О. «Сторінки історії. Збірник наукових праць» Історія створення, аналіз змістового наповнення видання / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 32. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. — С. 185—194.
 3. Костилєва С. О. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу студентів — майбутніх технічних спеціалістів / С. О. Костилєва // Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – С. 33—41.
2010 рік
 1. Костилєва С.О. «Известия» Київського політехнічного інституту 1950-х рр.: структура, аналіз змісту / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 30. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2010. — С. 166—176.
2009 рік
 1. Костилєва С.О. «Вісти Київського політехнічного інституту» (1926 – 1930 рр.) як джерело вивчення освітянського і наукового життя вищого навчального закладу / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 28. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 148—160.
 2. Костилєва С.О.  Наукові збірники Київського індустріального інституту 1930-х рр.: структура, аналіз змісту / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць.Вип. 29. — К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2009. — С. 206—219.
 3. Костилєва С. О. Роль дисциплін гуманітарного циклу у підготовці майбутніх технічних спеціалістів / С. О. Костилєва // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 5—8.
 4. Костилєва С. О. Нові підходи до тлумачення непростих сторінок історичного минулого / С. О. Костилєва // Україна : історія, культура, пам’ять. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22 – 23 квітня 2009 р.). — К. : ІВЦ  Видавництво «Політехніка». — 2009. —  С. 263—265.
2008 рік
 1. Костилєва С. О. Інноваційні підходи у викладанні навчального курсу «Історія науки і техніки» / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 26. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2008. — С. 85—90.
2007 рік
 1. Костилєва С. О.  Роль друкованих засобів масової інформації України у здійсненні соціально-економічних перетворень в умовах перебудови / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 16, ч. 2 : Hа пошану доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наукової праці. — К., 2007. —  С. 416—430.
 2. Костилєва С. О. Радянський журналістський корпус : творчий поклик у прокрустовому ложі офіційної ідеології (1917 – 1939 рр.) / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 25. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2007. — С. 54—62.
2006 рік
 1. Костилєва С. О. До питання про теоретико-методологічні засади побудови та засвоєння спецкурсу «Історія науки і техніки України» / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 24. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. — С. 41—54.
2005 рік
 1. Костилєва С. О.  Документи Головліту УРСР як джерело вивчення системи політико-ідеологічного контролю над друкованими ЗМІ / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 13. — К., 2005. — С. 107—117.
 2. Костилєва С. О. До питання про засоби активізації творчої зацікавленості студентів технічних спеціальностей НТУУ «КПІ» у вивченні гуманітарних дисциплін / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 21. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. — С. 107—116.
2004 рік
 1. Костилєва С. О. Про історію створення та роль у процесі  державотворення газети Верховної Ради України  «Голос України» / С. О. Костилєва // Історичні записки. Збірник наукових праць Східно-українського університету імені Володимира Даля . — 2004. — №1 (1). — С. 62—71.
 2. Костилєва С. О. До питання про становлення інформаційної присутності України за кордоном (кінець 80х  перша половина 90х рр. ХХ ст. / С. О. Костилєва // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2004. — № 8. — С. 515—526.
 3. Костилєва С. О. Проблеми журнальної періодики Національної академії наук України  (кінець 80–х – 90–ті рр. ХХ ст.) / С. О. Костилєва // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 7. — К. : Інститут історії України НАН України, 2004. — С. 466—472.
 4. Костилєва С. О. Висвітлення вітчизняною пресою 70-ї річниці голоду 1932 – 1933 рр. як відбиття політизації цієї проблеми та у контексті аналізу змін в інформаційному полі сучасної України / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 11. — К., 2004. — С. 343—353.
 5. Костилєва С. О. Висвітлення періодичними виданнями Російської Федерації теми голоду 1933 р. в Україні : больова точка сучасних російсько-українських взаємин / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Вип. 12. — К., 2004.  — С. 94—102.
 6. Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х  –  90-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис… д-ра іст. наук / С. О. Костилєва ; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2004. — 36 с.
 7. Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.) : Дис… д-ра іст. наук / С. О. Костилєва ; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — К., 2004. — 477 арк.
2003 рік
 1. Костилєва С. О. Формування правових основ інформаційної діяльності, структурні зміни в мережі друкованих ЗМК у період 1991 – 1994 рр. / С. О. Костилєва // Бористен. — 2003. — № 1(139). Січень. — С. 20—22.
 2. Костилєва С. О. Новітня компартійна преса України про трагічні сторінки радянського минулого / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. — Вип. 7. Спеціальний. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 471—477.
 3. Костилєва С. О. Тема голоду 1932/1933 р. у дзеркалі газети «Літературна Україна» доби горбачовської гласності / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 8. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 452—458.
