Кафедра соціології

Спеціальності:

054 “Соціологія”:
Кваліфікація: випускники кафедри освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» отримують кваліфікацію соціолог; «Магістр» – науковий співробітник, викладач соціології.

Форма навчання: денна, заочна.

Коротка характеристика спеціальностей:

1. Соціолог володіє всім спектром методів та технологій збору та обробки соціологічної інформації: вміє організовувати та проводити соціологічні, маркетингові та політологічні дослідження (від розробки програми дослідження до надання конкретних рекомендацій з їх подальшою практичною реалізацією), володіє програмами комп’ютерної обробки соціологічної інформації (SPSS, ОСА та ін.). Перевага соціологічної спеціальності полягає у фундаментальній підготовці з соціологічних та загальноосвітніх дисциплін: соціологія політики, соціологія економіки, соціологія культури, соціологія мас-медіа, соціологія реклами та зв’язків з громадськістю (PR), психології, політології, економіки, конфліктології, комп’ютерної обробки даних, англійської мови, курси з підготовки та проведення соціологічних, маркетингових, політологічних досліджень. Це дає можливості широкого професійного вибору.
Завантажити презентацію спеціальності “Соціологія”

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 054 “Соціологія”.

Курси, які викладаються для факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського – політологія, соціологія, соціальна політика.
Діяльність студентів і викладачів кафедри в науково-дослідницькому та інноваційному напрямку підпорядковується загальній ініціативній темі науково-дослідницької роботи кафедри «Соцієтальний розвиток, модернізація та модерн в глобальному світі».

На кафедрі соціології з 2008 року видається науковий «Вісник НТУУ «КПІ». Серія Політологія. Соціологія. Право». Журнал є фаховим з політичних, соціологічних та правових наук. Періодичність – 4 номерів на рік. Мова видання – українська, російська, англійська.

Контактна інформація
Кутуєв Павло Володимирович
Завідувач кафедри