Багінський Андрій Владиславович

Кандидат політичних наук

Посада

Доцент кафедри соціології

Вчене звання

Доцент (2021)

Науковий ступінь

Кандидат політичних наук (2011 р.)
Тема дисертації: «Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства»

Освіта

Бакалаврат

2003-2007 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність «Політологія»

Магістратура

2007-2008 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Філософський факультет
Спеціальність «Політологія»

Аспірантура

2008-2011 рр.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Філософський факультет
Спеціальність 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»
Захист дисертації на тему: «Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства» (2011 р.)

Дисципліни

Бакалаврат
 1. Політична наука: конфліктологічний підхід
 2. Соціологія особистості, освіти та культури
 3. Сучасні теорії миру та конфліктів
 4. Теорія і практика переговорних процесів
 5. Політичний діалог та медіація
Магістратура
 1. Регіональні та етнічні конфлікти: соціально-політичний контекст та миробудівництво
 2. Соціологія виборчого процесу
 3. Пропаганда і збройний конфлікт
 4. Peace and Conflict Theory

Сфера наукових інтересів

 • врегулювання соціально-політичних конфліктів
 • медіація та діалог у миротворчості та миробудівництві
 • правосуддя перехідного періоду в Україні та світі
 • збройні конфлікти у контексті міжнародної та глобальної політики
 • соціально-політичні аспекти російсько-української війни

Наукові профілі

Google Scholar
ORCID
Scopus ID

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Certificate for having successfully participated in Training of Trainers Programme in Conflict Resolution and Mediation, University of St Andrews, United Kingdom, 17-19 December 2018.
 2. Certificate of the successful completion of the 80-hour course (General English), organised by the British Council in Ukraine on behalf of the British Embassy (MTOT project), achieved level – B2.2, October 2018-February 2019.
 3. Certificate of the participation in the International conflict analysis programme «Empowering Youth with conflict analysis skills – empowering community», organised by the GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict) and Odessa Regional Group of Mediation, September – October 2020.
 4. Свідоцтво № 25977 про оволодіння програмою «Англійська мова як іноземна» та складення кваліфікаційного іспиту на рівні B2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань) у комунальному закладі «Перші Київські державні курси іноземних мов», кількість учбових годин – 620, видано 5 січня 2021 р.
 5. Сертифікат № 2022/12/0358 про проходження післядипломного міжнародного стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», організованого Університетом Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), термін: 15 жовтня – 15 грудня 2022 року, видано 15.12.2022 року, загальний обсяг – 180 годин (6 кредитів ЄКТС).

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

З 2021 р. – член Київського відділення Cоціологічної асоціації України (Київ-САУ)

Нагороди та досягнення

Диплом за участь у журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Політологія» у 2019 р.

Сертифікат за 3 командне місце в Міжнародному проекті з конфлікт аналізу «Розширення прав і можливостей молоді за допомогою навичок аналізу конфліктів – розширення прав і можливостей спільноти», 2020 р.

Гарант освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація» (другий рівень вищої освіти) за спеціальністю 054 Соціологія – акредитація з визначенням «зразкова»), 2024 р.

Навчально-методичні праці

 1. Сучасні теорії миру та конфліктів : Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для для студентів спеціальності 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Багінський А.В. – Електронні текстові дані (1 файл: 146 Кбйт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 55 с.
 2. Трансформація та модернізація країн Східної та Центральної Європи. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів за спеціальністю 054 «Соціологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Кутуєв Павло Володимирович, Багінський Андрій Владиславович. – Електронні текстові дані (1 файл: 782 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 35 с.
 3. Соціологія модерну та модернізації [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації «Врегулювання конфліктів та медіація» / П. В. Кутуєв, А. В. Багінський, О. І. Василець та ін.; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3333 кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 355 с.
 4. Бакалаврська переддипломна практика: рекомендації з проведення у дистанційному режимі [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Врегулювання конфліктів та медіація» спеціальності 054 Соціологія / О. Ю. Баханов, А. В. Багінський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,48 Мбайт).– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 19 с. – Назва з екрана.