 4. Костилєва С. О. До питання про природу трансформаційних процесів у системі друкованих ЗМІ України другої половини 80-х – першої половини 90–х рр. ХХ ст. / С. О. Костилєва //  Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 9. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 332—352.
 5. Костилєва С. О. З історії формування державної політики України в інформаційній сфері (1994 – 1995 рр.) / С. О. Костилєва // Одеський національний університет ім. І. Мечникова. Записки історичного факультету. Вип. 14. — Одеса, 2003. — С. 162—171.
 6. Костилєва С. О. Матеріали фонду Адміністрації Президента України Л. М. Кравчука про становлення державної політики України в інформаційній сфері (1991 – 1994 рр.) / С. О. Костилєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Вип. 68–70. — 2003. — С. 16—20.
 7. Костилєва С. О. Історіографічний аналіз матеріалів щорічної Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Українська періодика : історія і сучасність» (1993 – 2000 рр.) / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 17. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 61—69.
 8. Костилєва С. О. «Профспілкова газета» на шляху до ствердження в інформаційному просторі України (1990 – 1992 рр.) / С. О. Костилєва // Історичний журнал. — 2003. — № 6. — С. 33—38.
 9. Костилєва С. О. Преса доби горбачовської гласності як руйнівник історичних міфів (на прикладі часописів «Огонёк» та «Українського історичного журналу») / С. О. Костилєва // Гуманітарний журнал. — 2003. — № 2(18). — С.  45—52.
 10. Костилєва С. О. Преса національних меншин в інформаційному просторі сучасної України / С. О. Костилєва // Історичні і політологічні дослідження. Видання Донецького національного університету. Історичний факультет. – 2003. — № 5/6 (17/18). — С. 174—179.
 11. Костилєва С. О. З історії функціонування системи друкованих ЗМІ України в 1996 – 1998 рр. / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 18. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2003. — С. 40—51.
2002 рік
 1. Костилєва С. О. Становлення і функціонування національного інформаційного простору України (90–ті рр. ХХ ст.) у світлі вітчизняних досліджень / С. О. Костилєва // Історіографічні дослідження в Україні. — Вип. 11. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 166—175.
 2. Костилєва С. О. Зміни друкованих ЗМІ України після спроби державного перевороту в серпні 1991 р. / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 6. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 150—156.
 3. Костилєва С. О. Основні тенденції розвитку друкованих ЗМІ України у 1999 – 2000 рр. / С. О. Костилєва // Наукові записки. Історичні науки : Збірник наукових статей НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 47. — К., Переявслав-Хмельницький : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. —  С. 73—83.
 4. Костилєва С. О. Про виїзні засідання в Криму Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення свободи слова та ЗМІ, 1995 – 1996 рр. / С. О. Костилєва // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 16. — К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2002. — С. 132—137.
2001 рік
 1. Костилєва С. О. Друковані засоби масової комунікації України (1986 – 2000 рр.) : історія становлення, тенденції розвитку / С. О. Костилєва. —  К., 2001. — 304 с.
 2. Рец. : Пінчук Ю. І. : Костилєва С. О. Друковані засоби масової комунікації України (1986 – 2000 рр.) : історія становлення, тенденції розвитку. — К., 2001. — 304 с. // Історіографічні дослідження в Україні. — Вип. 11. — К. : Інститут історії України НАН України, 2002. — С. 393—396.
 3. Рец. : Рябцев В. П. : Костилєва С. О. Друковані засоби масової комунікації України (1986 – 2000 рр.) : історія становлення, тенденції розвитку. — К., 2001. — 304 с. // Проблеми історії України : Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. — К. : Інститут історії України НАН України, 2003. — С. 407—411.
 4. Костилєва С. О. З історії ліквідації компартійної системи друкованих ЗМІ в Україні 19 – 21 серпня 1991 р. / С. О. Костилєва // Наукові записки. Історичні науки : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 38. — К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. — С. 29—36.
 5. Костилєва С. О. Створення та діяльність наукових центрів вивчення історії української преси, 90–ті рр. ХХ ст.  / С. О. Костилєва // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 5. — К. : Інститут історії України НАН України, 2001. — С. 351—359.
 6. Костилєва С. О. Журнал «Віче» та його роль у висвітленні процесів українського державотворення / С. О. Костилєва // Гуманітарний журнал. — 2001. — Літо-осінь. — № 3 – 4  (11 – 12). — С. 113—118.
Back
День відкритих дверей ФСП
Бакалаврат 2024
Магістратура 2024
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
Думка студентів про факультет і навчання
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email