Деякі публікації

2023 рік
 1. Bahinskyi, Andrii, and Zaiets, Olha. «Strategies of the Sides in the Russia-Ukraine War» / Andrii Bahinskyi, Olha Zaiets // Obrana a strategie. – 2023. –23 (2). – P.063-081 (Scopus).
 2. Багінський А.В. Ознаки геноциду в російсько-українській війні / А.В. Багінський, В.В. Лініченко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2023. – № 2 (58). – С. 29-39.
 3. Багінський А.В. Діяльність ООН під час російсько-української війни: виклики та перешкоди / А.В. Багінський, О. Ю. Заєць // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса, 2023. – № 40. – С.156-161.
 4. Багінський А.В. Вибори як спосіб легітимації політичної влади в умовах нестабільності / А. Багінський, О. Северинчик, В. Коломієць // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – № 1(57). – (2023). – C.40-48.
 5. Багінський А.В. Ліберальний мир, демократичний мир та національне державне будівництво у процесі врегулювання соціально-політичних конфліктів / А.В. Багінський, Т.В. Коломієць, О.Л. Якубін // Ідеологія та політика. – No 1 (23). – 2023. – С.127–148 (Scopus).
2022 рік
 1. Багінський А.В. Крихкі держави в умовах кризових ситуацій / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2022. – No 3 (55). – С.29-35.
 2. Багінський А.В. Відновне правосуддя в Україні: низовий підхід / П.В. Федорченко-Кутуєв , К. Лондра, А.В. Багінський, О.П. Северинчик О.П. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. Наук. Праць. – Київ, 2022. – №1 (53). – C. 14-19.
 3. Багінський А.В. Криза концепції «ліберального миру» / А.В. Багінський //Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 2 (50). – С.46-50.
2021 рік
 1. Багінський А.В. Місцева миротворчість як ресурс врегулювання конфлікту / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2021. – № 1. – С. 51-54.
2020 рік
 1. Багінський А.В. Еволюція теорій врегулювання збройних конфліктів у другій половині XX сторіччя / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – № 3. (47). – С.37-43.
2019 рік
 1. Багінський А.В. Правосуддя перехідного періоду: поняття та функції / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 4 (44). – С.61-66.
 2. Багінський А.В. Механізми правосуддя перехідного періоду в подоланні наслідків збройного конфлікту / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2020. – № 1(45). – С.14-19.
 3. Багінський А.В. «Ліберальний мир» як концепція та практика врегулювання конфлікту / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 3 (43). – С.15-20.
 4. Багінський А.В. Сучасні соціально-політичні конфлікти у структурному вимірі /А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 2 (42). – С.6-10.
 5. Багінський А.В. Заходи держави в постконфліктному суспільстві /А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2019. – № 1(41). – С. 17-20.
2018 рік
 1. Baginsky, A. Mobilization of civil society in the conflict in Eastern Ukraine: Ideological limits and resources of peace-building /А.V. Baginsky // Ideology and Politics Journal. – № 2 (10). – 2018. – С. 94–126 // Mode of access: https://ideopol.org/wp-content/uploads/2019/ 01/______2.%204.% 202018.%20UKR.%20Baginskyi.pdf ISSN 22276068
2017 рік
 1. Багінський А.В. Реконцептуалізація модерної держави: автономія, спроможність, належне урядування та конфлікти / А.В. Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2017. – № 1/2 (33/34). – С. 22-27.
2016 рік
 1. Багінський А.В. Теорії модерної держави: війна та кристалізація / А.В.  Багінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 19-25
Back
ФСП School ⚡️ Зимова школа демократії ФСП
Вступ на бакалаврат
Вступ до магістратури
Чат для вступників
Канал «Абітурієнт ФСП КПІ»
День відкритих дверей
Контакти відбіркової комісії
Розклад занять
Email